Vier burgerinitiatieven zijn goedgekeurd

BELTRUM – Het college heeft besloten om aan vier burgerinitiatieven een subsidie toe te kennen. Er wordt subsidie toegekend aan de Stichting Jeugdwerk Beltrum voor het Jeugdhuuske in Beltrum (5.000 euro), aan de Gemeenschap Rietmolen voor het Jeugdhonk in Rietmolen (5.000 euro), aan Buurtvereniging de Weemerhof voor de aanleg van een Jeu de boulebaan/ijsbaantje in Neede (5.000 euro) en aan Noordijks belang voor de aanschaf van een buitenkast voor een AED in het buitengebied van Noordijk (1.650 euro). Voor 2013 is nog een bedrag van 8.350 euro beschikbaar en voor 2014 nog 25.000 euro.

Het Jeugdhuuske in Beltrum De stichting wil een Jeugdhuuske realiseren in de Hassinkhof. Hier wil men jong en oud samenbrengen. Het is duidelijk dat het Jeugdhuuske zal bijdragen aan de sociale cohesie, en niet alleen van jongeren onderling, en de leefbaarheid in Beltrum. De jeugdruimte in de Wanne is voor de activiteiten die de SJB er wil voor ogen heeft minder geschikt en verdwijnt bovendien nu het nieuwe Kulturhus in Beltrum wordt gerealiseerd. Gezien het belang voor de plaats Beltrum, de inzet van de vele vrijwilligers van de SJB, en de positieve uitwerking op de leefbaarheid en de sociale cohesie van de kern Beltrum is de maximaal mogelijke bijdrage van 5.000 euro toegekend.

Jeughonk Rietmolen De Gemeenschap Rietmolen vraagt subsidie voor het project ‘een Jeugdhonk in Rietmolen’. Ook in Rietmolen is er na het vertrek van het jeugdwerk van Betula nog steeds behoefte aan een jeugdhonk. Dit is ook opgenomen in het dorpsplan van Rietmolen. Nu de DAR in gebruik is genomen is de oude voetbalkantine van de voetbalvereniging leeg komen te staan. De ruimte leent zich prima om als Jeugdhonk ingericht te worden, dit in combinatie met de Dorpsböke waarvoor ook nog een ruimte gezocht wordt. Een gemeentelijke bijdrage van 5.000 euro kan er voor zorgen dat ook dit project van de grond komt en krijgt de kern Rietmolen er een voorziening bij die de leefbaarheid van de kern vooral voor de jeugd aanzienlijk vergroot. Ook hiervoor is de maximaal mogelijke subsidie van 5.000 euro toegekend.

Jeu de boulebaan/IJsbaantje De Weemerhof is een nieuwere wijk in Neede met veel jonge kinderen. De wijk heeft al veel dingen zelf gedaan om het wonen in de wijk voor jong en oud aantrekkelijker te maken. De buurtvereniging heeft vorig jaar met behulp van eenvoudige middelen een ijsbaantje gerealiseerd. Dat was een enorm succes. Daarom wil men nu op een duurzame manier een jeu de boulebaan/ijsbaantje realiseren. Omdat beide voorzieningen zullen bijdragen aan de sociale cohesie in de wijk, niet alleen door het gebruik van de baantje(s), maar ook omdat de buurt in de aanleg en het onderhoud van de baan en de omgeving veel zelf zal gaan doen heeft het college besloten hier het gevraagde bedrag van 5.000 euro beschikbaar te stellen.

Buitenkast AED buitengebied Noordijk Stichting Noordijks Belang wil in het buitengebied van Noordijk in het Noordijkerveld (Karelsdijk) een buitenkast voor een AED ophangen om de leefbaarheid van dit gebied te vergroten. Gezien het belang voor de leefbaarheid en het feit dat dit gebied nog niet gedekt wordt door een van de andere AED’s is besloten de gevraagde subsidie van 1.650 euro toe te kennen.

Subsidieregeling Burgerinitiatieven De gemeenteraad van Berkelland heeft begin 2013 de Subsidieregeling burgerinitiatieven Berkelland 2013 vastgesteld. Met deze regeling wil de raad burgers, buurten, verenigingen en dergelijke stimuleren om activiteiten te ontwikkelen die de leefbaarheid en de sociale cohesie in de kernen en Berkelland in het algemeen ten goede komen. De regeling geldt voor 2013 en 2014. Per jaar heeft de raad een budget beschikbaar gesteld van 25.000,00 euro.

Nieuwe burgerinitiatieven zijn welkom Er is voor 2013 nog een bedrag van 8.350 euro en voor 2014 25.000 euro beschikbaar voor nieuwe burgerinitiatieven. Hebt u ideeën, wilt u een aanvraag indienen, of hebt u vragen over de Subsidieregeling Burgerinitiatieven Berkelland 2013, neem dan contact op met de heer Frank Evers via 0545 – 250 250 of [email protected]. De regeling is terug te vinden via de volgende link: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berkelland/297651/297651_1.html

 

 

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven