Gemeente geeft weer 650.000 minder uit

BORCULO – Het college biedt de gemeenteraad de voorjaarsnota 2014 aan. De voorjaarsnota laat zien dat we in 2014 667.744 euro minder uitgeven dan we in de begroting voor 2014 hadden gedacht. In de voorjaarsnota worden veel verschillen gemeld. Een groot aantal van de verschillen is budgettair neutraal. Extra uitgaven worden uit de reserves gehaald en lagere uitgaven worden aan de reserves toegevoegd. Deze verrekeningen zijn dus wel wijzigingen, maar hebben geen effect op de begroting.

Als voordelen worden in de Voorjaarsnota genoemd: ”Zowel de BNG, Alliander als Vitens keren meer dividend uit dan verwacht. In totaal 380.000 euro. De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft een positief resultaat op de bedrijfsvoering gehaald in 2013. Wij krijgen daar nu ons deel (318.000 euro) van terug. De rijksuitgaven dalen minder hard dan verwacht ook is de verdeling van de algemene uitkering voor ons iets gunstiger dan verwacht. Daardoor krijgen we 145.000 euro meer aan algemene uitkering. Wij kunnen ons deel van de BTW die de Sociale Dienst Oost Achterhoek betaalt terugvragen bij het BTW compensatiefonds.

De Sociale Dienst Oost Achterhoek heeft de budgetten opnieuw bekeken. Gevolg hiervan is dat wij 71.000 euro meer BTW kunnen terugvragen. We krijgen van de provincie nog een bijdrage van 53.000 euri in de kosten van openbare verlichting over 2012 en 2013.  De uren van medewerkers van de Voormekaar-teams zijn in aanmerking gekomen voor subsidie. Hierdoor hebben we 50.000 euro meer subsidie gekregen.”

Nadelen: ”Het ministerie heeft de basisuitkering voor de WWB verhoogd. Hierdoor moeten we 325.000 euro meer zelf betalen als we meer uitkeringen verstrekken dan waarvoor we geld krijgen van het rijk. De premie voor de verzekering ‘Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten’ voor gemeentepersoneel is in een jaar gestegen van 0,19% naar 0,997%. Dit betekent dat we 146.000 euro meer kwijt zijn aan verzekeringspremie”, aldus de gemeente.

In de voorjaarsnota is ook een concept-investeringslijst opgenomen. Er is niet heel veel ruimte voor nieuwe investeringen. Desondanks is het voornemen om ook in 2015 weer de nodige investeringen in wegen en riolering te doen. De meeste investeringen in wegen en riolering zijn gepland in Eibergen en Haarlo.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven