Bureau neemt ’t Spieker onder loep

EIBERGEN – De gemeenteraad van Berkelland bespreekt komende dinsdag 12 april een voorstel om het extern onderzoeksbureau Hordijk & Hordijk uit Culemborg een feitenonderzoek te laten instellen naar de gang van zaken rond kulturhus ’t Spieker in Eibergen. Aanleiding voor het onderzoek is dat er mogelijk ruimte zit tussen de feiten, zoals die door het college van burgemeester en wethouders en die door ’t Spieker gepresenteerd worden. Het doel is om een feitenrelaas te krijgen.

In de vergadering van het presidium (het dagelijks bestuur van de gemeenteraad) is op 15 maart 2016 besloten om een externe onderzoeker de opdracht te geven om een onderzoek in te stellen en op basis daarvan een feitenrelaas over kulturhus ’t Spieker in Eibergen op te stellen. Dit is besloten omdat er mogelijk licht zit tussen de verschillende interpretaties; die van het college  van burgemeester en wethouders en die van het bestuur van de Stichting Kulturhus ’t Spieker en andere belanghebbenden van ’t Spieker.

Effect onderzoek
De gemeenteraad constateert dat er een maatschappelijk probleem met ’t Spieker is. Er zijn meer belanghebbenden. De raad wil daarom actief een vinger aan de pols houden. Als gevolg van een kortlopend onderzoek door een onafhankelijk bureau komt er meer duidelijkheid over de feiten van kulturhus ’t Spieker. Daarbij worden de feiten zoveel mogelijk in een tijdslijn gezet.

Begeleiding door werkgroep
Er is een werkgroep ingesteld, die het onderzoek begeleidt. De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiger per fractie. In de werkgroep zitten mevrouw H.J. Bosman (Gemeentebelangen Berkelland) en de heren G.J. Teselink (voorzitter, VVD),  M.T.J.M.  Bouwmeesters (CDA),  A.G.M. van der Holst (OBL),  P.T.M. Knuvers (GroenLinks), H. Pelle (PvdA) en H.J. van Woudenberg (D66).

Taak van de werkgroep
De rol van de werkgroep is gericht op de uitvoering en begeleiding. Dit is een apolitiek proces. De taak van de werkgroep is:

  • een bureau kiezen (is inmiddels gebeurd)
  • klankbord voor en begeleiden en aansturen van het onderzoek
  • het onderzoek in ontvangst nemen
  • naar buiten toe optreden

Geen oplossing zoeken
Door het onderzoek kan de indruk ontstaan dat de gemeenteraad een oplossing zoekt. Dat is niet het doel van het onderzoek. Mochten er tussentijds actuele ontwikkelingen zijn rond ’t Spieker, dan gaat het onderzoek gewoon door.

Planning en kosten
De verwachting is dat het onderzoek in mei 2016 gereed is en aan de gemeenteraad kan worden gepresenteerd. Het onderzoek kost maximaal 15.000 euro.

 

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven