Wandelpad vernoemd naar Jan Ribbers

BORCULO – Het pad naar de Groenlose Slinge gaat het Jan Ribberspad heten. Het college van burgemeester en wethouders heeft het verzoek van de Stichting Cultuur Sport en Spel en het Waterschap Rijn en IJssel gehonoreerd om een pad naar Jan Ribbers te vernoemen.

Het college van B&W ontving van de Stichting voor Cultuur, Sport en Spel en het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel het verzoek om het pad dat wordt aangelegd langs de Groenlose Slinge te vernoemen naar de heer A.J. Ribbers. De heer Ribbers is in 2012 overleden en heeft zich in het verleden zeer sterk gemaakt voor dit pad en veel andere zaken rondom Borculo en de Berkel. Hij was onder andere gemeenteraadslid, waterschapsbestuurder en bestuurder van de 3e Berkelcompagnie en de Stichting Vrienden van de Berkel.

Als onderdeel van het rivierenconcept uit het Regiocontract 2012-2015 worden recreatieve paden aangelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het waterschap in het kader van de aanleg van de ecologische verbindingszone langs de Groenlose Slinge. Het verzoek had betrekking op een fietspad. Maar omdat dit voor een groot deel over bestaande wegen gaat ligt het niet voor de hand dit pad een nieuwe naam te geven. In overleg met de Stichting en het Waterschap is daarom gekeken naar een alternatief.

Onderdeel van het project zijn ook de aanleg van een voetpad en de aanleg van een ruiterpad. Het voetpad begint achter het Galgenveld en gaat via een voetveer over de Slinge en sluit daarna aan op het fietspad. Gezamenlijk is de conclusie getrokken dat het beter is om het wandelpad naar de heer Ribbers te vernoemen. De familie is hierover geïnformeerd en zij ondersteunen de gedachte van een vernoeming. Ook is de Historische vereniging advies gevraagd. Deze kon zich ook in het idee vinden.
Het vaststellen van een naam voor een pad is een besluit van algemene strekking. Deze moet worden bekend gemaakt en gepubliceerd in Berkelbericht. Gedurende een termijn van zes weken kan bezwaar worden gemaakt bij het college van B&W.

Daarna worden twee straatnaamborden geplaatst bij het begin en eindpunt.  Aan de officiële opening wordt later nog aandacht besteed.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven