Berkelland houdt ruim 2,5 miljoen over

Door Redactie op 29-05-2013

BORCULO – Enkele positieve ontwikkelingen zorgden ervoor dat de gemeente Berkelland in 2012 2.661.500 euro heeft overgehouden. ”Wel lijden we een verlies van 549.000 euro op het grondbedrijf. Dit verlies dekken we uit de reserve voor het grondbedrijf. Helaas is het grootste gedeelte van de positieve ontwikkelingen maar eenmalig”, aldus wethouder Han Boer. ”Huize Ruurlo verkopen we maar een keer en de meevallende reorganisatiekosten van Hameland zijn ook geen jaarlijkse meevallers. Het resultaat van de jaarrekening voegen we toe aan de reserves.”

Het resultaat van de jaarrekening is als volgt opgebouwd, Nadelen: Reserves (1.135.000 euro) We hebben meer geld aan ons reserves toegevoegd dan we hadden begroot. Dit zijn dus eigenlijk extra uitgaven die ten gunste komen van onze reserves. De toevoeging aan de reserve leidt tot een lager jaarrekeningresultaat. Dit zien we boekhoudkundig als een nadeel. Hier staat tegenover dat de reservepositie verbeterd.

Grondexploitaties (549.000 euro) Het resultaat over 2012 is hoofdzakelijk het gevolg van het actualiseren van de exploitatiebegrotingen. De uitvoering van plannen is als gevolg van de voortdurende crisis op het gebied van de woningbouw en de bedrijventerreinen vertraagd. In de exploitatiebegrotingen is daarom (opnieuw) een verlenging van looptijd doorgevoerd. Ook is een aanpassing verwerkt voor de gehanteerde uitgifteprijzen voor kavels.

Voorziening uitgezette Nuongelden (422.500 euro) Er is een voorziening van 433 duizend euro opgenomen, omdat we mede door het schatkistbankieren een risico lopen dat we een klein deel (1,4%) van deze gelden niet terug ontvangen, bij een van de partijen is de waarde per 31 december 2012 423 duizend euro lager dan de verkrijgingsprijs. De verwachting is dat deze waarde zich wel weer in positieve zin zal herstellen, maar zo’n herstel heeft vaak enige tijd nodig en het is de vraag of de gemeente deze tijd krijgt door de invoering van het schatkistbankieren.

Voorziening planschade (156.000 euro) In de afgelopen periode is het bestemmingsplan ‘centrum Eibergen’ vastgesteld. Er is een aanname gemaakt van de verzoeken om planschade die hieruit voort zouden kunnen komen. In de begroting is hier aanvankelijk geen rekening mee gehouden.

Voordelen: Verkoop Huize Ruurlo (663.000 euro) De gemeente Berkelland heeft Huize Ruurlo verkocht. Na aftrek van de boekwaarde blijft een voordeel van 663.000 euro over. Vrijval voorziening reorganisatiekosten Hameland (650.000 euro) We hebben een voorziening voor reorganisatiekosten voor Hameland. De reorganisatiekosten van Hameland vallen lager uit dan verwacht daardoor is een gedeelte van de voorziening niet meer nodig. Dit levert een voordeel op.

Wmo (623.000 euro) Op het gebied van Wmo-subsidies zijn minder verzoeken ingediend dan beschikbaar als budget. Het gebruik van Wmo-voorzieningen laat een dalende trend zien. Enerzijds komt dit door een strengere toewijzing zowel wat betreft de voorziening als de duur. Anderzijds wordt meer eigen bijdrage geïnd. Sociale zaken (570.000 euro) Op de regeling Bijstandsbesluitzelfstandigen (Bbz) werd een voordeel behaald van 523.000 euro. De geraamde eigen bijdrage viel enorm mee, de vaste vergoeding van het Ministerie hoefde niet geheel te worden ingezet en mag worden behouden. De reguliere bijstandsverstrekking viel ongeveer 100.000 euro nadelig uit. Tot slot was er een meevaller bij de bijzondere bijstand van 147.000 euro. Vooral door de aflossing ineens van grote schulden, hield Berkelland op de uitvoering van deze regeling geld over.

Algemene baten en lasten (459.000 euro) De gemeente heeft het budget voor onvoorzien dit jaar niet gebruikt. Daardoor is er een voordeel van 200.000 euro. Daarnaast heeft Berkelland meer BTW teruggekregen van gemeenschappelijke regelingen dan verwacht. Algemene uitkering (197.000 euro) Hogere rijksuitgaven leiden tot een hogere algemene uitkering. Ook is er van een aantal maatstaven (zoals inwoners, bedrijven) meer eenheden dan bij de begroting gedacht.

OZB (194.000 euro) De hogere OZB waarde heeft nog te maken met de waardeontwikkeling van de onroerende zaken. De hogere opbrengst in 2012 wordt in 2013 gecorrigeerd door het niet doorvoeren van het inflatiepercentage.

 

 

Reacties

Alles is meer geworden ook het aantal werklozen dus als men daar an gaat werken zou wel fijn zijn!

fons | 30-05-13 | 07:38

Goed nieuws dat Berkelland 2,5 Miljoen in 2012 heefd overgehouden.
En nu maar hopen dat wij als burger er ook eens van mee kunnen profiteren.
Wat ons al eens belooft is met het apart inzamelen van plastic en dat is helaas nooit gebeurt.

gr.tom

tom | 30-05-13 | 11:16

Wellicht kan Sensire hiermee nog even door?

Martin | 30-05-13 | 19:52

Sensire kan vast betaald uit de meevaller bijzondere bijstand

Erna | 30-05-13 | 23:04

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Waterschap en Staatsbosbeheer samen tegen verdroging De Meene in Ruurlo
RUURLO – Waterschap Rijn en IJssel en Staatsbosbeheer hebben de krachten gebundeld in een gezamenlijke aanpak tegen verdroging in De Meene - onderdee......
Lees verder »

Expositie schilderijen Annelies Bakker bij KunstKring Ruurlo
RUURLO – van 12 april tot en met 25 juni exposeert Annelies Bakker bij KunstKring Ruurlo. De expositie is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur te bezi......
Lees verder »

Op de koffie in De Huve Eibergen
EIBERGEN - Koffie-uurtje op afspraak, de vrijwilligers zijn er weer klaar voor. Behoefte aan een praatje? Op vrijdagochtend of vrijdagmiddag kan het ......
Lees verder »

BK Sushi na 14 dagen al ruimer geopend
BORCULO - BK Sushi, het bedrijf van Pravinath Kamalanathan, heeft na twee weekeinde al besloten haar openingstijden te verruimen. Pravinath laat wete......
Lees verder »

Muziekvereniging Euphonia haalt oud papier op
EIBERGEN  – Zaterdag 17 april kunnen inwoners van Eibergen hun oud papier weer aan de straat zetten. Vanaf 9.00 uur ’s ochtends gaan leden en on......
Lees verder »

Alzheimer Café Berkelland: Eindeloos lang
BERKELLAND - Alzheimer Café Berkelland organiseert normaal gesproken maandelijks een Alzheimer Café in Borculo. Dit hebben we al veel te lang niet me......
Lees verder »

Winnaars paas-speurtocht Geesteren ontvangen hun prijs
GEESTEREN - Op eerste en twee Paasdag kon er in Geesteren worden deelgenomen aan een paas-speurtocht. Geesterens belang had daar nog een paar kleine ......
Lees verder »

Gratis sneltesten voor Nederlandse grenspendelaars
BERKELLAND - De overheid in Duitsland besloot om vanaf 6 april 2021 extra maatregelen te nemen om verspreiding van corona tegen te gaan. Bij aankomst......
Lees verder »

Via je eigen website leads genereren
BERKELLAND - Bijna ieder(e) ondernemer / mkb-bedrijf (ruim 95%) heeft een eigen website. Doel hiervan is om op die manier beter gevonden te worden en......
Lees verder »

Geef oplichters geen kans
BERKELLAND - Oplichters maken ook gebruik van het internet. Weet wat u moet doen om ervoor te zorgen dat criminaliteit niet loont. Hieronder een aant......
Lees verder »

Pizzatrain bakt pizza’s bij Café de Stier
EIBERGEN – De Pizzatrain Berkelland steunt Café de Stier wederom door donderdag 11 maart pizza’s te bereiden voor afhaal en bezorging tussen 16.30 en......
Lees verder »

Bijna alle jongeren hebben last van de coronacrisis
BERKELLAND - Maar liefst 86% van de middelbare scholieren heeft last van de coronacrisis. Dat is meer dan een jaar geleden toen 72% last had van de c......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen wetten en regels
NEEDE - Wetten en regels wurdt in disse tied sneller an e past as ooit te veuren. Veural degene die `t veur `t zeggen hebt past constant de regels en ......
Lees verder »

Fratsen aparte dinge
NEEDE - In disse wondere aparte tied van beparkingen hebt wij ok allemoale iets mear tied um te leazen. As ie vulle least wurd ie vanzelf ok luk wieze......
Lees verder »

Fratsen gelukkig
NEEDE - Gelukkig moar `t nieuwe joar kump deran, 2020 was achterof eigenlijk `n joar vol gemas. Deur `t virus kwam onze dagelijkse gang van zaken behe......
Lees verder »

Column Monique Weiden: Melkproductieregistratie (MPR)
BELTRUM - Onze melkkoeien produceren zeer hoogwaardige melk die aan heel veel voorwaarden moet voldoen, maar die ook onder zeer scherp toezicht van ve......
Lees verder »

NUB TV

GGD Noord- en Oost-Gelderland start maandag 29 maart met het vaccineren in Borculo


BORCULO – Vandaag, vrijdag 26 maart, was de test dag waarbij de medewerkers getraind werden. Nieuws uit Berkelland mocht een kijkje nemen.

Uit de krant

Nieuws uit Berkelland helpt: Taza Borculo
 Nieuws uit Berkelland helpt Taza Borculo BORCULO - Het zal voor veel mensen een rustige jaarwisseling worden. In alle opzichten anders dan anders. E......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Proeflokaal01
Nieuws uit Berkelland helpt: Proeflokaal01 Net als met Kerst zullen wij weer heerlijke borrelplankjes voor jullie bereiden voor Oudejaarsdag! Een heer......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Ten Haken Foodservice
Nieuws uit Berkelland helpt: Ten Haken Foodservice NEEDE - Wij verkopen op 31 december aan de Borculoseweg ( bij het ijzeren hek naast de AH) oliebol......
Lees verder »

Online Muziekbingo bij De Klok in Eibergen
EIBERGEN - In deze rare tijden is het voor ondernemers erg belangrijk om creatief te zijn. Ook vele ondernemers uit Eibergen komen met leuke en uniek......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Helmink Wonen Eibergen 
Nieuws uit Berkelland helpt: Helmink Wonen Eibergen  Tijdens de lockdown zijn wij telefonisch per mail en app bereikbaar. Artikelen kunnen via de......
Lees verder »