Inwoners blij verrast tijdens lintjesregen

Door Redactie op 26-04-2013

Oranje Lintjes BerkellandBORCULO – Ter gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen heeft burgemeester Hein Bloemen op vrijdag 26 april in het gemeentehuis aan tien Berkellanders een Koninklijke onderscheiding uitgereikt (Lid in de Orde van Oranje-Nassau). Een inwoner werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Deze titel ging naar prof. dr. E.R. Seydel (65) uit Neede. De inwoners die zich door hun inzet verdienstelijk hebben gemaakt binnen onze gemeente zijn: H.G.J. ter Agter (67) uit Eibergen, A. Zieverink-Berendsen (56) uit Geesteren, G.T. Bussink (69) uit Eibergen, W.B.J. Hennink-Geerdink (76) uit Neede, W. Geesink (53) uit Rekken, L. Hesselink (56) uit Geesteren, H.G. Reijerink (65) uit Beltrum, N. Sies (66) uit Neede, en H.G. te Velthuis (62) uit Eibergen.

De heer Ter Agter ontvangt de onderscheiding voor:
Sinds 1960 is de heer Ter Agter actief voor de samenleving. Zo was/is hij: sinds 1960 actief voor de Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger,  met name als verslaggever van officiële keuringen, van nationale tentoonstellingen en voor het verenigingsblad “Het Trekpaard & De Haflinger”.  In het verleden was hij ook actief bij het keuring klaar maken en het invlechten van te keuren paarden, het geven van toiletteercursussen en als voorbrenger bij jureringen. Ook was hij van 2006 tot 2010 lid van de Foktechnische commissie. Verder heeft de heer Ter Agter een belangrijke bijdrage geleverd aan een boek over 50 jaar Haflingers in Nederland. Daarnaast was/is hij: actief als verslaggever voor de Paardenkrant (1960-heden), verslaggever voor de Koninklijke Maatschappij Het Belgisch Trekpaard (1995-2007), vrijwilliger bij de Oude Mattheuskerk Eibergen (1994-heden), bestuurslid van de Stichting de Huve (2002-2009) en werkt hij mee aan een boek over het buurtschap Holterhoek. Door zijn jarenlange intensieve inzet met name op het terrein van de paardensport en het kerkelijk leven kan de heer Ter Agter worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur en de uitstraling van zijn activiteiten, met als actueel zwaartepunt zijn inzet op het terrein van de paardensport ontvangt de heer Ter Agter de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Zieverink-Berendsen ontvangt de onderscheiding voor:
Mevrouw Zieverink is een bijzonder sociaal betrokken vrouw. Zo ontplooide/ontplooit zij de volgende vrijwillige activiteiten: verrichter van bezoekwerk voor een cliënte die verblijft in een gezinsvervangend tehuis in Borculo (1995-heden), verrichter van bezoekwerk namens de plaatselijke kerk voor een gedetineerde in de TBS-kliniek Oldenkotte, verzorger van kerkbezoeken voor patiënten van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix, hulpverlener voor 6 cliënten van een zorginstelling in Lochem (1998-2003). Deze mensen begeleidde ze o.a. naar en van de kerkdiensten en ze verrichtte bezoekwerk. Voor één van deze cliënten heeft mevrouw Zieverink gefungeerd als stervensbegeleider. Daarnaast verleent ze sinds 2001 ontwikkelingshulp aan een ziekenhuis in Beregowo in de Oekraïne. Zij werkt eens in de twee jaar enkele weken op een weesafdeling van het ziekenhuis waar baby’s en kinderen tot ca. anderhalf jaar oud verblijven. Mevrouw Zieverink stelt alles in het werk om het ziekenhuis ook vanuit Nederland te helpen. Zij realiseert veel projecten en zamelt kleding- en babyspullen in. Ze begon met 3 inzamelpunten en inmiddels zijn dit er 12. Ook zamelt zij spullen in voor de Stichting Oost-Europa Zending, bestemd voor Oost-Europese landen. Van 1983 tot 2007 sponsorde mevrouw Zieverink een Foster Parentskind. Sinds 2007 sponsort zij rechtstreeks een gezin in de Oekraïne. Op basis van haar vrijwillige activiteiten sinds 1995 voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen kan mevrouw Zieverink worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van haar activiteiten met als actueel zwaartepunt haar inzet op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking,  ontvangt mevrouw Zieverink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Bussink ontvangt de onderscheiding voor:
Van 1963 tot 30 juni 2012 is de heer Bussink werkzaam geweest bij Saint-Gobain Abrasives vestiging Eibergen. Zijn ontwikkeling van bepaalde doorslijpschijven draagt sterk bij aan het bestaansrecht van de fabriek in Eibergen. Mede door zijn kennis staat het merk Flexovit wereldwijd in de top-5. Daarnaast was/is hij: lid van de vrijwillige brandweer Eibergen (1971-1999) in de functies van aspirant brandwacht, brandwacht 2e klas en  brandwacht 1e klas, bestuurlijk en organisatorisch betrokken bij de voetbalvereniging FC Eibergen (1964-heden). Voor deze vereniging was hij oprichter en bestuurslid van het regionale bedrijfsvoetbal/-zomeravondvoetbal (1964 tot heden), oprichter en organisator van de jaarlijkse verkoopactie (1965 tot heden), penningmeester (1966-1978), oprichter, organisator en financieel beheer toto en lotto (1967-1985), coördinator verhuizing naar en nieuwbouw op sportpark de Bijenkamp (1970-1974), leider en grensrechter (1970-1985), wedstrijdsecretaris senioren (1970-1980), beheerder clubgebouw (1985-2007) en  oprichter en organisator clubkampioenschappen kaarten (1990 tot heden). Vanwege zijn vele verdiensten is de heer Bussink in 1978 benoemd tot Erelid van SSSE, overgegaan in 2006 naar het erelidmaatschap van FC Eibergen. Op basis van zijn werkzaamheden op het gebied van slijpschijven voor industrieel gebruik, die ten goede komen aan de samenleving is er sprake van persoonlijke bijzondere verdiensten in de hoofdfunctie. De heer Bussink kan worden gekwalificeerd als “iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben”.  Voor zijn activiteiten voor de samenleving op het gebied van sport en openbare orde en veiligheid kan hij worden aangemerkt als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten, ontvangt de heer Bussink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw Hennink-Geerdink ontvangt de onderscheiding voor:
Mevrouw Hennink is sinds 1970 actief voor de samenleving. Zij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten: medeoprichter en lid van het Comité Kinderpostzegels Neede (1970-1975), penningmeester van de Aardgascommissie (1972-1988), lid van de Provinciale Gascommissie, collecte-coördinator en collectant ten behoeve van de Nierstichting in Neede en buurtschappen (1974-heden), oprichter en voorzitter van de Historische Vereniging Oud Noordijk (1982-1998) en coördinator van de onderhoudswerkgroep begraafplaats Rozenkamp Neede (2005-heden). Verder was/is zij mede-oprichtster en vervolgens lid van de Vrouwen Advies Commissie van de voormalige gemeenten Neede en Eibergen, bestuurslid van de Bond van Plattelandsvrouwen afdelingen Neede, Noordijk en Rietmolen, betrokken bij de oprichting van de Needse Vrouwenraad en verrichter van kinder- en jeugdwerk in Neede. Op basis van haar (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten sinds 1970 voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen kan mevrouw Hennink worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van haar activiteiten ontvangt mevrouw Hennink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Geesink ontvangt de onderscheiding voor:
De heer Geesink is sinds 1983 actief voor de samenleving. Hij ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten: tot 1990 bestuurslid en vanaf 1990 penningmeester van de Vereniging Rekkens Volksfeest. Naast taken die gerelateerd zijn aan de functie van penningmeester houdt hij zich binnen het bestuur ook bezig met andere zaken. Voorbeelden hiervan zijn: secretariaatswerkzaamheden, de inrichting van het feestterrein, de opstelling van de corsowagens en de externe contacten. Vanaf 2006 is de heer Geesink penningmeester van Volleybalvereniging Revoc in Rekken. Hij heeft voor deze vereniging orde gebracht in de financiën en sponsoren binnengehaald. Achter de schermen is de heer Geesink ook actief voor de vrouwenbeweging Rekkense Vrouwen Samen. Op basis van zijn (bestuurlijke) activiteiten sinds 1983 voor de samenleving op het terrein van cultuur, sport en emancipatie kan de heer Geesink worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten met als zwaartepunt zijn inzet op het terrein van cultuur ontvangt de heer Geesink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Hesselink ontvangt de onderscheiding voor:
De heer Hesselink maakt zich sinds 1976 verdienstelijk voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende activiteiten: sinds 1976 vrijwilliger bij de Hervormde Kerk Geesteren. Eerst enkele jaren als lid van het Evangelisatie bestuur en als lid Kerkenraad namens het Evangelisatie bestuur. Verder was hij van 1982 tot 1986 ouderling, van 1984 tot 1986 voorzitter van de  hoorcommissie ten behoeve van een nieuwe dominee, van 1986 tot 1992 scriba en van 1987 tot 1989 stuwende kracht van de bouwcommissie De Stoave en tot slot 2 periodes als ouderling van 1994 tot 1999 en vanaf 2006 tot heden. Bestuurslid (1990 en 1991) en voorzitter (1992-2003) van de Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (GLTO) Borculo, voorzitter GLTO Neede Borculo (2003-2005), voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO) afdeling Berkelland (2005 tot april 2007), voorzitter van de Stichting Milieuzorggebied Neede-Borculo (1995-1999), adviserend lid van de Kavelruil-commissie Borculo Neede (1995-heden), voorzitter van de Gebiedscommissie/Stuurgroep Neede Borculo (1998-heden), lid van de Klankbordgroep Streekcommissie Achterhoek-Liemers (2000-2005), lid van de Streekcommissie Oost-Achterhoek (2001-2005), voorzitter van de Gebiedscommissie Berkelland (2006-2011) en tot slot van 2008 tot voorjaar 2010 voorzitter van de Stuurgroep Beekvliet-Stelkampsveld. Op basis van zijn (bestuurlijke) activiteiten sinds 1976 voor de samenleving op het terrein van kerkelijk leven, landbouw en natuurbeheer kan de heer Hesselink worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten met als zwaartepunt zijn inzet op het terrein van landbouw en natuurbeheer  ontvangt de heer Hesselink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Reijerink ontvangt de onderscheiding voor:
De heer Reijerink is sinds 1966 als vrijwilliger voor de samenleving actief. Zo ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten: sinds 1966 vrijwilliger bij en van 1975 tot 1990 bestuurslid van de Voetbalvereniging VIOS Beltrum. Hij was/is gedurende 10 jaar elftalleider, 15 jaar gastheer, vele jaren scheidsrechter en grensrechter bij de jeugd en de lagere elftallen, trainer van de jeugdelftallen, hulp tijdens de bouwactiviteiten/renovaties en sinds 2009 lid van de zogenaamde “Ondergrondse”, een groep mensen die het onderhoud van de accommodatie op zich hebben genomen. Voor zijn verdiensten voor de Voetbalvereniging VIOS Beltrum is hij in 1990 onderscheiden met de benoeming Lid van verdienste. In 1973 medeorganisator van de dropping, van 1974 tot 1983 secretaris en vanaf 1983 voorzitter van de FNV Bouw, afdeling Beltrum. Van 1996 tot 2004 was hij voorzitter van het cluster Beltrum-Zieuwent. Verder was hij van 1982 tot 1 september 2012 kantinemedewerker en vanaf 2007 ook voorzitter van de Sportcentrale VIOS Beltrum. Van 1993 tot 2003 was hij voorzitter van de Stichting Volksfeest Beltrum. Daarnaast heeft de heer Reijerink zich ingezet voor verschillende bouw- projecten in Beltrum, zoals de Witte Olifant, de muur met nostalgische uit Beltrum afkomstige gevelstenen en de bouw van een berging met urnenwand op de Algemene Begraafplaats. Op basis van zijn (bestuurlijke) activiteiten sinds 1966 voor de samenleving op het terrein van sport, belangenbehartiging en cultuur kan de heer Reijerink worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten ontvangt de heer Reijerink de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Prof.dr. Seydel ontvangt de onderscheiding voor:
Professor Seydel heeft de afgelopen 32 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de communicatiewetenschap in Nederland. Hij is op 1 juli 1980 bij de Universiteit Twente aangesteld als wetenschappelijk medewerker. Op 1 juli 1984 en 1 februari 1990 is hij bevorderd tot respectievelijk Universitair Docent en Universitair Hoofd Docent. Per 1 januari 1996 volgde een benoeming tot bijzonder hoogleraar Psychologische, sociale en communicatieve aspecten van gezondheidsvraagstukken, in het bijzonder de oncologie (leerstoel ingesteld door het Integraal kankercentrum Stedendriehoek Twente). In 1999 is professor Seydel  benoemd tot hoogleraar Toegepaste Communicatiewetenschap. Deze functie heeft hij enkele jaren (2004-2006) gecombineerd met de functie van hoogleraar Organisationele Communicatie aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ook was hij visiting professor aan de Universiteit van Lugano (1996-2003) en lid van de board of directors van het PR management masters programma aan deze universiteit.  Professor Seydel is als Research Consultant actief  geweest bij het United Nations System Staff College in Turijn en in New York (2004-2009). Hij is één van de initiatiefnemers geweest van de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap in Twente. Daarbij heeft hij in grote mate bijgedragen aan de vormgeving van de specifieke kenmerken van de Twentse opleiding communicatiewetenschap, zoals het toegepaste ontwerpkarakter en de nadruk op de inbedding van communicatieproblemen in een organisatiecontext. De Twentse communicatie-wetenschap onderscheidt zich hiermee van de andere communicatie-wetenschappelijke opleidingen in Nederland. Het wetenschappelijk onderzoek van professor Seydel richt zich in hoofdzaak op communicatie en veranderingsprocessen in sociale systemen. Met zijn onderzoek heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de gezondheidscommunicatie en gezondheidspsychologie in Nederland. Dit wordt geïllustreerd door de toekenning van een award en grant voor excellent onderzoek in de psychosociale oncologie van de Nederlandse Kankerbestrijding (1989-1996). Professor Seydel is op 1 juni 2012 met emeritaat gegaan, maar blijft voorlopig als onbezoldigd hoogleraar aan de universiteit verbonden om promovendi te begeleiden en om als voorzitter op te treden bij promotieplechtigheden. Tijdens zijn loopbaan bij de Universiteit Twente heeft professor Seydel diverse bestuurlijke functies vervult binnen de universiteit. Ook heeft hij tal van bestuurstaken en adviseurschappen in de wetenschappelijke wereld, de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en de overheid in binnen- en buitenland vervuld. Hij geeft veel lezingen op het terrein van strategische communicatie, visieontwikkeling, veranderingsprocessen en leiderschap. Hij levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke verspreiding van toegepaste communicatiewetenschap. Overigens is hij sinds 2002 bestuurslid van de Stichting Synagoge Enschede. Op basis van zijn activiteiten sedert geruime tijd met name in dan wel gerelateerd aan de voormalige hoofdfunctie als hoogleraar Toegepaste Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente kun je spreken van een jarenlange intensieve inzet voor en waardevolle bijdrage aan de communicatiewetenschap. Er is sprake van persoonlijke bijzondere verdiensten in en al dan niet gerelateerd aan de voormalige hoofdfunctie, met een aantoonbare nationale en internationale uitstraling. Professor dr. Seydel kan worden gekwalificeerd als “iemand die werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben” en als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten ontvangt professor Seydel  de Koninklijke Onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Sies ontvangt de onderscheiding voor:
De heer Sies is sinds 1974 actief voor de samenleving. Zo ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten: diaken van de Hervormde Gemeente Haamstede (1974-1976), baancommissaris van de Tennisclub Haaksbergen (1980-1990), voorzitter van de rommelmarktcommissie en de werkgroep Bad Düben van de voormalige Hervormde Gemeente Haaksbergen, lid (commandant sinds 1986) van de vrijwillige brandweer Haaksbergen (1985-2001), algemeen bestuurslid (1997-2005) en secretaris (2005-heden) van de Vereniging van Officieren van het Korps Mobiele Colonnes, voorzitter van de Kerkenraad van de voormalige Hervormde Gemeente Neede (2004), voorzitter van de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Neede (2005-heden), bestuurslid van de Stichting Hervormde Uitvaartonderneming Neede (2007-heden; sinds april 2008 een slapende stichting) en voorzitter van de Stichting tot Instandhouding en Behoud Needse Beelden (2008-heden). Op basis van zijn (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten sinds 1974, met uitzondering van 1976 tot 1980,  voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen kan de heer Sies worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten ontvangt de heer Sies de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Te Velthuis ontvangt de onderscheiding voor:
De heer Te Velthuis is sinds 1962 actief voor het algemeen belang. Zo ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten: sinds 1962 actief lid van de muziekvereniging Excelsior Eibergen. Hij was/is o.a. actief als algemeen vrijwilliger (sinds 1962), dirigent van het jeugdorkest en betrokken bij de jeugdopleiding (1970-1975), manager het showorkest De Excelländer Kapel en voorganger (1970-1995), lid van de concourscommissie (1972-heden), algemeen bestuurslid en vice-voorzitter (1973-1983), lid van het redactieteam van het nieuwsblad Excelsior Nieuws en bibliothecaris (sinds 1985). Daarnaast is de heer Te Velthuis als vrijwilliger actief voor het Kulturhus ’t Spieker in Eibergen. Hij assisteert tijdens voorstellingen in de vorm van muntverkoop en barwerkzaamheden. Op basis van zijn (bestuurlijke) vrijwillige activiteiten sinds 1962 voor de samenleving op het terrein van muziek en cultuur kan de heer Te Velthuis worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. Gelet op de aard, de duur, de uitstraling en de betekenis van zijn activiteiten ontvangt de heer Te Velthuis de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Foto’s Wim Stevenhagen:

Reacties

Gerrit bussink gefeliciteerd met de koninklijke ondrescheiding. en alle anderen ook natuurlijk

wim.sprukkelhorst | 27-04-13 | 10:18

Hele mooie reportage, complimenten aan de fotograaf!
En uiteraard de felicitaties voor alle betrokkene!

Betsy te Velthuis | 28-04-13 | 12:16

Copyright © 2022 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Vanaf volgende week weer met de bus van Borculo naar Deventer
BORCULO - De nieuwe dienstregeling voor bussen en treinen in de Achterhoek gaat volgende week in. Vervoerder Arriva heeft verschillende tijden en rou......
Lees verder »

Column: Mijn prins in de witte Ford
NEEDE - Al eventjes woon ik als vrijgezel in Neede. Een prima plek om vanuit daar het date-leven van deze tijd te ontdekken. Helaas heeft de online z......
Lees verder »

Lynn Bouwmeester pakt 3e prijs
NEEDE - Op het dressuurconcours in Heeten is Lynn Bouwmeester afgelopen weekend gestart met haar paard Mon Chardonnay. Ze reden mee in de klasse L1 e......
Lees verder »

GSV’63 gaat oliebollen verkopen
GEESTEREN - Op zondag 11 december gaat GSV’63 weer oliebollen verkopen. “Na het succes en de goede smaak van vorige jaren ook dit jaar weer heerlijke......
Lees verder »

Marieke van Laarhoven-Lodeweges uit Ruurlo is als zelfstandig reisadviseur aangesloten bij reisbureauketen The Travel Club
RUURLO - Een vakantie boeken bij Marieke staat voor onbezorgd op reis gaan. Want als persoonlijke reisadviseur regelt de Ruurlose de vakantiereis van......
Lees verder »

Schuurman BZC thuis onderuit tegen JAWS Amsterdam
BORCULO - In zwembad ‘t Timpke heeft Schuurman BZC het in de waterpolo eerstedivisie af moeten leggen tegen het hoger geklasseerde JAWS Amsterdam. Na ......
Lees verder »

Repair Café Berkelland spaart vaak uw portemonnee en het milieu
BORCULO - Waarom een defect apparaat of botte gereedschappen meteen afdanken als deze nog gemakkelijk een tweede leven aan kunnen? Het spaart vaak uw ......
Lees verder »

Lessons & Carols wordt een traditie in de Dorpskerk Ruurlo
RUURLO - Op zondagavond 11 december is er weer een uitvoering van Lessons & Carols, met liederen en lezingen in de sfeer van Kerst. Er is inmidde......
Lees verder »

Huisartsenposten Gelderland redelijk goed bereikbaar
BERKELLAND  - Wie op een zaterdagavond dringend een huisarts nodig heeft, moet in Gelderland gemiddeld 8 minuten wachten tot de dienstdoende hui......
Lees verder »

Kinderen Eibergen en Beltrum kunnen schaatsen
EIBERGEN/BELTRUM - Op maandag 28 november was de laatste les van het Piet de Wit Schaatsproject 2022 voor de kinderen uit Eibergen en Beltrum. Jaarlij......
Lees verder »

Leo van Leijsen praat over de kerken van het Midden-Oosten in Beltrum
BELTRUM - Onder deze titel zal Leo van Leijsen op dinsdag 17 januari 2023 in de Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum met ons in gesprek g......
Lees verder »

Politieke Avond op 6 december
BERKELLAND - Op dinsdag 6 december is de volgende Politieke Avond in het gemeentehuis in Borculo. Tijdens een Politieke Avond worden er eerst politie......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen dagje oet
NEEDE - Ik was deur VIOS oet e neudigt um eens een keartje met te goan as sponsor van disse mooie vereniging noar FC Twente. Fantastisch natuurlijk w......
Lees verder »

Fratsen wat een gedoo
NEEDE - De prieze van gas en stroom riest de panne oet. Wat leu kunt `t neet mear betalen allemoale,wat een nare toestand. Noe krieg ie allerlei tips......
Lees verder »

Fratsen kamelen
NEEDE - Dreuge,dreuge,dreuge op `t moment dat ik dit schrief heb wij net oetgerekend onder de jammarkt een buitje ehad. Was nog ens neet zovulle en zo......
Lees verder »

Fratsen op kop
NEEDE - Op mien bienoa dagelijkse tochtje van Nee noar Beltrum zoog ik van de een op de andere dag inens allemoale vlaggen op kop hangen. Bie de ears......
Lees verder »

NUB TV

Borculo en Geesteren in het teken van traditionele slipjacht


BORCULO/GEESTEREN – De jaarlijkse slipjacht van de Koninklijke Nederlandse Jacht Vereniging (KNJV) en de Hamelandse Ruiters in Borculo en Geesteren vond zaterdag voor de 47e keer plaats. Amazone Floor van Roon heeft met meer dan honderd jachten door het hele land meegereden en komt, net als andere deelnemers en vele bezoekers, graag naar de Achterhoek voor de slipjacht.

“Het is supermooi om in deze streek, in deze regio te rijden”, aldus Van Roon. “Mensen zijn hier heel vriendelijk en vinden het naar mijn weten ook leuk dat we er zijn. Dus dit is zeker een omgeving waar we graag komen.” Dat deelnemers graag naar Berkelland komen blijkt uit cijfers van de KNJV. “Als je kijkt naar de ongeveer vijftig jachten die ze jaarlijks organiseren, dan zitten wij in de top vijf qua deelnemers. Dat geeft wel aan dat ze graag hier naartoe komen”, laat Jan Markink van de Hamelandse Ruiters weten. Ook bezoekers weten de slipjacht te vinden: “We kunnen altijd rekenen op heel veel belangstelling. We kondigen het altijd aan en dan komen er veel mensen naar kijken.”

Tijdens de slipjacht jagen de veertig deelnemers niet op een prooi, maar volgen ze een kunstmatig vossenspoor door het landschap. “Met een slipjacht trekken we een spoor dat ruikt naar vos en dan volgen een stel honden het spoor”, beschrijft Van Roon. “Dan zijn er drie ruiters die de honden begeleiden en wij als ruiters gaan er met de paarden achteraan.” De ruiters rijden vervolgens door de veelzijdige natuur in Borculo en Geesteren. “Dat gaat dan over de weilanden, de landerijen en door de bossen”, vertelt Markink. “Maar ook door sloten bijvoorbeeld, dat is het mooie ervan.”

Waardevolle traditie
Voor de amazones is de traditie erg waardevol. “Ik vind het vooral heel leuk dat je het met een grote groep van vaak dezelfde mensen doet”, vertelt amazone Mathilde de Rooij, die vaak samen met haar ouders een slipjacht rijdt. “En er zit geen wedstrijdelement in, dat maakt het gemoedelijk.” Van Roon rijdt twee keer per week mee met een jacht: “Dan kom je op leuke plekken van Nederland en mooie stukken natuur waar je anders niet zou komen.”

Traditie in ere houden
Ook Markink hoopt dat de traditie, die in Borculo en Geesteren bijna vijftig jaar bestaat, nog lang blijft bestaan. “Het is een traditie die in ere moet worden gehouden”, vindt de organisator. “Bij de start zie je zogenaamde sonneurs, die blazen de jacht aan en aan het einde van de jacht blazen ze het weer af.”

Door REGIO8

Uit de krant

Met trots dragen wij de groene Achterhoek muts en sjaal!
BERKELLAND - Deze prachtige Achterhoekse vlag muts met groene pluim is een mooi gebreide winter muts in de Achterhoek kleuren.. De heerlijk zachte mu......
Lees verder »

Geest eren
GEESTEREN - Als op oudejaarsavond om tien uur de klok in Geesteren slaat en je het schreeuwen van de steenuil hoort, is de kans groot dat de nieuwjaa......
Lees verder »

Balkenbrij is typisch Gelders: ‘Het smaakt lekkerder dan het klinkt’
ACHTERHOEK - Je houdt ervan, of je vindt het absoluut niet lekker: balkenbrij. Het vleesgerecht kent zijn oorsprong in Gelderland en is misschien wel ......
Lees verder »

Recept: Salade kalfstong met tartaar van ossenhaas
Ossenhaas tartaar: Benodigdheden: Gesnipperde ui (geblanceerd) Gehakte kappertjes Augurk Fijn gesneden bieslook Sweet chilli Zout en peper  &nbs......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »