Bomenstichting Achterhoek is opgericht

BERKELLAND – Op 7 oktober wordt de oprichtingsakte getekend, waarmee de Bomenstichting Achterhoek een feit is. Deze stichting zet zich in voor het behoud en bescherming van bomen in woonomgevingen en in het karakteristieke Achterhoekse landschap. De Bomenstichting Achterhoek is een gezamenlijk initiatief van op dit gebied al eerder actieve vrijwilligers uit de gemeenten Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre en Lochem.

In de gemeenten Zutphen en Bronckhorst zijn al een stichting en vereniging met vrijwilligers actief, waarmee reeds vanuit het verleden contact bestaat. Dus hiermee is de gehele geografische Achterhoek gedekt.  Veel gemeenten gaan regionaal samenwerken, daarom is het van belang dat de stichting dit in deze vorm ook gaat doen. De Achterhoek is een uniek gebied met prachtige oude bomen en lanen; waard hier zorgvuldig mee om te gaan.

De Bomenstichting Achterhoek brengt niet alleen een netwerk van deskundigen mee, die zich hiervoor graag met adviezen willen inzetten; tevens een inmiddels flinke achterban van mensen die zich ook zorgen maken over het bomenbeleid in hun regio. Steeds vaker worden we geconfronteerd met gemeentelijk bomenbeleid dat te wensen overlaat. Ook heeft een aantal gemeenten weinig tot soms zelfs geen budget over voor het toch wettelijk verplichte onderhoud van haar bomen.

Zo is bijvoorbeeld de gemeente Lochem nu bezig met plannen om 800 gezonde en merendeel oude en karakteristieke bomen in het buitengebied te kappen, om met de opbrengst hiervan het onderhoud van de dan nog resterende bomen te bekostigen. Ook worden vier kerngezonde monumentale bomen bedreigd door bouwprojecten zoals nu het geval is in Doetinchem. Dat moet anders kunnen volgens de stichting.

De stichting bepleit dan ook meer samenwerking met gemeenten. Met haar deskundigen kan zij adviseren aangaande bescherming, behoud, her- en aanplant, dan wel alternatieve mogelijkheden. Vrijwilligers in de gemeente Groenlo hebben hiermee al positieve resultaten geboekt. Ook biedt de stichting ondersteuning en informatie aan burgers en buurtgroepen die het oneens zijn met plannen tot kap door gemeente of provincie.

Veel te vaak komt het voor dat betrokkenen worden verrast door bomenkap, maar dan is het meestal al te laat. Belangrijk dit vóór te zijn. De Bomenstichting Achterhoek houdt hier de vinger aan de pols. In het uiterste geval voert zij bezwaar- en beroepsprocedures bij dreigende van kap van gezonde bomen. Echter blijft een belangrijke doelstelling in eerdere instantie gezamenlijk met gemeenten tot verantwoorde oplossingen te komen.

Voor meer informatie: [email protected]

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven