Kanoroutes worden in Berkelland veiliger

EIBERGEN – In Berkelland komen binnenkort uniforme waarschuwingsborden bij stuwen, sluizen en risicovolle passages op kanoroutes te staan. Waterschap Rijn en IJssel gaat de verantwoordelijke beheerders en exploitanten van de recreatieve routes hiertoe verplichten. Het waterschap gaat bij verschillende stuwen signaleringslijnen spannen om kanovaarders en andere recreatieve gebruikers voor de stuw te waarschuwen.

Waterschap Rijn en IJssel beheert duizenden kilometers sloten, beken, kanalen en andere watergangen. Deze vervullen een belangrijke rol bij het waterbeheer. Tegelijkertijd lenen veel watergangen zich uitstekend voor recreatief medegebruik. Afhankelijk van de omstandigheden kun je er varen, vissen, zwemmen of langs fietsen of wandelen.

Waterrecreatie is geen taak van het waterschap. Waar recreatieschappen bijvoorbeeld kanoroutes uitzetten, zijn zij er voor verantwoordelijk dat dat veilig gebeurt. Voor de aanleg van voorzieningen zoals kanostoepen, verstrekt het waterschap vergunningen. Daarin is ook de verplichting opgenomen gebruikers (kanovaarders) op mogelijke risico’s te wijzen. Dat doen vergunninghouders nu nog op hun eigen manier. Er wordt gebruik gemaakt van bordjes met pictogrammen, met tekst en van waarschuwingslinten op het water.

In de loop der jaren is recreatie steeds belangrijker geworden. Het wordt drukker, mensen recreëren steeds actiever en daarmee nemen de risico’s toe. Daarbij kan het voor recreanten door de diversiteit aan signaleringen onduidelijk zijn waar nu voor gewaarschuwd wordt. Soms zijn bordjes ook moeilijk te zien. Bijvoorbeeld groene bordjes op een weelderig groen begroeide oever.

Het waterschap gaat nu expliciet aan vergunninghouders voorschrijven welke borden en andere signaleringsmiddelen gebruikt moeten worden. Daardoor zullen sommige vergunninghouders de bestaande signalering moeten vervangen, terwijl ze nu wel aan de eerder overeengekomen voorschriften voldoen. Voor die gevallen komt een overgangsregeling. Het waterschap gaat zelf bij de verschillende stuwen waarschuwingslinten spannen. De linten vormen een onderdeel van de stuw, die van het waterschap is.

In de praktijk komt het er op neer dat er deze zomer overal heldere goed zichtbare en eenduidige signalering komt, die afhankelijk van de locatie zowel vanaf de waterkant als vanaf het water zichtbaar zijn.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven