Revitalisering Eibergen stap dichterbij

EIBERGEN – Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de revitaliseringsplannen voor het centrum van Eibergen. De plannen voor het centrum van Eibergen zijn gemaakt en bedacht door de Task Force Eibergen, een werkgroep van enthousiaste centrumgebruikers en inwoners. Met de plannen is een totaalbedrag van 5.750.000 euro gemoeid waarbij het leeuwendeel voor rekening van de gemeente komt. Via subsidieverwerving wordt gerekend op een bedrag van in totaal 1.500.000 euro.

Wethouder Han Boer: “De ervaring in Borculo en Neede heeft geleerd, dat de nieuwe dynamiek die een revitalisering met zich meebrengt ook leidt tot investeringen van particuliere investeerders. Kortom: revitalisering is een vliegwiel.”

Centrum voorbereiden op de toekomst
Het centrum van Eibergen heeft halverwege de jaren negentig zijn laatste impuls gehad. Centrumvoorzieningen staan de laatste tijd zoals bekend onder druk. Een nieuwe impuls is nodig om het centrum voor te bereiden op de toekomst. Het is de bedoeling om de komende drie jaar met het centrum aan de slag te gaan. Het centrum is het gebied tussen het Zwikkelaarsplein en het Hendrik Odinkplein.

Wat zijn de plannen?
De revitaliseringsplannen bestaan uit een aantal deelprojecten. De Task Force en de werkgroep hebben de benodigde input opgehaald bij diverse belanghebbenden en geïnteresseerden. Vervolgens hebben zij deze plannen breed gepresenteerd. Een paar voorbeelden.

  • De Brink wordt een stuk autoluwer gemaakt. Parkeren zal voor een deel nog wel blijven op de Brink maar er komt ruimte voor een andere inrichting.
  • Op andere plekken zullen de parkeervoorzieningen ruimer worden gemaakt. Op de locatie Kiffen zullen parkeerplekken komen.
  • Er komt aandacht voor een aantal belevingsaspecten zoals onder andere verlichting, ruimte voor terrashoreca, water en groen
  • De openbare ruimte wordt heringericht, dat betekent deels nieuwe bestrating, nieuwe verlichting en nieuwe beplanting.
  • De verbinding tussen het centrum en het park de Maat wordt verder versterkt.
  • Een deel van de Berkelkade wordt ingericht als een Berkelbeach.
  • Waar nodig wordt verder nog de verkeersstructuur aangepast en wordt de waterhuishouding/riolering verbeterd.

 

De start
Het aanleggen van een parkeerplaats bij Kiffen zal, zoals het zich nu laat aanzien, het eerste deelproject zijn. De provincie zal naar verwachting voor dit deel ook financieel bijdragen. Hiermee beginnen we in 2016.

Uitwerking in fasen
De revitalisering wordt in fasen uitgevoerd. Per deelgebied wordt het plan verfijnd en voorgelegd aan de direct belanghebbenden bij zo’n deelplan.

Deel dit artikel:

2 gedachten over “Revitalisering Eibergen stap dichterbij”

  1. Als er op locatie kiffen parkeerplekken komen waarom dan niet op de huidige lokatie van mooy catering aan de nieuwstraat Dit pand staat toch weer leeg dus slopen die handel

Reacties zijn gesloten.

Meer nieuws

Scroll naar boven