Berkelland start sloopfonds voor schuren

BORCULO – Berkelland gaat beginnen met een sloopfonds voor inwoners die hun leegstaande schuren willen slopen. En inwoners die juist bij willen bouwen, kunnen zelf op zoek gaan naar te slopen schuren of ze betalen een bedrag aan het sloopfonds. Uit dit fonds kan subsidie worden gegeven aan inwoners die hun leegstaande schuren willen slopen.

Het sloopfonds komt naar aanleiding van een amendement van de gemeenteraad bij de behandeling van de uitgangspuntennotitie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Berkelland 2016’. Toen heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen over het instellen van een sloopfonds. Inmiddels is de juridische onderlegger voor dit fonds in concept gereed en is een subsidieregeling gemaakt. Samen worden ze aan de gemeenteraad voorgelegd.

De Bovenplanse sloopbonusregeling maakt het mogelijk om voor burgerwoningen een vergunning (met een afwijking) te kunnen verlenen voor een bijgebouwenoppervlakte groter dan 150 m2, met een maximum van 300 m2. Als tegenprestatie daarvoor geldt dat voor elke te bouwen vierkante meter – boven de 150 m2 op een andere locatie – minimaal 4 m2 moet worden gesloopt.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven