Scholen trekken bij gemeente aan de bel


BERKELLAND – De redactie van NUB kreeg van directeur Onis van basisschool de Voshaar uit Haarlo een brief die hij namens alle basisscholen in Berkelland gestuurd heeft naar B&W. De scholen maken zich zorgen om de bezuinigingen die er aan zitten te komen. We gingen even op bezoek bij Onis om te vragen wat de zorgen zijn. Zie film!

De brief:
Berkelland, 13 januari 2011

Aan:
College van Burgemeester en Wethouders Leden van de Gemeenteraad

Geacht College,

Geachte Leden van de Gemeenteraad,

Middels deze brief  willen wij onze zorg uitspreken over de gevolgen van de bezuinigingen in de Gemeente Berkelland. We doelen hierbij vooral op de voorgenomen bezuinigingen zoals opgenomen in uw coalitieakkoord op het domein van cultuur, welzijn, onderwijs, zorg en sport.

De effecten van deze bezuinigingen hebben grote gevolgen voor het voortbestaan, c.q. het aanbod van:

  • Bibliotheek
  • Muziekschool
  • Schoolbegeleidingsdienst
  • GGD
  • Welzijnsvoorzieningen (jeugd-/jongerenwerk)
  • Sport
  • Peuterspeelzalen
  • Cultuureducatie
  • Natuur- en milieueducatie

Daarbij vragen wij ons natuurlijk af wat ons de komende jaren nog meer aan bezuinigingen te wachten staat.

Bovenstaande bezuinigingen zullen voelbaar zijn in het onderwijs. Het onderwijs heeft met alle hiervoor genoemde instellingen en organisaties te maken.  De bezuinigingen zijn een verschraling voor het onderwijs en voor de ontwikkeling van kinderen.

U bent bekend met het fenomeen de ”selffulfilling prophecy”. Wanneer er in de media steeds vermeld wordt dat het inwoneraantal van Berkelland zal afnemen, dat faciliteiten gaan verdwijnen, dat er een verschraling van voorzieningen zal ontstaan, dan komt de gemeente in een negatieve spiraal terecht. Dat heeft effecten voor de kijk op en het spreken over de leefbaarheid en de toekomstige leefbaarheid van onze Gemeente Berkelland. Wat heeft onze Gemeente jonge mensen dan nog te bieden?

In de communicatie over  de voorgenomen bezuinigingen wordt gesproken over mogelijke oplossingen waarbij aan de basisscholen een grote rol wordt toegedicht. De directies van de basisscholen vinden dit een ongewenste ontwikkeling. Basisscholen hebben hier binnen de lestijden geen ruimte en geen personele middelen, noch de specialistische kennis die hiervoor nodig is.

Ons inziens is de Gemeente Berkelland initiatiefnemer en regievoerder in deze.

Wij willen u dan ook dringend verzoeken de voorgenomen besluiten in heroverweging te nemen.

Indien gewenst zijn wij bereid om onze standpunten en zienswijzen nader toe te lichten.

 Hoogachtend,

 Directies Basisscholen in de Gemeente Berkelland

Contactpersoon namens de scholen:

Dhr. W.J. Onis

([email protected] )

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven