Negen inwoners krijgen onderscheiding

Door Redactie op 26-04-2016

BORCULO – Burgemeester Joost Van Oostrum reikte op dinsdag 26 april om 10.00 uur bij gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen aan negen personen een Koninklijke Onderscheiding uit. De uitreiking was in het gemeentehuis van Berkelland. De negen Berkellanders zijn: De heer G.A.J. Besseling (70), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, H.J.A.M. Geverinck (61), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, B.A.M. te Veluwe (66), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, J.A.M. Stapelbroek (59), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, A.J. Lusink (56), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, De heer J.W. Kuenen (56), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, F.B. Hoitink (83), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, H. Kistemaker (72), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, A.T.L. Tankink (65), Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Besseling ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Besseling is sinds 1976 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten: bestuurslid van de Dorpsraad Rekken/Belangenvereniging Rekken (1976-1996), jurylid voor het bloemencorso van de Vereniging Rekkens Volksfeest (1976-1996), bestuurslid (1977-2000) en voorzitter (2000-2004) van de Pieperstichting, voorzitter (2004-2012) en bestuurslid (2012 tot heden) van de Stichting Vrienden van de Piepermolen, bestuurslid van de Tennisvereniging Rekken (2002-2012). Verder is de heer Besseling sinds 1994 met hart en ziel voorzitter van de Locatieraad van de Sint Paulusparochie Rekken.

De heer Geverinck ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Geverinck is sinds 1975 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende activiteiten: voorzitter van de Katholieke Plattelandsjongeren (1975-1985), voorzitter (1979-1987) en vice-voorzitter (1993-2002) van de parochieraad, voorzitter van de Jubelcommissie (2002-2004) en voorzitter (2010 tot heden) van de Locatieraad van de Sint Paulusparochie in Beltrum. De heer Geverinck is sinds 1980 actief als opleidingsondersteuner en praktijkassessor (2004 tot heden) van het Agrarisch Opleidingscentrum Oost. Verder biedt hij sinds 1990 de mogelijkheid aan studenten om een bedrijfsstudie uit te voeren. Ook neemt hij sinds zijn bedrijf in 2004  examenbedrijf werd de proeve van bekwaamheid af. Daarnaast was hij voorzitter van de plaatselijke CDA (1983-1991), bestuurslid (1991-1995) en voorzitter (1995-2003) van de Raad van Overleg Beltrum. Als voorzitter is de heer Geverinck sinds 2004 actief bij de Stichting Volksfeest Beltrum. Binnenkort treedt hij af als voorzitter van deze stichting.

De heer Te Veluwe ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Te Veluwe was van 1972 tot 1994 actief voor voetbalvereniging VIOS Beltrum. Als lid van de jubileumcommissie (1972), bestuurslid (1973-1982) en voorzitter (1982-1994). Sinds 2010 is hij opnieuw actief voor de voetbalclub. Hij is spreekbuis en vrijwilliger van de Ondergrondse en sinds 2013 bestuurslid van de Stichting Accommodatie VIOS Beltrum. Vanuit de voetbalvereniging was hij van 1982 tot 1993 bestuurslid van de Sportcentrale VIOS. Voor deze centrale was hij ook actief als bardienstmedewerker (1982-1992). De heer Te Veluwe is sinds 1991 actief voor de Stichting Volksfeest Beltrum. Van 1991 tot 2004 als bestuurslid en sinds 2004 als vice-voorzitter. Binnenkort neemt hij afscheid van de Stichting Volksfeest Beltrum. Verder is hij sinds 2010 voorzitter van de Stichting Beltrumse Evenementen.

De heer Stapelbroek ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Stapelbroek is sinds 1972 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende activiteiten: vrijwilliger bij het Jongerencentrum Pluk later 3-Ka (1972-1974), secretaris afdeling pupillen (1974-1984), secretaris afdeling pupillen/junioren (1984-1992), voorzitter jeugdbestuur (1992-2001) en voorzitter van het hoofdbestuur (2003-2015) van de voetbalvereniging Sportclub Neede. Ook vervulde hij in deze periode andere functies. Verder was hij vrijwilliger van en begeleider (1977-1982) bij de Vrijetijdsclub gehandicapten Dorpshuis Stationsweg, bestuurslid van Ontmoetingscentrum Het Bastion (1982-1984), medeoprichter en medeorganisator van het evenement Nacht van Neede (1984-1995), lid van de Commissie Amusen (1987-1994) en vrijwilliger (tot 2016) van Stichting Evenementen Neede ’76. Vanuit het bestuurswerk voor Sportclub Neede was de heer Stapelbroek lid van de werkgroep Schoolvoetbal (1991-1998) en lid van de werkgroep G-voetbal (1992-2004) bij het district Oost van de KNVB. Ook was hij begeleider van het jeugdcarnaval (2002-2014) bij en bestuurslid (2002-2005) van het Needs Carnavals Genootschap De Vlearmuze, oprichter en bestuurslid van de Needse Sport Federatie (2005-2015), lid van de Klankbordgroep Wijkplan De Berg (2008-2013) en sinds 2010 is hij bestuurslid van de Stichting Needien.

De heer Lusink ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Lusink was van 1 september 1987 tot 1 oktober 2015 lid van de vrijwillige brandweer, aanvankelijk bij de gemeentelijke brandweer Ruurlo en sinds de gemeentelijke herindeling in 2005 bij de gemeentelijke brandweer Berkelland. De gemeentelijke brandweer Berkelland is inmiddels opgegaan in de Brandweer Achterhoek Oost (BWAO). Ruim 28 jaar is de heer Lusink brandweervrijwilliger geweest in de rangen/functies van aspirant brandwacht, brandwacht, brandwacht 1e klasse, hoofdbrandwacht en door een wijziging in het rangenstelsel sinds 1 oktober 2010 als Manschap B. Hij heeft als speciale repressieve functie brandweerchauffeur en voertuigbediener en zijn specialisme is zager. Gedurende deze periode was hij bereid dag en nacht klaar te staan omwille van de veiligheid van de inwoners van Ruurlo en in de regio.

De heer Kuenen ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Kuenen was van 1 oktober 1985 tot 1 oktober 2015 lid van de vrijwillige brandweer, aanvankelijk bij de gemeentelijke brandweer Ruurlo en sinds de gemeentelijke herindeling in 2005 bij de gemeentelijke brandweer Berkelland. De gemeentelijke brandweer Berkelland is op 1 januari 2013 opgegaan in de Brandweer Achterhoek Oost (BWAO) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. De heer Kuenen is 30 jaar brandweervrijwilliger geweest in de functies van aspirant brandwacht, brandwacht, brandwacht 1e klas, hoofdbrandwacht, onder brandmeester en brandmeester. Verder was hij actief als brandweerchauffeur en voertuigbediener. Gedurende deze periode was hij bereid dag en nacht klaar te staan omwille van de veiligheid van de inwoners van Ruurlo en in de regio.

De heer Hoitink ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Hoitink is sinds 1973 actief voor de samenleving. Hij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten: voorzitter (1973-2010) van het Herenkoor en grafdelver (1998-2013) van en vrijwilliger (2000 tot heden) bij de Sint Paulusparochie in Beltrum, vrijwilliger bij de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé in Groenlo (1995 tot heden), penningmeester van de Vereniging De Trekzakken (1998 tot heden) en vrijwilliger voor de Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.. Voor deze stichting was hij vanaf het begin betrokken bij de aanleg van het 21 kilometer lange kerkepadentraject (2004-2011). De stichting is ook verantwoordelijk voor het onderhoud rondom de kerk. Sinds 2011 verzorgt de heer Hoitink het vegen en harken rondom de kerk.

De heer Kistemaker ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Kistemaker is sinds 1966 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende activiteiten: bestuurslid van en vrijwilliger bij de Volleybalvereniging Kerkemeijer Gemini (1966-heden). Hij was verantwoordelijk voor het maken van het clubblad (1966-1970), scheidsrechter (1967-1985), bestuurslid van de technische commissie (1967-1972) en trainer (1968-1984). Thans is hij regioscheidsrechter (sinds 1985). Verder was hij actief bij de volgende verenigingen: trainer van de Volleybalvereniging Tornax Ruurlo (1972-1973), trainer en coach van de Sportvereniging Harfsen, afdeling Volleybal (1973-1982), trainer en coach van de Volleybalvereniging Grol (1982-1985) en trainer van de Volleybalvereniging Revoc Rekken (1991-2005).

Ook vervulde hij in deze periode andere functies. Hij is lid en bestuurslid van en vrijwilliger bij de vrijwillige brandweer Borculo (1978-heden, met uitzondering van de periode 2004-2005). Hij was brandweerman (1978-1999) en secretaris (1986-1998). Daarnaast was hij trainer van de sportploeg van de vrijwillige brandweer (1985-2002), secretaris van de stichting Brandweermuseum Borculo (1998-2004) en voorzitter van de Stichting Brandweermuseum Borculo (sinds 2006) en sinds 2012 bestuurslid van de vrijwillige brandweer. Verder was hij jurylid van de buurtspelen van het Septemberfeest Borculo (1995-2005). Door zijn functies bij de Stichting Brandweermuseum Borculo is de heer Kistemaker gevraagd om als lid deel te nemen in het bestuur van de VVV, thans Toeristische Informatie Borculo/TIB (2006-heden). Ook is hij medeorganisator van de Borculose Fiets 4-daagse (2010-heden).

De heer Tankink ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Tankink was als dierenarts zeer betrokken bij het privéleven van de veehouders onder zijn cliënten. Niet alleen bij leuke dingen, maar ook bij ziekte en overlijden. Daarnaast ontplooide/ontplooit  hij de volgende activiteiten: de organisatie van de Haaksbergse Engelse Mijlenloop (1994-2011). De praktische uitvoering was samen met de Atletiek Vereniging Haaksbergen. Tevens was hij initiatief-nemer van de hardloopclinic in voorbereiding op het evenement. Sinds 2011 verricht hij voor de Atletiekvereniging nog enkele hand- en spandiensten. Verder is de heer Tankink sinds 2003 bestuurlijk actief voor de Stichting Schaapskudde Haaksbergen (voorheen Stichting Schaapskooi Haaksbergen). Sinds 2008 in de functie van voorzitter. Ook adviseert hij over de diergezondheid van dieren van de stichting.

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Winnaars paas-speurtocht Geesteren ontvangen hun prijs
GEESTEREN - Op eerste en twee Paasdag kon er in Geesteren worden deelgenomen aan een paas-speurtocht. Geesterens belang had daar nog een paar kleine ......
Lees verder »

Gratis sneltesten voor Nederlandse grenspendelaars
BERKELLAND - De overheid in Duitsland besloot om vanaf 6 april 2021 extra maatregelen te nemen om verspreiding van corona tegen te gaan. Bij aankomst......
Lees verder »

Via je eigen website leads genereren
BERKELLAND - Bijna ieder(e) ondernemer / mkb-bedrijf (ruim 95%) heeft een eigen website. Doel hiervan is om op die manier beter gevonden te worden en......
Lees verder »

Geef oplichters geen kans
BERKELLAND - Oplichters maken ook gebruik van het internet. Weet wat u moet doen om ervoor te zorgen dat criminaliteit niet loont. Hieronder een aant......
Lees verder »

Pizzatrain bakt pizza’s bij Café de Stier
EIBERGEN – De Pizzatrain Berkelland steunt Café de Stier wederom door donderdag 11 maart pizza’s te bereiden voor afhaal en bezorging tussen 16.30 en......
Lees verder »

Bijna alle jongeren hebben last van de coronacrisis
BERKELLAND - Maar liefst 86% van de middelbare scholieren heeft last van de coronacrisis. Dat is meer dan een jaar geleden toen 72% last had van de c......
Lees verder »

Schuurman BZC bingo
BERKELLAND - De bingoavond van Schuurman BZC 2021 was een succes. De eerste en hopelijk de laatste (online) bingo avond. Ondanks de afstand was het e......
Lees verder »

De Garven in Ruurlo zoekt vrijwilligers
RUURLO - De Garven, onderdeel van Sensire, in Ruurlo zoekt vrijwilligers. In de Garven in Ruurlo kunnen mensen met dementie of een intensieve zorgvra......
Lees verder »

Bomen langs aantal provinciale wegen krijgen extra behandeling
BERKELLAND - Bomen langs wegen zijn belangrijk voor provincie Gelderland. Daar past een planmatige aanpak bij. In bijzondere gevallen krijgen bomen e......
Lees verder »

GGD Noord- en Oost-Gelderland bereidt zich voor op opschaling
BERKELLAND - GGD Noord- en Oost-Gelderland vaccineert op zes locaties en er staan nog twee locaties klaar om ingericht te worden. Om zeven dagen per ......
Lees verder »

Demo ‘Walking Football’ bij FC Eibergen
EIBERGEN -  Walking Football, het bestaat al een aantal jaren en is bedoeld voor 60-plussers die nog gezellig een balletje willen trappen. Er wo......
Lees verder »

Automobiliste raakt van de weg in Rekken
REKKEN - Op Tweede Paasdag, maandag 5 april, zijn de hulpdiensten rond half twaalf in de avond uitgerukt voor een eenzijdig ongeval aan de Stemphutte......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen wetten en regels
NEEDE - Wetten en regels wurdt in disse tied sneller an e past as ooit te veuren. Veural degene die `t veur `t zeggen hebt past constant de regels en ......
Lees verder »

Fratsen aparte dinge
NEEDE - In disse wondere aparte tied van beparkingen hebt wij ok allemoale iets mear tied um te leazen. As ie vulle least wurd ie vanzelf ok luk wieze......
Lees verder »

Fratsen gelukkig
NEEDE - Gelukkig moar `t nieuwe joar kump deran, 2020 was achterof eigenlijk `n joar vol gemas. Deur `t virus kwam onze dagelijkse gang van zaken behe......
Lees verder »

Column Monique Weiden: Melkproductieregistratie (MPR)
BELTRUM - Onze melkkoeien produceren zeer hoogwaardige melk die aan heel veel voorwaarden moet voldoen, maar die ook onder zeer scherp toezicht van ve......
Lees verder »

NUB TV

GGD Noord- en Oost-Gelderland start maandag 29 maart met het vaccineren in Borculo


BORCULO – Vandaag, vrijdag 26 maart, was de test dag waarbij de medewerkers getraind werden. Nieuws uit Berkelland mocht een kijkje nemen.

Uit de krant

Nieuws uit Berkelland helpt: Taza Borculo
 Nieuws uit Berkelland helpt Taza Borculo BORCULO - Het zal voor veel mensen een rustige jaarwisseling worden. In alle opzichten anders dan anders. E......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Proeflokaal01
Nieuws uit Berkelland helpt: Proeflokaal01 Net als met Kerst zullen wij weer heerlijke borrelplankjes voor jullie bereiden voor Oudejaarsdag! Een heer......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Ten Haken Foodservice
Nieuws uit Berkelland helpt: Ten Haken Foodservice NEEDE - Wij verkopen op 31 december aan de Borculoseweg ( bij het ijzeren hek naast de AH) oliebol......
Lees verder »

Online Muziekbingo bij De Klok in Eibergen
EIBERGEN - In deze rare tijden is het voor ondernemers erg belangrijk om creatief te zijn. Ook vele ondernemers uit Eibergen komen met leuke en uniek......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Helmink Wonen Eibergen 
Nieuws uit Berkelland helpt: Helmink Wonen Eibergen  Tijdens de lockdown zijn wij telefonisch per mail en app bereikbaar. Artikelen kunnen via de......
Lees verder »