CDA naar Den Haag voor pinautomaten

EIBERGEN – Op 12 maart houdt het landelijk CDA in het Tweede Kamergebouw een ronde tafelgesprek over de bereikbaarheid van geldautomaten en de maatschappelijke effecten bij het verdwijnen hiervan. De aanleiding voor het gesprek is gelegen in de afname van het aantal pinautomaten in dorpen, buurten en wijken. De Tweede Kamer heeft hierover in een overleg met minister Dijsselbloem op 30 januari jl. haar zorg uitgesproken. De minister zegde toe om op korte termijn in overleg te treden met de banken over een norm voor de bereikbaarheid van pinautomaten. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de wijze waarop banken aan deze norm gehouden kunnen worden.

Het CDA heeft tijdens dit debat al aangegeven actief mee te willen denken over de invulling van deze toezegging. Daarom heeft CDA Tweede Kamerlid Eddy van Hijum een ronde tafelgesprek geïnitieerd, waaraan diverse maatschappelijke organisaties en banken deelnemen.

Patricia Hoytink-Roubos lijsttrekker CDA Berkelland heeft, op 4 oktober jl. in een open brief aan de directie van de Rabobank over het sluiten van alle kantoren in Berkelland en het weghalen van de enige geldautomaat in Rietmolen, haar ernstige zorgen over deze ontwikkeling geuit. Daarnaast heeft CDA Berkelland schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

De Berkellandse CDA-politica is nu gevraagd om mee te denken in de werkgroep om zo met een goed voorstel richting minister Dijsselbloem te komen over de invulling van zijn toezegging.

Gezien het belang van het onderwerp voor de kernen van Berkelland heeft Patricia Hoytink-Roubos deze uitnodiging van harte aangenomen.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven