Boeren krijgen uitleg over brandveiligheid

BELTRUM – Op 13 november organiseert AJK een informatieavond over brandveiligheid in de agrarische sector. Deze avond zullen diverse sprekers aan het woord komen. Het begint al bij het ontwerp bouwregelgeving en de afstemming hiervan met de brandweer. Met kernwoorden Good Housekeeping, beheersbaarheid.Wat verwacht men van de brandweer bij een daadwerkelijke calamiteit. Wat doet Team brand onderzoek (TBO) als het kwaad is geschiet? Het beloofd een leerzame informatieve en interactieve avond te worden met diverse sprekers waaronder, Ronald klein Severt, mede eigenaar van bouwburo AR te Beltrum.

Hij gaat een presentatie houden over de bouwkundige veranderingen en eisen die het nieuwe bouwbesluit 2012 eist voor de stallenbouw, tevens zal hij toelichten welke eisen er aan staan te komen in 2014. Dhr. P van Vuuren en Dhr. N  Reinderink beide vakspecialisten risico beheersing (BWAO): ”In aansluiting op de bouwregelgeving door bouwburo AR gaan wij in op de risico’s in relatie tot de bouwregelgeving. Is dat voldoende op elkaar afgestemd? De basis daarvoor is de veiligheid van mens en dier, veiligheid van brandweerpersoneel en beheersbaarheid van een eventuele brand. Daarbij ligt een grote verantwoordelijkheid bij de gebruiker/eigenaar.”

”Dit vatten we samen onder de term “good housekeeping”. Hoe kun je een brand voorkomen? Toch blijft er een stukje restrisico. Wat als er dan toch brand is ontstaan. Wat kan de brandweer en belangrijker wat niet? Wat verwacht de gebruiker/eigenaar van de brandweer? Door een interactieve bijeenkomst willen we antwoord proberen te krijgen op al deze vragen. Draag jij ook bij aan een brandveilige samenleving?”

M. Huisman team brandonderzoek (TBO)Brandonderzoeker, als lid van team brandonderzoek zal hij de mensen meenemen in de onderzoeken naar brand in stallen, de oorzaken van deze branden en de relatie van gekozen bouwmaterialen met deze branden. Ook zal hij voor deze avond voor zichzelf sprekende voorbeelden tonen.

Organisatie is op verzoek van AJK gecoördineerd door Tonnie krabben medewerker brandveiligheid ministerie van defensie. De bijeenkomst is in de zaal van Dute. Aanvang 20.00 uur.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven