Berkelland ook op de website Zonatlas.nl

BORCULO – Vanaf vrijdag 14 juni is de digitale zonatlas beschikbaar voor Berkelland. Met de website www.zonatlas.nl/berkelland  is in één oogopslag te zien of een dak in Berkelland geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie. De zonatlas heeft voor alle daken in de gemeente berekend hoeveel zonnestroom de daken kunnen opwekken. Nadat postcode en huisnummer zijn ingevoerd, is op de kaart te zien welke daken geschikt zijn. De zonatlas berekent wat een investering in zonnepanelen kan opleveren. Ook zijn de berekeningen aan te passen aan de eigen situatie. Op de site is meer informatie beschikbaar als de inwoners  aan de slag willen met het opwekken van duurzame energie en energiebesparing.

“Zeer prettig dat iedereen in onze gemeente nu een handig stuk gereedschap heeft om makkelijk energie te kunnen opwekken én te kunnen besparen. Het past precies bij ons energie- en klimaatbeleid”, aldus wethouder Fred Mulkens van energie en duurzaamheid. De zonatlas toont voor elk dakvlak binnen een gemeente of provincie de geschiktheid voor de opwekking van zonne-energie. Door het combineren van weerdata, de invallende zonnestraling, de hellingshoek van de daken en de schaduwsituatie is een zeer nauwkeurige indicatie van de geschiktheid van de dakvlakken voor zonne-energieopwekking te geven. De zonatlas wordt onder andere gemaakt met het zeer gedetailleerde ‘Actueel Hoogtekaart Nederland’ (AHN2)-bestand van Rijkswaterstaat en de waterschappen. De zonatlas analyseert en bepaalt met een nauwkeurigheid van een halve vierkante meter de zoninstraling op elk dak.

Voor elk dak is de terugverdientijd van een investering in zonnepanelen doorgerekend. De rekenhulp geeft automatisch aan voor welk deel van het dak zonnepanelen het meest geschikt zijn. Inwoners rekenen met de meest actuele gegevens, doordat de variabelen waarmee de terugverdientijd wordt berekend, scherp in de gaten worden gehouden. De zonatlas is interactief: een inwoner kan de berekening zelf aanpassen en een eigen ontwerp van een installatie maken en de terugverdientijd hiervan zien.

Op de website wordt ook gedetailleerde informatie gegeven over de financieringsmogelijkheden zoals subsidies en gunstige leningen. Hieronder valt ook de SVn-lening voor particulieren en agrariërs. Deze regeling is sinds 1 mei 2013 beschikbaar voor investeringen in duurzame energieopwekking zoals warmtepomp voor bijvoorbeeld warmte-koude opslag, zonnepanelen op daken en de bijbehorende spanningsomvormer, zonneboiler en kleinschalige windturbine.

De website is mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, Klimaatverbond Nederland en Tetreader.solar. Vrijdag 14 juni wordt de zonatlas voor heel Gelderland feestelijk in gebruik genomen.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven