Negen inwoners krijgen onderscheiding

Door Redactie op 26-04-2016

BORCULO – Burgemeester Joost Van Oostrum reikte op dinsdag 26 april om 10.00 uur bij gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen aan negen personen een Koninklijke Onderscheiding uit. De uitreiking was in het gemeentehuis van Berkelland. De negen Berkellanders zijn: De heer G.A.J. Besseling (70), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, H.J.A.M. Geverinck (61), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, B.A.M. te Veluwe (66), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, J.A.M. Stapelbroek (59), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, A.J. Lusink (56), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, De heer J.W. Kuenen (56), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, F.B. Hoitink (83), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, H. Kistemaker (72), Lid in de Orde van Oranje-Nassau, A.T.L. Tankink (65), Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Besseling ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Besseling is sinds 1976 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten: bestuurslid van de Dorpsraad Rekken/Belangenvereniging Rekken (1976-1996), jurylid voor het bloemencorso van de Vereniging Rekkens Volksfeest (1976-1996), bestuurslid (1977-2000) en voorzitter (2000-2004) van de Pieperstichting, voorzitter (2004-2012) en bestuurslid (2012 tot heden) van de Stichting Vrienden van de Piepermolen, bestuurslid van de Tennisvereniging Rekken (2002-2012). Verder is de heer Besseling sinds 1994 met hart en ziel voorzitter van de Locatieraad van de Sint Paulusparochie Rekken.

De heer Geverinck ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Geverinck is sinds 1975 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende activiteiten: voorzitter van de Katholieke Plattelandsjongeren (1975-1985), voorzitter (1979-1987) en vice-voorzitter (1993-2002) van de parochieraad, voorzitter van de Jubelcommissie (2002-2004) en voorzitter (2010 tot heden) van de Locatieraad van de Sint Paulusparochie in Beltrum. De heer Geverinck is sinds 1980 actief als opleidingsondersteuner en praktijkassessor (2004 tot heden) van het Agrarisch Opleidingscentrum Oost. Verder biedt hij sinds 1990 de mogelijkheid aan studenten om een bedrijfsstudie uit te voeren. Ook neemt hij sinds zijn bedrijf in 2004  examenbedrijf werd de proeve van bekwaamheid af. Daarnaast was hij voorzitter van de plaatselijke CDA (1983-1991), bestuurslid (1991-1995) en voorzitter (1995-2003) van de Raad van Overleg Beltrum. Als voorzitter is de heer Geverinck sinds 2004 actief bij de Stichting Volksfeest Beltrum. Binnenkort treedt hij af als voorzitter van deze stichting.

De heer Te Veluwe ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Te Veluwe was van 1972 tot 1994 actief voor voetbalvereniging VIOS Beltrum. Als lid van de jubileumcommissie (1972), bestuurslid (1973-1982) en voorzitter (1982-1994). Sinds 2010 is hij opnieuw actief voor de voetbalclub. Hij is spreekbuis en vrijwilliger van de Ondergrondse en sinds 2013 bestuurslid van de Stichting Accommodatie VIOS Beltrum. Vanuit de voetbalvereniging was hij van 1982 tot 1993 bestuurslid van de Sportcentrale VIOS. Voor deze centrale was hij ook actief als bardienstmedewerker (1982-1992). De heer Te Veluwe is sinds 1991 actief voor de Stichting Volksfeest Beltrum. Van 1991 tot 2004 als bestuurslid en sinds 2004 als vice-voorzitter. Binnenkort neemt hij afscheid van de Stichting Volksfeest Beltrum. Verder is hij sinds 2010 voorzitter van de Stichting Beltrumse Evenementen.

De heer Stapelbroek ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Stapelbroek is sinds 1972 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende activiteiten: vrijwilliger bij het Jongerencentrum Pluk later 3-Ka (1972-1974), secretaris afdeling pupillen (1974-1984), secretaris afdeling pupillen/junioren (1984-1992), voorzitter jeugdbestuur (1992-2001) en voorzitter van het hoofdbestuur (2003-2015) van de voetbalvereniging Sportclub Neede. Ook vervulde hij in deze periode andere functies. Verder was hij vrijwilliger van en begeleider (1977-1982) bij de Vrijetijdsclub gehandicapten Dorpshuis Stationsweg, bestuurslid van Ontmoetingscentrum Het Bastion (1982-1984), medeoprichter en medeorganisator van het evenement Nacht van Neede (1984-1995), lid van de Commissie Amusen (1987-1994) en vrijwilliger (tot 2016) van Stichting Evenementen Neede ’76. Vanuit het bestuurswerk voor Sportclub Neede was de heer Stapelbroek lid van de werkgroep Schoolvoetbal (1991-1998) en lid van de werkgroep G-voetbal (1992-2004) bij het district Oost van de KNVB. Ook was hij begeleider van het jeugdcarnaval (2002-2014) bij en bestuurslid (2002-2005) van het Needs Carnavals Genootschap De Vlearmuze, oprichter en bestuurslid van de Needse Sport Federatie (2005-2015), lid van de Klankbordgroep Wijkplan De Berg (2008-2013) en sinds 2010 is hij bestuurslid van de Stichting Needien.

De heer Lusink ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Lusink was van 1 september 1987 tot 1 oktober 2015 lid van de vrijwillige brandweer, aanvankelijk bij de gemeentelijke brandweer Ruurlo en sinds de gemeentelijke herindeling in 2005 bij de gemeentelijke brandweer Berkelland. De gemeentelijke brandweer Berkelland is inmiddels opgegaan in de Brandweer Achterhoek Oost (BWAO). Ruim 28 jaar is de heer Lusink brandweervrijwilliger geweest in de rangen/functies van aspirant brandwacht, brandwacht, brandwacht 1e klasse, hoofdbrandwacht en door een wijziging in het rangenstelsel sinds 1 oktober 2010 als Manschap B. Hij heeft als speciale repressieve functie brandweerchauffeur en voertuigbediener en zijn specialisme is zager. Gedurende deze periode was hij bereid dag en nacht klaar te staan omwille van de veiligheid van de inwoners van Ruurlo en in de regio.

De heer Kuenen ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Kuenen was van 1 oktober 1985 tot 1 oktober 2015 lid van de vrijwillige brandweer, aanvankelijk bij de gemeentelijke brandweer Ruurlo en sinds de gemeentelijke herindeling in 2005 bij de gemeentelijke brandweer Berkelland. De gemeentelijke brandweer Berkelland is op 1 januari 2013 opgegaan in de Brandweer Achterhoek Oost (BWAO) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. De heer Kuenen is 30 jaar brandweervrijwilliger geweest in de functies van aspirant brandwacht, brandwacht, brandwacht 1e klas, hoofdbrandwacht, onder brandmeester en brandmeester. Verder was hij actief als brandweerchauffeur en voertuigbediener. Gedurende deze periode was hij bereid dag en nacht klaar te staan omwille van de veiligheid van de inwoners van Ruurlo en in de regio.

De heer Hoitink ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Hoitink is sinds 1973 actief voor de samenleving. Hij ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten: voorzitter (1973-2010) van het Herenkoor en grafdelver (1998-2013) van en vrijwilliger (2000 tot heden) bij de Sint Paulusparochie in Beltrum, vrijwilliger bij de Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé in Groenlo (1995 tot heden), penningmeester van de Vereniging De Trekzakken (1998 tot heden) en vrijwilliger voor de Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.. Voor deze stichting was hij vanaf het begin betrokken bij de aanleg van het 21 kilometer lange kerkepadentraject (2004-2011). De stichting is ook verantwoordelijk voor het onderhoud rondom de kerk. Sinds 2011 verzorgt de heer Hoitink het vegen en harken rondom de kerk.

De heer Kistemaker ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Kistemaker is sinds 1966 actief voor de samenleving. Zo ontplooide en ontplooit hij de volgende activiteiten: bestuurslid van en vrijwilliger bij de Volleybalvereniging Kerkemeijer Gemini (1966-heden). Hij was verantwoordelijk voor het maken van het clubblad (1966-1970), scheidsrechter (1967-1985), bestuurslid van de technische commissie (1967-1972) en trainer (1968-1984). Thans is hij regioscheidsrechter (sinds 1985). Verder was hij actief bij de volgende verenigingen: trainer van de Volleybalvereniging Tornax Ruurlo (1972-1973), trainer en coach van de Sportvereniging Harfsen, afdeling Volleybal (1973-1982), trainer en coach van de Volleybalvereniging Grol (1982-1985) en trainer van de Volleybalvereniging Revoc Rekken (1991-2005).

Ook vervulde hij in deze periode andere functies. Hij is lid en bestuurslid van en vrijwilliger bij de vrijwillige brandweer Borculo (1978-heden, met uitzondering van de periode 2004-2005). Hij was brandweerman (1978-1999) en secretaris (1986-1998). Daarnaast was hij trainer van de sportploeg van de vrijwillige brandweer (1985-2002), secretaris van de stichting Brandweermuseum Borculo (1998-2004) en voorzitter van de Stichting Brandweermuseum Borculo (sinds 2006) en sinds 2012 bestuurslid van de vrijwillige brandweer. Verder was hij jurylid van de buurtspelen van het Septemberfeest Borculo (1995-2005). Door zijn functies bij de Stichting Brandweermuseum Borculo is de heer Kistemaker gevraagd om als lid deel te nemen in het bestuur van de VVV, thans Toeristische Informatie Borculo/TIB (2006-heden). Ook is hij medeorganisator van de Borculose Fiets 4-daagse (2010-heden).

De heer Tankink ontvangt deze onderscheiding voor de volgende verdiensten. De heer Tankink was als dierenarts zeer betrokken bij het privéleven van de veehouders onder zijn cliënten. Niet alleen bij leuke dingen, maar ook bij ziekte en overlijden. Daarnaast ontplooide/ontplooit  hij de volgende activiteiten: de organisatie van de Haaksbergse Engelse Mijlenloop (1994-2011). De praktische uitvoering was samen met de Atletiek Vereniging Haaksbergen. Tevens was hij initiatief-nemer van de hardloopclinic in voorbereiding op het evenement. Sinds 2011 verricht hij voor de Atletiekvereniging nog enkele hand- en spandiensten. Verder is de heer Tankink sinds 2003 bestuurlijk actief voor de Stichting Schaapskudde Haaksbergen (voorheen Stichting Schaapskooi Haaksbergen). Sinds 2008 in de functie van voorzitter. Ook adviseert hij over de diergezondheid van dieren van de stichting.

Copyright © 2022 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Gratis workshops en trainingen over opvoeden en opgroeien
BERKELLAND - In september start het Preventie Platform Jeugd weer met workshops en trainingen gericht op opvoeden en opgroeien. Zo begint er een weer......
Lees verder »

Vandaag: VAN Jubileum fietstocht
GEESTEREN - Dit jaar bestaat VAN Berkel & Slinge 25 jaar, en de VALA, waarbij alle Achterhoekse natuurverenigingen zijn aangesloten, bestaat ook ......
Lees verder »

Muziekvereniging Amicitia Rietmolen zoekt dirigent
RIETMOLEN - Muziekvereniging Amicitia uit Rietmolen is dringend op zoek naar een dirigent voor haar orkest. De vaste repetitie avond is op maandag. Di......
Lees verder »

Zomers concert Emergo uit Castricum in Ruurlo
RUURLO - Bij goed weer geeft muziekvereniging Emergo uit Castricum op vrijdag 19 augustus een buitenconcert op het Kerkplein in Ruurlo. Het concert be......
Lees verder »

Kinderdag: Gratis activiteiten in het park bij het gemeentehuis
BORCULO - De Kinderdag is er weer in Borculo. Op zaterdag 20 augustus is er van alles te doen in het park bij het gemeentehuis in Borculo. Deelna......
Lees verder »

Brandweer voor brandend afval naar de Beukenlaan in Eibergen
EIBERGEN - Vrijdagmorgen moesten de Eibergse brandweerlieden al in alle vroegte in actie komen.  Om 4.36 uur kwam er namelijk een melding binnen......
Lees verder »

Op zoek naar geneeskrachtige kruiden
EIBERGEN - Wat kun je doen als je jeuk hebt door een brandnetel? Dat en nog meer handige natuurlijke oplossingen op EHBO-gebied leren kinderen op zon......
Lees verder »

Vleermuizen excursie voor jong en oud
REGIO - Het is altijd spannend. In de avondschemering vleermuizen spotten. Gelukkig kan het ook dit jaar weer en wel op 18 augustus. Op Camping Domei......
Lees verder »

Paysafecard – de volgende grote trend voor online aankopen?
BERKELLAND - Trends blijven komen en gaan, terwijl sommige blijven. Dat geldt ook voor online aankopen. De meeste Nederlanders gebruiken nog steeds i......
Lees verder »

Bibliotheek helpt bij digitale vragen
BERKELLAND – Op woensdag 7 september 2022 organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in alle vestigingen een voorlichtingsbijeenkomst over het digita......
Lees verder »

Ruurlose Bridgeclub organiseert bridge clinic en bridge cursussen
RUURLO - Na het succes van de clinic van vorig jaar heeft de RBC besloten nogmaals een clinic te organiseren. Om ook mensen te trekken die het spel n......
Lees verder »

Workshop gebarentaal in Bibliotheek Ruurlo
RUURLO – Na succesvolle edities in Eibergen en Lichtenvoorde start er in september 2022 in de Bibliotheek Ruurlo een workshopcyclus ‘Kennismaken met ......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen op kop
NEEDE - Op mien bienoa dagelijkse tochtje van Nee noar Beltrum zoog ik van de een op de andere dag inens allemoale vlaggen op kop hangen. Bie de ears......
Lees verder »

Fratsen Kleurt wal bie
NEEDE - Noe was wij onlangs een betje an `t verbrekken ,hier en doar mossen wat tegels oet dee versletten waren. Ok een stukske muure mos vernieuwd w......
Lees verder »

Fratsen gedoo
NEEDE - Wat een gedoo is `t toch,iedereene mut mear betalen deur de hooge energieprieze,moar snappen kun e wij `t neet. Ollie maatschappen dreit woek......
Lees verder »

Fratsen Tegenstriedigheden
NEEDE - Langzamerhand kump `t zowiet dat gin mense de wereld mear snapt. De hele wereld is `t deroaver ens dat wij wat zuuniger mot wean op de eardbo......
Lees verder »

NUB TV

Eibergen neemt groots afscheid van Wim en Trees


EIBERGEN – Weken lang werd er over gesproken, een einde van een tijdperk. Dit einde is nu aangebroken. Vrijdag en zaterdag nam Eibergen massaal afscheid van het horeca echtpaar Wim en Trees Tijink. Café Tijink is een begrip in Eibergen en ver daarbuiten. Daarom blijft het café onder de nieuwe eigenaar Mesut Mis de zelfde naam dragen. 
Mesut bood Wim en Trees zaterdagavond namens heel Eibergen een schilderij gemaakt door Johan Deters aan met daarop Wim, Trees en hun trouwe viervoeter. Vandaag is er nog een afscheid voor genodigden en dan trekken Wim en Trees de deur van het door hun zo geliefde café achter hun dicht. Mesut Mis en zijn team zwaaien er vanaf morgen het scepter. 

Uit de krant

Met trots dragen wij de groene Achterhoek muts en sjaal!
BERKELLAND - Deze prachtige Achterhoekse vlag muts met groene pluim is een mooi gebreide winter muts in de Achterhoek kleuren.. De heerlijk zachte mu......
Lees verder »

Geest eren
GEESTEREN - Als op oudejaarsavond om tien uur de klok in Geesteren slaat en je het schreeuwen van de steenuil hoort, is de kans groot dat de nieuwjaa......
Lees verder »

Balkenbrij is typisch Gelders: ‘Het smaakt lekkerder dan het klinkt’
ACHTERHOEK - Je houdt ervan, of je vindt het absoluut niet lekker: balkenbrij. Het vleesgerecht kent zijn oorsprong in Gelderland en is misschien wel ......
Lees verder »

Recept: Salade kalfstong met tartaar van ossenhaas
Ossenhaas tartaar: Benodigdheden: Gesnipperde ui (geblanceerd) Gehakte kappertjes Augurk Fijn gesneden bieslook Sweet chilli Zout en peper  &nbs......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »