Leo Scharenborg stapt op, zijn verklaring

Door Redactie op 10-04-2015

BORCULO – Zijn verhaal: ”Ongeveer 10 jaar geleden, bij de start van de gemeente Berkelland per 1 januari 2005, ben ik met veel enthousiasme en plezier begonnen aan mijn wethouderschap.Vandaag 10 april heb ik aan de voorzitter van de gemeenteraad mijn ontslag bekend gemaakt. In de afgelopen weken is gebleken dat in een 9-tal gevallen (van de 1453) gedurende de afgelopen 3 jaar niet de juiste procedure is gevolgd bij de besluitvorming. Het is een bevoegdheid van de raad om een verklaring van geen bedenkingen af te geven, voordat het college besluiten neemt over een omgevingsvergunning met een buitenplanse afwijking. Het blijkt dat deze aanpak in de vergunningenprocedure onvoldoende c.q. niet is meegenomen. Binnen het college is het mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een juiste informatievoorziening en een zorgvuldig besluitvormingsproces bij afwijkingen van een bestemmingsplanprocedure. Daarin zit opgesloten dat bovengenoemde situatie de basis is om mijn ontslag per 10 april 2015 in te dienen bij de voorzitter van de raad van de gemeente Berkelland. Ik betreur deze situatie.

Er is de afgelopen periode vanaf 2005 heel veel gebeurd. Het financieel en in de personele zin op orde brengen van de nieuwe gemeente Berkelland. De uniformering en integratie van ruim 400 bestemmingsplannen naar de ca. 18 bestemmingsplannen die we nu kennen. Projecten van centrumontwikkelingen in Neede en Borculo. De revitalisatie van nagenoeg alle bedrijventerreinen. De vestiging en bouw van een nieuwe fabriek  van Friesland Campina in Borculo. Met naast het werkgelegenheidsaspect ook een prachtige nieuwe entree voor Borculo ,waarbij ook woonwijk Hambroek weer tevreden kan zijn. Het bewust worden van de grote impact van de demografische ontwikkelingen.

Het starten van een nieuw zorgconcept met de Voormekaar teams, waarbij dicht bij de inwoners de zorg wordt geleverd die nodig is. Hoe zwaarder de zorgvraag  hoe meer inwoners er vanuit mogen gaan dat we meehelpen door het leveren van de juiste zorg.  Het trots zijn op de Beleef de Berkelprojecten die veel meerwaarde, zowel voor Borculo als Eibergen, opleveren. Het tot stand komen van het fiets-knooppuntensysteem in de Achterhoek. Kortom een groot aantal ontwikkelingen waar ik met voldoening op terugkijk.

Ik heb als CDA-wethouder met veel plezier en inzet mijn bijdrage voor onze inwoners en bedrijven in Berkelland geleverd. Het is op zijn plaats om alle inwoners en bedrijven te bedanken voor het vertrouwen en de goede samenwerking in de afgelopen 10 jaar.”

Reactie burgemeester Joost van Oostrum:
”Ik respecteer de beslissing van wethouder Leo Scharenborg om met ingang van vandaag zijn ontslag aan te bieden aan de gemeenteraad. Met zijn terugtreden komt er onverwacht een einde aan de periode van ruim 10 jaar wethouderschap. Leo Scharenborg is vanaf het ontstaan van de gemeente Berkelland wethouder geweest. Als gemeentebestuur hebben we grote waardering voor de tijd, energie en inzet die Leo Scharenborg heeft geleverd ten behoeve van de inwoners, de bedrijven en de organisaties in de gemeente Berkelland.

Ook buiten de gemeente heeft hij belangrijk werk geleverd in en voor de Regio Achterhoek. Daarbij heeft hij altijd het belang van Berkelland en de regio voor ogen gehad. We zijn Leo Scharenborg nadrukkelijk dankbaar zijn voor zijn persoonlijke inzet op de terreinen van zorg, ruimtelijke ordening en recreatie&toerisme.”

 

Reacties

Hij zal wel bang zijn dat nu de lijken uit zijn kast komen, opgeruimd staat netjes.

Wim | 10-04-15 | 10:36

Eerst de boel verprutsen, en dan stappen ze op. los dan ook eerst alles op en vertrek dan!!

hoi | 10-04-15 | 11:40

als de kat in het nauw zit maakt het rare sprongen,en zo gaat het Scharenborg ook,een ander de rotzooi op laten knappen,denk alleen aan de zorg,ik hoop dat er een betere wethouder komt die wel voor al die dames kan zorgen dat ze hun werk houden.

a.l. | 10-04-15 | 11:52

Wachtgeld ?????????????????????

Dick | 10-04-15 | 13:35

En dan nu natuurlijk wachtgeld opstrijken.

Johan | 10-04-15 | 14:20

Volgende wethouder zal het zwaar krijgen , om alle lijken op te ruimen.

Gerad | 10-04-15 | 15:12

Ik ben zeker geen CDA stemmer, maar heb waardering voor mensen als Leo Scharenborg ( en de andere wethouders) die – naar ik echt geloof het best haalbare in de politieke arena voor Berkelland proberen te betekenen, Dit , terwijl ze allerlei commentaar – meestal keihard op de man gespeeld zich moeten laten welgevallen. Ik zou er in iedergeval nooit aan beginnen.
.

groenstroom | 10-04-15 | 17:18

slechte timing LEO,

Frits | 10-04-15 | 17:24

De vlag gaat uit op 10 April
Hij heeft een boel gemeenschapgeldverkwanseld.
Vanavond effe eentje op drinken.
Er zullen komende week wel enkele lijken uit de kast komen.

H tmmer | 10-04-15 | 17:44

zijn er geen ambtenaren betrokken ???

Gerad | 10-04-15 | 18:01

Burgemeester, gemeenteraad,

Als het zo is zoals Leo Scharenborg het verteld, dan word het eens hoog tijd dat er wat aan de procedures gedaan word en mensen echt aan het werk gaan!! Komt toch het woord ambtenaren weer naar voren helaas!
Leo Scharenborg bedankt voor de inzet, maar naar 10 jaar niets kunnen bereiken en mooie woorden zijn wij als burgers van Gemeente Berkelland alleen maar armer geworden. ( wel salaris/vergoeding helaas niets bereikt). in het bedrijfsleven word je ontslagen!

Bedankt Gemeente ga eens werken van ons geld!

Robert | 10-04-15 | 19:04

9 is niet het juiste aantal… 90 komt eerder in de buurt. De hele afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling faalde de afgelopen jaren gezien het grote aantal zaken waar de Raad van State de gemeente terugfloot, om nog maar te zwijgen over het enorme aantal bezwaarprocedures waar externe adviseurs de gemeente in het ongelijk stelden. Gebeurde allemaal onder de ogen van Scharenborg. Er heerst een cultuur waarbij door ambtenaren niet naar klagers en bezwaarmakers geluisterd wordt als die gelijk hebben en de zin van de gemeente kost wat kost doorgedrukt geprobeerd te worden. 10 jaar te laat opgestapt.

H. Kraay | 10-04-15 | 19:26

Na wat er allemaal mis is gegaan, is dit denk ik een goed besluit. Nu mogen alle mensen die mede verantwoordelijk zijn voor al die fouten ook hun conclusies trekken en dus ook vertrekken. Want de hr. Scharenborg was en is niet alleen verantwoordelijk!!!!!!

henk | 10-04-15 | 20:47

Opgeruimd staat netjes maar ik sluit mij aan bij de reactie hierboven.
Eerst maakt die alles kapot en nu zitten wij met de ellende.
Laten wij Berkellanders nu maar hopen dat het de Berkellandse politiek iets gaat doen aan de zorg omstandigheden in de gemeente, de ouderen, geestelijk & lichamelijk beperkte mensen verdienen meer en betere zorg dan nu wordt geleverd.

Pietje | 10-04-15 | 21:05

Een wijze beslissing zoals ik altijd zegt we kunnen veel van mensen leren hoe het moet en vooral hoe het niet moet.
Hij heeft goede dingen gedaan voor de gemeenschap maar ook discutabele dingen Leo bedankt

Robert | 10-04-15 | 21:10

kan die nou mooi zijn varkentjes verzorgen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

eibergenaar | 10-04-15 | 21:28

laat de vvd en pvda de mond maar houden.

die bakken er helemaal niks van.

jan | 10-04-15 | 21:48

Wat een tel misselijkmakende reacties
heel makkelijk om iemand een trap na te geven en de grond in te trappen
Leo je hebt het super gedaan en waar jij nu voor de zorg mee bezig bent komt straks ook in andere gemeente aan bod.
al die mensen die alleen maar reageren achter de computer wees blij dat je voor dat soort mensen geen verantwoordelijkheid meer hebt Bah

Leo bedankt

jacqueline | 11-04-15 | 00:16

De waarheid heeft niets met natrappen en in de grond te trappen te maken. Maar deze man trok echt wel ondernemingen uit vooral Beltrum voor. Zal 1 voorbeeld geven, deze is wel bekend onder de klanten van de gedupeerde fietsenzaak, deze wilde uitbreiden, nee dat mocht niet, sterker nog, de fietsenzaak paste niet meer in het bestemmingsplan, als hij groter wilde, dan moest die maar verhuizen naar het industrie terrein overberkel. Dit heeft hij gelukkig niet gedaan, maar paar maanden later, komt er opeens nog geen 100 meter van zijn bedrijf een fietsenzaak uit Beltrum, hoezo bestemmingsplan. Sterker komt nog, nu is deze fietsenzaak een nieuwe pand aan het bouwen vlak bij het Centrum. Hij hoeft dus niet te verkassen naar het industrie terrein Over Berkel?????? Een plek in het centrum hadden ze dus ook aan de andere fietsenzaak kunnen aanbieden. Dus geen “vrienden” moeten verder van de burger afkomen te staan, dus in zekere zin verlies lijden en ondernemers uit Beltrum krijgen het wel voor elkaar om in het centrum te blijven.
.
Het valt ook gewoon niet op. Laten ze maar eens uitzoeken wat de relatie is tussen de vergunninghouder en de voormalige Wethouder en hoe een vergunning verlening tot stand is gekomen, zeker is hij niet alleen schuldig, er “werken” ook andere ambtenaren mee hierin.

Natuurlijk heeft deze man ook wel goede dingen gedaan, maar kan me eigenlijk niet zo in de geest halen wat hij nou wel goed heeft gedaan.

Maar als hij nou gewoon iedereen gelijk maakt, zonder voortrekken van dorpsgenoten, dan was het voor de buitenwereld ook anders gezien van wat hij deed. Maar als ik alle reacties zo lees, komt het merendeel gewoon op hetzelfde neer.

Leo bedankt!

Herman | 11-04-15 | 09:57

Met Leo Scharenborg verliest onze gemeente een kundige en hardwerkende wethouder, maar het was hoogtijd dat hij vertrok.
Voor de boeren in beltrum en omgeving is het een zware klap, als je de lijst van overtredingen ziet valt het op dat Leo zijn boerenburen enorm heeft gematst.stuidend om te zien.
Zijn omgang met burgers die hem voor de voeten liepen was diep triest.hoe hij een mevrouw in zaal haantje in neede afbekte toen die haar wanhoop over de veranderingen in de zorg uitte was beneden elk peil.
Dan de veel gefluisterde verhalen over zijn (verwijderd door redactie), zo vaak gehoord en niet van de eerste de besten, past precies in de houding van een Zonnekoning die weet dat men hem niet aandurft.

Meine Roswinkel | 11-04-15 | 10:22

Het is toch geen verlate 1 april grap?

gert | 11-04-15 | 11:06

LEO

Je was een zeer goede Wethouder.

jan | 11-04-15 | 13:06

als ik vavmorgen de krant lees dan is hij zeker geliefd bij wat mensen uit Beltrum
Ik hoop dat Berkelland nu eens een beetje goed in het nieuws

tot ziens

H.Simmelink | 11-04-15 | 16:20

ik heb er geen woorden voor het is nu eenmaal een rommeltje,de hele gemeenteraad mag wel opstappen want ze liepen toch allemaal achter Leo aan en durfde niets te zeggen alleen maar ja knikken,dat is ook een kunst

J.v.d.Bosch | 11-04-15 | 19:33

Er wordt over het hoofd gezien dat er sprake kan zijn van machtsmisbruik. Een varkenshouder die wethouder is en die mede-varkenshouders bevoordeelt heeft door zichzelf bevoegdheden toe te eigenen die hij niet had.

De vraag dient dus te zijn of de raad in andere gevallen wel geïnformeerd is (om te achterhalen of procedures wel bekend waren). Als het antwoord hierop ‘ja’ is, dan zijn deze vergunningaanvragen bewust buiten de raad gehouden en op de afdeling ruimtelijke ontwikkeling afgehandeld. Dan zou er bovendien sprake van opzettelijkheid c.q corruptie en bevoordeling door belangenverstrengeling kunnen zijn. Hierbij dient het handelen van desbetreffende ambtenaren die deze vergunningaanvragen afgehandeld hebben ook onderzocht dienen te worden…!!!

Ik vind het opmerkelijk dat de burgemeester als hoofd van de politie nu al concludeert dat er geen strafbare feiten gepleegd zijn, dat zou erop wijzen dat daar in ieder geval al onderzoek naar gedaan is. Hierover zou de raad dan ook weleens geïnformeerd mogen worden: wat is onderzocht, waar is naar gezocht en hoe is onderzocht ? Wie zijn gehoord en verhoord?

Peter Groot | 11-04-15 | 22:46

Wie is de Mol

http://www.achterhoek2020.nl/regio-achterhoek/bestuur/

Gerad | 12-04-15 | 08:20

Het CDA roept dat ze net zijn begonnen… gaan er nog meer ?

rp | 12-04-15 | 08:27

Ik lees in de kranten dat Leo een “integere” man was. Wij kunnen jullie melden dat Leo dit niet was eerlijk gezegd.

Waarom: In de gesprekken die wij met hem gevoerd hebben over bestemmingsplan Friesland Campina Domo heeft hij toezeggingen gedaan. Toen de vergunning er eenmaal was bestonden onze afspraken blijkbaar niet meer en waren we ook geen gesprekspartner meer ?????…vreemd…..

Wij hopen dat de opvolger wel een betrouwbare gesprekspartner zal zijn want deze zaak is goed op te lossen als je naar elkaars belangen luistert is er een win win situatie te behalen.

Gaat hier gewoon om willen en dat wil was er bij Leo gewoonweg niet omdat hij er geen energie meer in wilde steken, doel was bereikt voor Leo en verdere afspraken was ie blijkbaar vergeten . ( dan wordt het vanzelf persoonlijk)

Kortom: het was alles behalve een gentleman in onze optiek terwijl hij op de positie zat om dit als gentleman op te lossen ( we vroegen alleen maar om objectieve beoordeling en nakomen van afspraken )

Wij denken dat Berkelland heel blij mag zijn dat er weer mogelijkheden gaan bestaan nu Leo stopt als Wethouder

We hopen dat de opvolger nog eens goed naar dit dossier kijkt en de mening vd heer Scharenborg herziet en wel objectief gaat kijken.

BW | 12-04-15 | 15:45

Over tien jaar weet iedereen in berkelland wat er heden is misgegaan en wat de ambtenaren samen met scharrenborg heeft verpruts. Dus niet alleen scharrenborg maar ook zijn vaste medewerkers zijn dus schuldig.

Gerad | 12-04-15 | 19:42

De mensen die hier lekker anoniem hun gal spuwen over leo, zag je niet op de inspraakmomenten tijdens de raadsvergaderingen van de gemeente! Daar kun je je mening geven over het (wan) beleid van de gemeente Ik vind het zwak om dan hier leo alsnog de grond in te stampen! Ik ben/was zeker geen cda en scharenborg aanhanger maar dit verdient hij niet.

Albert | 13-04-15 | 08:51

Ik heb me al vaak afgevraagd hoe krijgen ze het in Beltrum
voor mekaar als je maar een kruiwagen hebt of niet.

a | 13-04-15 | 09:35

Leo
je was goed voor werk gelegenheid.

jan | 14-04-15 | 11:33

opgeruimt staat netjes nu de rest van die mafkezen nog je hebt er toch niks aan want ze zitten er niet voor ons maar alleen voor hun zelf!!!!!!

stelletje boeven zijn het niks meer niks minder toen de gemeente samen gingen zeiden ze dat ze het met minder personeel aankonden nou ik was een van de verhuizers en er stonden toen al 60 werkplekken leeg voor nieuwe collegas die nog aangenomen moesten worden en tegen de burgers maar zeggen dat er minder mensen nodig waren en zo ken ik er nog wel een paar !!!!

henk | 14-04-15 | 22:45

Hallo,

Leo Scharenborg heeft ongetwijfeld fouten gemaakt. Hij lag de laatste maanden al erg onder vuur. Gekeken naar de laatste aantijgingen heeft hij de enige juiste beslissing genomen. Wat je ook over Scharenborg kunt zeggen een kundig bestuurder is hij. De veronderstellingen dat hij met name agrariërs uit Beltrum bevoordeelde is weliswaar speculatief maar het lijkt er erg op. Niettemin blijf ik Scharenborg een zeer kundig bestuurder vinden. We moeten nog maar afwachten of er iemand te vinden is die deze zware klus van hem kan overnemen. In de huidige CDA fractie acht ik niemand, ook maar enigszins instaat, deze taak te vervullen. Veel wijsheid gewenst.

Gr Hans Hanning

Hans Hanning | 16-04-15 | 11:41

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Activiteiten voor jong & oud(er) bij natuurpark Kronenkamp in Neede       
NEEDE - Het natuurpark Kronenkamp in Neede, waar industrieel erfgoed en natuur samenkomen, opent na de lockdown op dinsdag 6 juli weer haar deuren. E......
Lees verder »

Modderfestijn in Neede
NEEDE - Op zaterdag 26 juni 2021 van 13:30 tot en met 16:30 uur organiseert Speeltuin De Berg in Neede, in samenwerking met Beweegwijs, een heus modd......
Lees verder »

Tekencursus ‘Fantastische illustratie’
 RUURLO – Op maandag 19 juli, woensdag 21 juli en vrijdag 23 juli verzorgt docent en illustrator Peter Kapritsias bij KunstKring Ruurlo een teke......
Lees verder »

Inspiratievieringen in Borculo en Ruurlo
BORCULO/RUURLO – Hartje zomer en met het gevoel van oneindige vrijheid weer op pad te kunnen. Wie wordt daar niet blij van. “We zijn blijven geloven.......
Lees verder »

Tekencursus ‘Video game karakters’ voor 8-16 jaar
RUURLO – Op maandag 12 juli, woensdag 14 juli en vrijdag 16 juli verzorgt docent en illustrator Peter Kapritsias bij KunstKring Ruurlo een mini-teken......
Lees verder »

Oud papieractie Concordia Noordijk
NOORDIJK - Op zaterdag 3 juli komen de leden en vrijwilligers van Muziekvereniging Concordia Noordijk weer oud papier ophalen in de bebouwde kom en h......
Lees verder »

Burgernetmelding: Man vermist
BARCHEM - Vanuit uit onze buurgemeente heeft de politie een burgernetmelding uitgedaan. “Vermist vanuit Barchem: dementerende,man,69jr,wit shirt,blau......
Lees verder »

Workshops gebarentaal voor biebpersoneel én klanten
BERKELLAND – De afgelopen week heeft een grote groep medewerkers van de Bibliotheek Oost-Achterhoek een workshop gebarentaal gevolgd. Deze medewerker......
Lees verder »

Kat Louie vermist in Borculo
BORCULO - De drie jarige poes Louie wordt sinds 13 juni vermist in Borculo. Louie is helemaal zwart, onderaan haar rug minder haar wat stugger. Ze ho......
Lees verder »

Definitief: Kermis Voor-Beltrum gaat door
BELTRUM - "Ut geet deur!!". Met die mededeling begint de organisatie van de kermis in Voor-Beltrum haar bericht. "De kermis in Voor-Beltrum 2021 kan ......
Lees verder »

Staring College Borculo ontvangt brugklassers nieuwe schooljaar
BORCULO - Voor het eerst naar de middelbare school. Voor zowel leerlingen als hun ouders altijd weer een spannend moment. Het Staring College aan de ......
Lees verder »

Tennisdistrict Open Borculo bij ABTC De Wildbaan
BORCULO - Na een jaar zonder toernooien, competitie en gezelligheid in en om de kantine van ABTC De Wildbaan komt het normale leven langzaam weer op g......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen Ter observatie
BERKELLAND - Ja leu ik heb `t ok al e kreggen, `t earste spuitje. Ik bun van 62 dus ik moch mienzelf anmelden. Wonder boaven wonder kon ik al noa dree......
Lees verder »

Fratsen Dummelig
NEEDE - An `t woord dummelig mos ik denken toen Rutte zich noa een wekke al neet mear kon herinneren wat e zeg had. Vrogger heb ik in `t mooie Reurle......
Lees verder »

Fratsen wetten en regels
NEEDE - Wetten en regels wurdt in disse tied sneller an e past as ooit te veuren. Veural degene die `t veur `t zeggen hebt past constant de regels en ......
Lees verder »

Fratsen aparte dinge
NEEDE - In disse wondere aparte tied van beparkingen hebt wij ok allemoale iets mear tied um te leazen. As ie vulle least wurd ie vanzelf ok luk wieze......
Lees verder »

NUB TV

KNSB Reggeborgh Marathon Inlineskaten bij RTC De Stofwolk


EIBERGEN – Zaterdag 29 mei was RTC De Stofwolk de trotse gastheer van de derde KNSB Reggeborgh Marathon Inlineskaten. Op het snelle parcours in Eibergen wisten Bart Hoolwerf bij de mannen en Berber Vonk bij de vrouwen, beide hun eerste marathonoverwinning van het seizoen te behalen. Nieuws uit Berkelland nam een kijkje tijdens deze zonovergoten zaterdag en sprak met RTC De Stofwolk voorzitter Hugo Hagemeijer en plaatselijke favoriet Casper de Gier.

Uit de krant

Willy’s tuin column: De gratis EHBO-doos
BERKELLAND - EHBO met onkruid raar? Nee helemaal niet, je kent het alleen (nog) niet! Onkruid vind ik altijd zo negatief klinken, maar het kan ook hee......
Lees verder »

De woningnood is hoog, er is een groot tekort aan voedselbanken, maar jij kunt helpen.
BERKELLAND - Waar? Gewoon in je eigen tuin. Moeilijk? Nee hoor, kwestie van doen! Hoe? Hier en daar wat rommeltjes laten liggen, een bakje met water n......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: “Vandaag eten we onkruid!”
BERKELLAND - Nee, nu niet gelijk afhaken, je kent het niet, en wat een boer niet kent…..Probeer het maar een keer, net als ik. De eerste keer dat ik e......
Lees verder »

Miha Bodytec: Kort, intensief en zeer effectief trainen
BERKELLAND - Miha Bodytec of terwijl EMS Electro Musculaire Stimulatie is een trainingsvorm waarbij er in korte tijd zeer effectief getraind kan word......
Lees verder »

Gezondheidstip FYSIO Eibergen: Lage (te)rugklachten
EIBERGEN - Sommigen krijgen het maar één keer, anderen krijgen er vaker last van en anderen hebben het herhaaldelijk: lage rugpijn. Lage rugpijn bevi......
Lees verder »