Start aanpak van Berkelkade in Borculo

BORCULO – Waterschap Rijn en IJssel start woensdag met de aanpak van de kade langs de Oude Berkel in Borculo. Eerst wordt alleen de sloot achter de oude Berkelloop afgedamd, om te voorkomen dat bij een eventuele verdere verzwakking het waterpeil van de Berkel in de stadsgrachten van Borculo wegzakt. Dit zou voor het middeleeuwse stadje rampzalig kunnen uitpakken, omdat het grotendeels op takken is gebouwd.

Een gecontroleerd constant waterpeil is van groot belang voor Borculo, omdat bij een te laag waterpeil ook het grondwaterpeil gaat zakken. Dit kan de fundering van huizen in de oude binnenstad van Borculo aantasten. De kade langs de oude Berkelloop bleek eind vorige maand verzwakt door mollengangen. Het waterschap heeft toen direct noodmaatregelen genomen, metingen verricht en grondmonsters genomen om de huidige conditie goed in kaart te brengen. Voor de definitieve aanpak wordt komende week nog aanvullend onderzoek verricht.

Als eerste tijdelijke maatregel wordt de sloot die tussen de oude Berkelloop en de provinciale Rondweg ligt, afgedamd. Dit gebeurt ter hoogte van de bocht van de oude Berkelloop nabij de wijk Hambroek. Daarna vindt aanvullend onderzoek plaats en wordt het definitieve plan opgesteld.

Het waterschap streeft er naar over ongeveer een maand met de definitieve herstelwerkzaamheden te kunnen beginnen. Als de kade volledig is hersteld, wordt de tijdelijke dam weer verwijderd.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven