‘Helpgewoon’ wordt nieuwe thuishulp

BORCULO – De ‘werknemerscoöperatie Helpgewoon’ gaat voortaan ook huishoudelijke hulp en Ondersteuning Thuis in de gemeente Berkelland leveren. Na overleg met overige aanbieders is het college hiermee akkoord gegaan. Wethouder Marijke van Haaren: “Binnen het sociaal domein heeft innovatie hoge prioriteit. Zo is er voor de pilot Ondersteuning Thuis een speciaal innovatiefonds in het leven geroepen om vernieuwingen te stimuleren. De komst van een werknemerscoöperatie is een welkome aanvulling op het bestaande palet van aanbieders waarmee wij graag ervaring willen opdoen.”

Cliënten meenemen
De coöperatie bestaat voornamelijk uit medewerkers van Familiehulp die hun contract willen opzeggen en hun (HH-)cliënten willen meenemen in de nieuwe organisatie. De organisatie bestaat uit zo’n 10 personen die in een zelfsturend team, onder begeleiding van de organisatie ‘Helpgewoon’, eigen baas zijn.

Innovatie
Het 3D Beleidskader dat  op 14 november 2014 door de gemeenteraad werd vastgesteld, begon met als tweede ‘accent’: ‘We gaan meteen aan de slag met omvormen. Dat wil zeggen dat sommige van de huidige voorzieningen worden afgebouwd en andere worden omgebouwd tot nieuwe oplossingen.’

Dat omvormen doen we in Berkelland in de eerste plaats door middel van de pilot Ondersteuning Thuis (OT). OT is er aan de ene kant op gericht om inwoners zolang mogelijk zelfstandig thuis (en in de samenleving) te laten functioneren. Aan de andere kant streven we er naar dat er rondom de inwoner zo weinig mogelijk ‘gedoe’ is, dat wil zeggen liefst één professional over de vloer die meerdere aspecten van ondersteuning en begeleiding voor zijn/haar rekening neemt.

Dit alles in overleg met en in het belang van de inwoner en met gebruikmaking van de expertise van de aanbieder. ‘Helpgewoon’ neemt ook deel aan OT. Daarnaast is er bij de coöperatie zelf ook sprake van een vernieuwende werkwijze.

 

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven