Glasvezel buitengebied stap dichterbij

EIBERGEN – CIF wil – als alles mee zit – glasvezel aanleggen in het buitengebied van Berkelland. Eind vorig jaar zijn daarover afspraken gemaakt met de gemeente Berkelland. CIF heeft nu aangegeven dat hiervoor geen financiering van de gemeente Berkelland nodig is. De bereidheid van de gemeente Berkelland om een vreemd vermogen faciliteit beschikbaar te stellen heeft de plannen voor de uitrol van glasvezel dusdanig versneld dat de gemeente Berkelland verwacht dat CIF half mei de vraagbundeling (inschrijfperiode) zal starten.

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de voorbereidende werkzaamheden af te ronden. Wethouder Han Boer: “Voor de zomervakantie de kans om de vraagbundeling succesvol af te ronden, laten we die kans pakken!” CIF voert gesprekken met de gemeente over onder andere graafdieptes. Verder worden er afspraken gemaakt over leges, toezicht en degeneratiekosten.

Geen financiering nodig van gemeente
De gemeente heeft in december toestemming gekregen van de Raad om een deel van de glasvezelinfrastructuur tegen marktconforme voorwaarden te financieren. CIF heeft op dit moment geen financiering van de gemeente Berkelland nodig en heeft nu aangegeven dat de financiering ook zonder vreemd vermogen inbreng van de gemeente mogelijk is. CIF is zeer erkentelijk voor de voortrekkersrol die Berkelland hierin heeft vervuld. CIF daarover: “De bereidheid van de gemeente Berkelland om een vreemd vermogen faciliteit beschikbaar te stellen heeft de plannen voor de uitrol van glasvezel in een stroomversnelling gebracht.”

Contract met de dienstaanbieders
Glasvezel is bij uitstek een technologie waarop meerdere aanbieders hun diensten kunnen leveren. Dit betekent dat mensen bij verschillende serviceproviders pakketten voor TV, Internet en Bellen kunnen afnemen. In Berkelland hebben klanten de keuze uit minimaal twee serviceproviders. Naar verwachting zullen net als in eerdere buitengebieden meerdere aanbieders hun diensten aanbieden op toekomstige glasvezelnetwerken. Er wordt blijvend gezocht naar andere partijen die hiervan gebruik willen maken zodat er meer keuze komt voor klanten. Zodra er een overeenkomst is getekend met een nieuwe serviceprovider, wordt dit direct bekendgemaakt.

Aannemer bekend
De aannemer Glasvezel Net Twente (GNT) is een samenwerking tussen de aannemers BAM Infra Telecom bv en Van Gelder Telecom bv. Zij gaan de werkzaamheden uitvoeren in het buitengebied. De aannemer is bezig met de engineering van het netwerk. Dat betekent dat hij het technisch ontwerp van het glasvezelnetwerk maakt. Hierbij kijkt hij welke woningen aangesloten worden en een standaard aanbod ontvangen. En hij maakt een maatwerkoplossing voor circa 5% van de woningen die een bijzondere ligging hebben.

Inschrijven en 50% deelname
Om tot aanleg van glasvezel over te kunnen gaan is het nodig dat 50% van de inwoners een abonnement afneemt via glasvezel. 95% van de inwoners ontvangt een standaard aanbod, voor 5% wordt een maatwerkoplossing geboden.

Buurt- en belangenverenigingen betrokken bij voorbereidingen
De buurt- en belangenorganisaties worden door CIF nauw betrokken bij het vervolg en de vraagbundelingscampagne.

Regionaal blijven samenwerken
De gemeente Berkelland hoopt dat dit succes ook de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gehele Achterhoek dichterbij brengt. De gemeente wil daarom regionaal blijven samenwerken en haar kennis delen. De provincie Gelderland heeft daarbij de afgelopen jaren een belangrijke aanjaagfunctie vervuld.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven