Internetpanel geeft gemeente een cijfer!

BORCULO – Bijna 500 inwoners van Berkelland hebben in februari 2014 de zesde internet burgerpeiling ingevuld. De 73 vragen in dit terugkerende onderzoek gingen over voorzieningen, leefbaarheid en veiligheid en de gemeentelijke organisatie van Berkelland. Met het internetpanel is het mogelijk om representatieve uitspraken te doen voor de gemeente Berkelland. Ook is het mogelijk om wat te zeggen over de meningen per kern (+ buitengebied).

Uit de Burgerpeiling komt naar voren dat de inwoners over het algemeen tevreden zijn over de voorzieningen in hun buurt, zoals basisonderwijs en winkels voor dagelijkse boodschappen, de zorgvoorzieningen (huisartsenpost, consultatiebureau en verzorgingstehuis) en sportvoorzieningen en clubs. Wat minder tevreden zijn ze over de uitgaans- en culturele voorzieningen en welzijnsvoorzieningen, zoals een buurthuis en jongerencentrum.

Voorzieningen  

2010

2012

  2014

Winkels voor dagelijkse boodschappen

7,9

8,0

8,0

Basisonderwijs

8,0

8,0

7,9

Wijze afval inzameling

7,5

7,7

8,1

Schoonhouden van buurt

6,4

6,7

6,7

Totale winkelaanbod

7,0

7,2

7,1

Uitgaansmogelijkheden

6,6

6,7

6,5

Culturele voorzieningen

6,4

6,1

6,1

Verenigingen, clubs, cursussen e.d.

7,5

7,5

7,3

Sportvoorzieningen

7,7

7,6

7,4

Algemeen onderwijs

7,4

7,4

7,4

Gezondheidsvoorzieningen

6,9

6,9

7,0

Welzijnsvoorzieningen

6,0

5,9

5,8

Wat betreft het leefbaarheid- en veiligheidsgevoel van inwoners hun buurt vinden inwoners over het algemeen positief. In vergeleken met 2010 zijn steeds meer mensen het eens met de stelling ‘Gemeente heeft meer aandacht voor leefbaarheid en veiligheid’ (zie staafdiagram). Het panel geeft verder ook aan dat de gemeente inwoners meer betrekt bij wat de gemeente doet dan in 2010/2012. Er is een positieve tendens te zien. Het oordeel over wat de gemeente met het belastinggeld doet de afgelopen twee jaar licht gestegen van 4,6 (2010), 5,3 (2012) naar 5,4 (2014).

Het oordeel over het gemeentebestuur is in de afgelopen twee jaar weer licht gestegen.  Steeds meer inwoners vinden dat hun invloed op wat er in de gemeente gebeurt groter wordt. Uit de cijfers blijkt ook dat ze zich meer vertegenwoordigd voelen door de gemeente. De stelling ‘De gemeente wordt goed bestuurd’ scoort nu een 5,7 ten opzichte van een 5,6 (2012) en 5,2 (2010). Ook de tevredenheid over de gemeentelijke informatie via krant en website blijft door de jaren heen stijgen. Rapportcijfer, een ruime: 7.

De gemeente Berkelland wil met deze Burgerpeiling graag weten hoe tevreden de inwoners zijn over de manier waarop we gemeentelijke taken uitvoeren. Daarom voeren we om de twee jaar de burgerpeiling uit. Het is dit jaar de derde keer dat de burgerpeiling wordt uitgevoerd. Deze peiling is onderdeel van het instrument ‘Waarstaatjegemeente’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Doordat meerdere gemeenten in Nederland meedoen aan deze peilingen, kunnen de gemeenten de prestaties en de oordelen van hun inwoners vergelijken en van elkaar leren. Inwoners kunnen ook kijken hoe hun gemeente het doet door naar de website www.waarstaatjegemeente.nl te gaan.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven