Inrichting bypass voor vissen in de Berkel

EIBERGEN – Waterschap Rijn en IJssel start deze week met het inrichten van een bypass om de stuwen in de Berkel tussen Eibergen en Rekken passeerbaar te maken voor vissen. De Ramsbeek en Afwatering Zuid-Rekken worden hiervoor natuurvriendelijk ingericht waardoor meer ruimte ontstaat voor waterberging en piekafvoeren worden tegen gegaan. De werkzaamheden duren tot het najaar van 2011.

Om de stuwen in de Berkel tussen Eibergen en Rekken passeerbaar te maken voor vissen richt Waterschap Rijn en IJssel de Afwatering Zuid-Rekken en het benedenstroomse deel van de Ramsbeek in als vispassage. Hierdoor ontstaat een zogenaamde ‘bypass’ waarlangs vissen het traject van de Berkel tussen de stuw Mallum bij Eibergen en de eerder heringerichte zandvang Rekken kunnen passeren.

De Ramsbeek en Afwatering Zuid-Rekken worden natuurvriendelijk ingericht en vispasseerbare cascades (een soort ’traptreden’) vervangen straks de nu nog aanwezige stuwen. Ook het deel van de Berkel van de grens met Duitsland en tot de zandvang Rekken en de Elfersgoot krijgen een natuurvriendelijke inrichting. Aannemersbedrijf Gerwers uit Tilligte start deze week op een aantal plaatsen langs het traject met het kappen van bomen, zodat dit is afgerond voor aanvang van het broedseizoen. Daarna gaat de aannemer in (deel)trajecten aan de slag langs de Afwatering Zuid-Rekken en vervolgens langs de Ramsbeek.

De herinrichting is niet alleen goed voor de ecologie maar creëert ook ruimte voor waterberging en gaat wateroverlast als gevolg van piekafvoeren in perioden met extreme neerslag tegen. Dit werk is het sluitstuk van de herinrichting van Berkel vanaf de grens met Duitsland tot Haarlo, die in 2005 is gestart.

Dit project wordt uitgevoerd door het waterschap en financieel (mede) mogelijk gemaakt en gefaciliteerd door de provincie Gelderland, het Rijk en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven