Hangplek in Neede (JOP) is verwijderd

NEEDE – In overleg met betrokkenen is besloten de Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) bij het Bastion in Neede op te heffen. Er is overleg geweest tussen gemeente, politie, Betula, jongeren en buurtbewoners over de Jongeren Ontmoetings Plek. Er is toen besproken of er draagvlak zou zijn om de JOP in Neede langer dan het afgesproken jaar bij het Bastion te handhaven. Reden is dat Betula met de jongerenruimte langer dan verwacht gebruik blijft maken van het Bastion.

De jongerenwerkster is daardoor dichtbij de jongeren in de JOP waardoor toezicht en direct contact mogelijk is. Bovendien is de omgeving van het Bastion een natuurlijke verzamelplek voor de jeugd. De verwachting is dat als de JOP wordt weggehaald er nog steeds enige mate van (geluids)overlast is in de omgeving van het Bastion.

Tijdens het overleg bleek er geen draagvlak te bestaan in de buurt voor het langer laten staan van de JOP bij het Bastion. De buurt houdt vast aan de belofte dat de JOP na een jaar verplaatst zou worden, mede omdat de buurt meer overlast heeft ervaren na de komst van de JOP. De betrokken partijen begrijpen dat de buurt wil dat de gemeente deze toezegging nakomt. Daarom heeft de gemeente besloten om de JOP weg te halen. Tegelijkertijd blijft de gemeente investeren in het terugdringen van de overlast.

De politie en dorpswachten houden vaker toezicht rondom het Bastion en Betula, politie en dorpswacht gaan met de buurtbewoners en de jongeren in gesprek om problemen samen op te lossen. Op dit moment hebben is er nog geen geschikte andere locatie voor de JOP. Betula is samen met de jongeren op zoek naar een goed alternatief.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven