Vereniging BerkellandEnergie opgericht

EIBERGEN – Ruim 6 maanden is er door een 10 tal burgers in Berkelland hard gewerkt aan de oprichting van een lokale energiecoöperatie. Op donderdag 24 oktober om 19.30, nodigen wij alle burgers uit voor een bijeenkomst in het Spieker te Eibergen. Hier zal de initiatiefgroep zich dan presenteren. Iedereen kan kennis  nemen van en mee denken met het burgerinitiatief.

BerkellandEnergie wil een energiecoöperatie zijn van en voor inwoners, organisaties en bedrijven in Berkelland. We streven naar duurzame en betaalbare energievoorziening. Een zo groot mogelijk aandeel van duurzame, betaalbar, zo veel mogelijk in Berkelland opgewekte energie is ons doel. Ook energiebesparing hoort daarbij. BerkellandEnergie wil dat bereiken door buurtgenoten samen te brengen, lokale initiatieven te nemen en samen te werken met bedrijven en organisaties.

Op langere termijn wil BerkellandEnergie zelf duurzame energie opwekken via zon, biomassa, aardwarmte en wind. Op korte termijn willen we via samenwerking van Berkellanders werken aan besparing, zonne-energie en slim gezamenlijk inkopen van energie. Het afsluiten voor de leden van contracten voor levering en installatie/werkzaamheden tegen een goede prijs en met gedegen garanties en controle kan een taak van de coöperatie worden.

De bijeenkomst op 24 oktober is ook een oproep om lid te worden, mee te doen en mee te denken, een actieve bijdrage te leveren aan uw eigen en de Berkellandse toekomst op weg naar een duurzame energievoorziening. Waarom moet er in Berkelland een lokale organisatie komen? Er wordt toch al genoeg door anderen gedaan? Hieronder 3 initiatiefnemers aan het woord:

Paul Knuvers ( docent Graafschap College en raadslid GroenLinks): “Een van mijn motieven om BerkellandEnergie op te richten is, dat ik, samen met medeburgers, meer invloed wil hebben op de veranderingen op energiegebied. Nu worden prijs, soort en bron van energie nog steeds bepaald door grote spelers. Ik wil niet meer afhankelijk zijn van de Vattenfalls, NUON’s en Essenten of de Shell’s en hun bedrijfsbelangen. Door onze belangen te bundelen kunnen we invloed hebben op contracten (goedkoper zonnepaneel), uitvoering van werk (garanties, kortingen) en op de verkoop en levering van groene energie. Er zal nog veel werk verzet moeten worden om echt van onderop mee te bepalen. Maar ik hoop dat ook in Berkelland veel handen licht werk maken.”

Remco Janssen ( ondernemer, adviesbureau TripelRadvies): “Samenwerken van consumenten vind ik belangrijk. Ik heb veel ervaring met het enthousiasmeren van burgers om de eigen woning te verduurzamen. Mijn kennis en ervaring stel ik graag in dienst van dit burgerinitiatief. Samen met andere actieve burgers wil ik een goede, stevige en daadkrachtige organisatie opbouwen. Dat is belangrijk voor ons klimaat en milieu, de toekomst van onze kinderen en ook voor de portemonnee en niet in het minst ook voor (lokale) economische bedrijvigheid.”

Een derde lid van het eerste uur is Ton van Uem (gepensioneerd leraar): “Voor mij is het van belang dat we ook genoeg idealisme opbrengen om echt te streven naar transitie, verandering naar duurzaamheid. Economische en financiële belangen spelen natuurlijk een rol. Maar ik wil ook goed kijken naar het uiteindelijke ideaal: een eerlijker en schonere wereld.” De initiatiefgroep krijgt ook ondersteuning: notaris Kraayenhof uit Borculo helpt ons om niet bij het oprichten van de coöperatieve vereniging, de Rabobank steunt ons met een financiële bijdrage in de aanloopkosten. Het programma op 24 oktober wordt uitgevoerd i.s.m. ADV/VerduurSaam. Ook ADV zal zich op deze avond presenteren.

Op 24 oktober zullen ook Annemiek Traag (Gelders gedeputeerde) en Fred Mulkens (wethouder Berkelland) op het burgerinitiatief reageren en over hun beleid vertellen.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven