Voorlopig laatste huis gesloopt in De Berg

NEEDE – Eind vorige week zijn voorlopig de laatste woningen in wijk De Berg in Neede gesloopt. De sloop in de tweede fase van het wijkplan is hiermee afgerond. In het voorjaar startte sloopbedrijf RGS, in opdracht van ProWonen, met het slopen van totaal 54 woningen. De verschillende woningen stonden aan de Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanstraat, Rutgerinkdijk, Dr. A.Th. Plantenstraat, Mr. G. Groen van Prinstererstraat, K.P. van de Veldestraat en Dumasweg.

De sloop van woningen in de tweede fase van het wijkplan bestond in eerste instantie uit 33 woningen. ProWonen besloot ook 21 woningen uit fase 3 alvast te slopen. Veel bewoners uit dit gedeelte zijn verhuisd naar nieuwbouwwoningen die in de eerste fase van het wijkplan werden gebouwd. Om langdurige leegstand te voorkomen en de leefbaarheid beheersbaar te houden, besloot de corporatie deze 21 woningen eerder te slopen. Dit is voor de omwonenden ook prettiger wonen. Bewoners van de 54 sloopwoningen hebben  andere geschikte woningen gevonden.

Op de locaties aan de Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohmanstraat en Rutgerinkdijk bouwt ProWonen nieuwe woningen. Deze terreinen worden nu eerst ingezaaid met gras. De plannen zijn om de Dumasweg en omgeving in te richten als park. ProWonen pakt dit plan in fase 3 op samen met de Gemeente Berkelland. Tot die tijd wordt samen met buurtbewoners en de gemeente gekeken naar een tijdelijke invulling van dit terrein.

Naast de sloop van de 54 woningen worden nog eens vier woningen aan de H. ten Broekestraat en Rutgerinkdijk gesloopt. ProWonen had eerder plannen deze woningen op te knappen. Door vernieuwing van het plein op deze plek en het voorbereiden van nieuwbouw in de wijk ontstond twijfel. Uiteindelijk besloot ProWonen de woningen te slopen en hier een nieuwbouwplan van vier woningen te realiseren. Zodra bewoners goede vervangende woonruimte hebben gevonden, worden deze woningen gesloopt.

Wijkplan De Berg bestaat uit drie fasen. In de eerste fase zijn ook 54 woningen gesloopt. 119 Woningen krijgen groot onderhoud. Daarnaast werden 43 woningen gebouwd: 10 gezinswoningen en 33 comfortwoningen. Naast het slopen van 54 woningen bestaat de tweede fase uit het opknappen van twintig woningen.

In de laatste fase van het wijkplan, fase 3,  sloopt ProWonen nog 20 woningen. In fase 3 wordt geen groot onderhoud meer uitgevoerd.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven