BerkellandEnergie: Infoavond een succes

EIBERGEN – In een volle foyer van kulturhus ’t Spieker in Eibergen hield BerkellandEnergie donderdagavond 24 oktober, haar eerste info-avond. Met ruim 75 aanwezigen was het een groot succes te noemen. Enkele 10 tallen gaven zich nu al op als lid, waaronder ook een aantal nieuwe actieve leden die deskundigheid en organisatiekracht aanbieden. Na deze 1e avond betekent dit dat BerkellandEnergie nu 30 leden telt waarvan 16 actief. Een uitstekende beginscore. Een opsteker voor de initiatiefgroep en een hoopvolle eerste stap op weg naar een energieneutraal Berkelland in 2030.

BerkellandEnergie wil via deze avond inwoners informeren en enthousiasmeren om samen aan de slag te gaan op het gebied van verduurzaming en vergroening van ons energiegebruik en de opwekking daarvan. Het was een boeiende avond. Paul Knuvers, raadslid GroenLinks en initiatiefnemer opende namens de 9 koppige initiatiefgroep van burgers de avond. Hij was zeer verheugd met deze grote opkomst. Ook sprak hij over het waarom en het belang van BerkellandEnergie. Vanaf januari 2013 hebben een 10 tal inwoners overlegd over de vraag hoe we in Berkelland versneld kunnen overschakelijken op duurzaam energiegebruik: zon, wind, warmtekracht, biomassa, waterkracht. Nu is de tijd gekomen om de groep uit te breiden: bestuurlijk, organisatorisch en inhoudelijk. Het belang zit hem vooral in samenwerken als burgers, zelf zeggenschap hebben over je energie, uitwisseling van kennis en ervaringen, inkoop – en leveringsvoordelen, versterken van plaatselijke werkgelegenheid. En gewoon het plezier om samen te werken met buren en dorpsgenoten.

Hij dankte voorts de Rabobanken in Berkelland voor hun financiële bijdrage in de aanloopkosten, waaronder het organiseren van deze avond. Daarnaast roept hij inwoners op om zich als actief dan wel passief lid aan te melden. Samen staan we sterk en kunnen we bergen verzetten. In je eentje blijft het bij een kiezelsteen. Nadat ook de leden van de initiatiefgroep zich hadden voorgesteld via een persoonlijke getinte kennismaking en motivatie, reageerden Annemieke Traag (gedeputeerde van Gelderland) en Fred Mulkens (wethouder Berkelland).  Annemieke Traag reageerde enthousiast. Ze vindt BE een uitstekend initiatief van burgers zelf, om iets te doen aan het energievraagstuk. Ze prijst het dat BE bestaat uit een zo divers samengestelde groep qua kennis en achtergrond. De provincie ondersteunt deze initiatieven van harte o.a. door het organiseren van kennisuitwisseling en het beschikbaar stellen van financiële bijdragen voor duurzame energieprojecten . Gelderland is de provincie met de meeste lokale initiatieven, zij is hier zeer trots op.

Wethouder Mulkens vertelde over initiatieven die door Berkelland al zijn ondernomen, zoals de steun aan ADV en AGEM, samen met andere gemeenten in de Achterhoek. Als wethouder is hij blij met dit nieuwe lokale initiatief. Staat het nu nog in de kinderschoenen, zo zei hij, dan verwacht hij dat die schoenen binnen korte tijd te klein zullen zijn. Hij benadrukt dat hij hoopt dat het nieuwe lokale initiatief met de organisaties als ADV en AGEM kan samenwerken. Op uitnodiging van Paul Knuvers namens BerkellandEnergie tekende hij zich in voor lidmaatschap nr. 1 van de op te richten coöperatieve vereniging.

In het vervolg van het programma gaf Remco Janssen van BE een helder overzicht met cijfers en wijkaanduidingen over elektriciteits-  en gasverbruik in Berkellandse woningen. Een boeiend overzicht met rekenvoorbeelden m.b.t. investeren en besparen. Het overzicht is ook te zien via de website www.berkellandenergie.nl

Hierna was het woord aan vertegenwoordigers van Lochem Energie en ECHT (Hof van Twente). Zij vertelden inspirerende verhalen over het ontstaan en verloop van hun lokale coöperaties. Over het belang er van: zelf regie en zeggenschap over energie, opbrengsten  van projecten besteden in eigen lokale gemeenschap en verenigingsleven i.p.v. overdragen naar Stockholm  en Hamburg via Vattenfall of RWE, stimuleren en aanjagen van lokale werkgelegenheid, saamhorigheid in buurten en dorpen versterken. Over hun successen, maar ook over de weerstanden en problemen die er zoal zijn. Beide lokale coöperaties geven ook hun steun en advies aan BerkellandEnergie. Via de sites www.lochemenergie.net  en www.energiecooperatiehofvantwente.nl is meer informatie te vinden over beiden.

Ook ADV (Achterhoek Duurzaam Verbouwen) was aanwezig. Jan Straatman vertelde over het ontstaan (in Berkelland!) van deze organisatie. Hierin hebben m.n. bouwbedrijven en installateurs zich samen met gemeenten verenigd. Ook zij zien het belang voor de toekomst van een duurzame toepassing van energie in huizen en gebouwen. Daarvoor is dan ook ADV opgericht om onafhankelijk te kunnen adviseren aan eigenaren op welke wijze en met welke voordelen zij hun woningen zuiniger kunnen maken of voor opwekking van energie kunnen gebruiken. Op dit moment heeft ADV haar campagne verduurSaam in de Achterhoek lopen. Hiermee hoopt zij velen aan te zetten tot maatregelen in de eigen woning. Meer informatie op www.verduurSaam.nl.

Hierna was het woord aan de bezoekers om vragen te stellen. Met een levendig vraag en antwoord spel over o.a. : het (democratisch) nut van een vereniging t.o.v. stichting; een korte discussie over opslagmogelijkheden van energie (overdag veel zon, waarvan we ook ’s avonds en ’s nachts energie willen gebruiken); samenwerking met landbouw en b.v. bedrijven als FrieslandCampina in Borculo werd de avond afgesloten.
Voor foto’s, opgave lidmaatschap en meer informatie: www.berkellandenergie.nl.

Foto’s Wim Stevenhagen:
[nggallery id=4148]

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven