Bijzondere vondsten uit begin 14e eeuw!

NEEDE – In wijk De Berg in Neede heeft bureau Econsultancy bijzondere archeologische vondsten gedaan. ProWonen gaf het bureau opdracht voor onderzoek. De corporatie werkt in de wijk aan de tweede fase van het wijkplan, waarbij op enkele locaties panden zijn gesloopt. Op twee locaties in de wijk werd onderzoek gedaan naar archeologie. Op de plek waar voorheen het kinderdagverblijf van SKE stond, aan het Mr. H.J.A.M. Schaepmanplein, werden proefsleuven gegraven om te onderzoeken of daar archeologie aanwezig was. De eerste bevindingen wijzen op een grensgebied van twee boerenerven, omgeven door greppels. Het zou gaan om overblijfselen uit de late Middeleeuwen. Daarnaast zijn er restanten van een paalfunderingen gevonden.

Medewerkers van Econsultancy vonden verder scherven van (kogel)potten, naar schatting uit begin 14e eeuw. Onderin een greppel werden restanten van een schoen en houten borden gevonden. Volgens de medewerkers van Econsultancy is dit een bijzondere vondst, omdat deze vondsten meestal vergaan in de zandgronden die Oost Nederland heeft. Het materiaal hier is goed bewaard gebleven onderin de greppel. Als tweede werd de locatie van de voormalige buitenschoolse opvang van SKE, aan de Thorbeckestraat, onderzocht. Daar vonden de medewerkers van Econsultancy, na onderzoek door middel van een proefsleuf, geen archeologie.

In het noordelijke deel van wijk De Berg zijn op verschillende locaties, onder andere aan de Bonkertskamp, Dr. A.Th.  Plantenstraat, Rutgerinkdijk en het parkeerterrein bij de Weth. H.J. ten Raestraat, opgravingen uitgevoerd. Onder de wijk ligt een nederzettingsterrein dat dateert uit de periode 700-1400 na Christus. Tijdens het veldwerk zijn de oudste resten het dichtst bij het stuwwalrelict de Needse Berg aangetroffen. Het complex bestaat uit diverse boerenerven, die in de loop van de tijd richting het zuiden zijn verplaatst.

Econsultancy bekijkt wat de waarde is van het gevonden materiaal. Indien nodig wordt het materiaal geconserveerd door materiaalspecialisten. De vondsten worden daarna overgedragen aan het archeologische depot van de provincie Gelderland. Later dit jaar wil ProWonen nog op andere locaties onderzoek laten doen naar archeologie. Het gaat dan om locaties aan de Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmansstraat, Rutgerinkdijk en de K.P. van de Veldestraat.

In wijk De Berg worden in de tweede fase 54 woningen gesloopt en 20 tot 24 woningen gebouwd. Daarnaast krijgen 20 woningen groot onderhoud. De panden van SKE werden door ProWonen aangekocht, nadat de panden door verhuizing van SKE, leeg kwamen te staan. ProWonen verkoopt deze locaties als bouwkavel.

Deel dit artikel:

2 gedachten over “Bijzondere vondsten uit begin 14e eeuw!”

Reacties zijn gesloten.

Meer nieuws

Scroll naar boven