Informatieavond over BerkellandEnergie

EIBERGEN – Op deze site heeft u kunnen lezen dat een kleine groep van burgers in de gemeente Berkelland een burgerinitiatief is gestart, dat beoogt concrete plannen te ontwikkelen die duurzaamheid met betrekking tot energievoorziening centraal stellen. Uitgangspunt daarbij is dat deze plannen vanaf de basis worden gerealiseerd, door individuele burgers, door buurt- of wijkverenigingen, door het bedrijfsleven,  ondersteund en gefaciliteerd door de overheid. De initiatiefgroep heeft inmiddels een coöperatieve vereniging opgericht.

Het bestuur van de Coöperatieve Vereniging BerkellandEnergie nodigt u hierbij van harte uit aanwezig te zijn tijdens de open avond op donderdag 24 oktober in  theater/kulturhus ’t Spieker’ te Eibergen. Het programma begint om 19.30 uur; vanaf 19.00 uur is er een vrije inloop.

De bedoeling van deze avond is dat deze initiatiefgroep haar ideeën omtrent duurzame energievoorziening en alles wat daaraan is gerelateerd deelt met al diegenen die actief, dan wel passief hun bijdrage hieraan willen leveren. Het best wordt deze betrokkenheid uitgedrukt door lid te worden van deze coöperatieve vereniging.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven