BerkellandEnergie: Infoavond een succes

Door Redactie op 25-10-2013

EIBERGEN – In een volle foyer van kulturhus ’t Spieker in Eibergen hield BerkellandEnergie donderdagavond 24 oktober, haar eerste info-avond. Met ruim 75 aanwezigen was het een groot succes te noemen. Enkele 10 tallen gaven zich nu al op als lid, waaronder ook een aantal nieuwe actieve leden die deskundigheid en organisatiekracht aanbieden. Na deze 1e avond betekent dit dat BerkellandEnergie nu 30 leden telt waarvan 16 actief. Een uitstekende beginscore. Een opsteker voor de initiatiefgroep en een hoopvolle eerste stap op weg naar een energieneutraal Berkelland in 2030.

BerkellandEnergie wil via deze avond inwoners informeren en enthousiasmeren om samen aan de slag te gaan op het gebied van verduurzaming en vergroening van ons energiegebruik en de opwekking daarvan. Het was een boeiende avond. Paul Knuvers, raadslid GroenLinks en initiatiefnemer opende namens de 9 koppige initiatiefgroep van burgers de avond. Hij was zeer verheugd met deze grote opkomst. Ook sprak hij over het waarom en het belang van BerkellandEnergie. Vanaf januari 2013 hebben een 10 tal inwoners overlegd over de vraag hoe we in Berkelland versneld kunnen overschakelijken op duurzaam energiegebruik: zon, wind, warmtekracht, biomassa, waterkracht. Nu is de tijd gekomen om de groep uit te breiden: bestuurlijk, organisatorisch en inhoudelijk. Het belang zit hem vooral in samenwerken als burgers, zelf zeggenschap hebben over je energie, uitwisseling van kennis en ervaringen, inkoop – en leveringsvoordelen, versterken van plaatselijke werkgelegenheid. En gewoon het plezier om samen te werken met buren en dorpsgenoten.

Hij dankte voorts de Rabobanken in Berkelland voor hun financiële bijdrage in de aanloopkosten, waaronder het organiseren van deze avond. Daarnaast roept hij inwoners op om zich als actief dan wel passief lid aan te melden. Samen staan we sterk en kunnen we bergen verzetten. In je eentje blijft het bij een kiezelsteen. Nadat ook de leden van de initiatiefgroep zich hadden voorgesteld via een persoonlijke getinte kennismaking en motivatie, reageerden Annemieke Traag (gedeputeerde van Gelderland) en Fred Mulkens (wethouder Berkelland).  Annemieke Traag reageerde enthousiast. Ze vindt BE een uitstekend initiatief van burgers zelf, om iets te doen aan het energievraagstuk. Ze prijst het dat BE bestaat uit een zo divers samengestelde groep qua kennis en achtergrond. De provincie ondersteunt deze initiatieven van harte o.a. door het organiseren van kennisuitwisseling en het beschikbaar stellen van financiële bijdragen voor duurzame energieprojecten . Gelderland is de provincie met de meeste lokale initiatieven, zij is hier zeer trots op.

Wethouder Mulkens vertelde over initiatieven die door Berkelland al zijn ondernomen, zoals de steun aan ADV en AGEM, samen met andere gemeenten in de Achterhoek. Als wethouder is hij blij met dit nieuwe lokale initiatief. Staat het nu nog in de kinderschoenen, zo zei hij, dan verwacht hij dat die schoenen binnen korte tijd te klein zullen zijn. Hij benadrukt dat hij hoopt dat het nieuwe lokale initiatief met de organisaties als ADV en AGEM kan samenwerken. Op uitnodiging van Paul Knuvers namens BerkellandEnergie tekende hij zich in voor lidmaatschap nr. 1 van de op te richten coöperatieve vereniging.

In het vervolg van het programma gaf Remco Janssen van BE een helder overzicht met cijfers en wijkaanduidingen over elektriciteits-  en gasverbruik in Berkellandse woningen. Een boeiend overzicht met rekenvoorbeelden m.b.t. investeren en besparen. Het overzicht is ook te zien via de website www.berkellandenergie.nl

Hierna was het woord aan vertegenwoordigers van Lochem Energie en ECHT (Hof van Twente). Zij vertelden inspirerende verhalen over het ontstaan en verloop van hun lokale coöperaties. Over het belang er van: zelf regie en zeggenschap over energie, opbrengsten  van projecten besteden in eigen lokale gemeenschap en verenigingsleven i.p.v. overdragen naar Stockholm  en Hamburg via Vattenfall of RWE, stimuleren en aanjagen van lokale werkgelegenheid, saamhorigheid in buurten en dorpen versterken. Over hun successen, maar ook over de weerstanden en problemen die er zoal zijn. Beide lokale coöperaties geven ook hun steun en advies aan BerkellandEnergie. Via de sites www.lochemenergie.net  en www.energiecooperatiehofvantwente.nl is meer informatie te vinden over beiden.

Ook ADV (Achterhoek Duurzaam Verbouwen) was aanwezig. Jan Straatman vertelde over het ontstaan (in Berkelland!) van deze organisatie. Hierin hebben m.n. bouwbedrijven en installateurs zich samen met gemeenten verenigd. Ook zij zien het belang voor de toekomst van een duurzame toepassing van energie in huizen en gebouwen. Daarvoor is dan ook ADV opgericht om onafhankelijk te kunnen adviseren aan eigenaren op welke wijze en met welke voordelen zij hun woningen zuiniger kunnen maken of voor opwekking van energie kunnen gebruiken. Op dit moment heeft ADV haar campagne verduurSaam in de Achterhoek lopen. Hiermee hoopt zij velen aan te zetten tot maatregelen in de eigen woning. Meer informatie op www.verduurSaam.nl.

Hierna was het woord aan de bezoekers om vragen te stellen. Met een levendig vraag en antwoord spel over o.a. : het (democratisch) nut van een vereniging t.o.v. stichting; een korte discussie over opslagmogelijkheden van energie (overdag veel zon, waarvan we ook ’s avonds en ’s nachts energie willen gebruiken); samenwerking met landbouw en b.v. bedrijven als FrieslandCampina in Borculo werd de avond afgesloten.
Voor foto’s, opgave lidmaatschap en meer informatie: www.berkellandenergie.nl.

Foto’s Wim Stevenhagen:

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Welke vervoersmogelijkheden zijn er in Berkelland?
BERKELLAND - Inwoners van Berkelland die niet meer zelfstandig kunnen reizen met het eigen en/of het openbaar vervoer, kunnen een beroep doen op vers......
Lees verder »

Vogelmarkt bij De Olde Mölle in Neede
NEEDE - Na een gedwongen rust door Covid 19 is het dan eindelijk weer zover dat er een Vogelmarkt kan worden gehouden. Op zondag 19 september 2021, v......
Lees verder »

Snertfietstocht VVV Ruurlo
RUURLO - Op zondag 3 oktober a.s. kan de bekende Ruurlose Snertfietstocht weer gefietst worden. Er is keuze uit twee routes van ongeveer 25 en 40 km ......
Lees verder »

Drie daguitstapjes vanuit Berkelland
BERKELLAND - Natuurlijk is er in de zomer heel wat te doen in onze prachtige provincie - van fietstochtjes tot een circusbezoek. Maar het is ook alti......
Lees verder »

Wonen in de Achterhoek met een 8 gewaardeerd
BERKELLAND - De Achterhoek krijgt gemiddeld een 8 van inwoners voor wonen en leven in de regio. 8RHK ambassadeurs heeft in 2021 (na 2017 met een 7,8 ......
Lees verder »

Lisa Stipt gaat workshops geven in De Huve
EIBERGEN - Vanaf oktober staat het workshop seizoen voor Lisa Stipt weer volop aan. Lisa zelf heeft er enorm veel zin aan en ze ontvangt je graag op:......
Lees verder »

Opfriscursus schaken bij Natuurpark Kronenkamp in Neede
NEEDE - Op vrijdag 8 oktober start Hans Grooters met een opfriscursus schaken bij het Natuurpark Kronenkamp in Neede. De cursus bestaat uit 6 lessen ......
Lees verder »

Verlichte avond wandeling in Eibergen
EIBERGEN - Op zaterdag 2 oktober wordt er voor de tweede keer een verlichte avondwandeling gehouden in Eibergen met aansluitende gezelligheid bij “He......
Lees verder »

Wandelen op vrijdag 24 september
RUURLO - Op vrijdag 24 september a.s. wordt er vanuit ’t Dorpshuis Ruurlo weer gewandeld. Uiteraard wordt rekening gehouden met de geldende corona-ma......
Lees verder »

Lezing klimaatbestendige leefomgeving bij IVN
BORCULO - Over 10 jaar is de aarde ongeveer 1.5 graad opgewarmd. De temperatuur stijgt zelfs sneller dan eerst verwacht. De gevolgen van die opwarmin......
Lees verder »

Elles Veltkamp exposeert zwaluwen in Gelselaar
GELSELAAR - Elles Veltkamp uit Haaksbergen brengt tijdens de Appeldag in Gelselaar op zaterdag 9 oktober met een kleine expositie in café Florijn de ......
Lees verder »

Beleidsplan Spelen en Bewegen in de openbare ruimte 2021-2030 naar gemeenteraad
BERKELLAND - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het beleidsplan Spelen en Bewegen 2021-2030. ......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen Park De Stroet
NEEDE - Onlangs tuffen ik met onze bezorgbusse hendig deur de Beltrumse stroaten. Neet vulle volk in de beene en ik mos denken an de familie Dute en ......
Lees verder »

Fratsen gemoffel
NEEDE - Kiek ie ok voetbalwedstrieden op `t EK ?? Dan vin ik `t altied mooi um de aparte dinge te zeen. Zoas `t publiek dat zut dat ze in beeld komp ......
Lees verder »

Fratsen Ter observatie
BERKELLAND - Ja leu ik heb `t ok al e kreggen, `t earste spuitje. Ik bun van 62 dus ik moch mienzelf anmelden. Wonder boaven wonder kon ik al noa dree......
Lees verder »

Fratsen Dummelig
NEEDE - An `t woord dummelig mos ik denken toen Rutte zich noa een wekke al neet mear kon herinneren wat e zeg had. Vrogger heb ik in `t mooie Reurle......
Lees verder »

NUB TV

film: Kijkje op de kermis in Borculo

Uit de krant

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »

Dorps Accommodatie Rietmolen bestaat 10 jaar
 RIETMOLEN – Op 29 mei was het precies 10 jaar geleden dat de Dorps Accommodatie Rietmolen, kort weg DAR, werd geopend. Rob Spikker werd in 2017 voor......
Lees verder »

Willy’s tuin column: De gratis EHBO-doos
BERKELLAND - EHBO met onkruid raar? Nee helemaal niet, je kent het alleen (nog) niet! Onkruid vind ik altijd zo negatief klinken, maar het kan ook hee......
Lees verder »

De woningnood is hoog, er is een groot tekort aan voedselbanken, maar jij kunt helpen.
BERKELLAND - Waar? Gewoon in je eigen tuin. Moeilijk? Nee hoor, kwestie van doen! Hoe? Hier en daar wat rommeltjes laten liggen, een bakje met water n......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: “Vandaag eten we onkruid!”
BERKELLAND - Nee, nu niet gelijk afhaken, je kent het niet, en wat een boer niet kent…..Probeer het maar een keer, net als ik. De eerste keer dat ik e......
Lees verder »