Flink wat subsidie voor survivalrunners

NEEDE – B & W geven aan de Vereniging Survivalrunners D’RAN! Neede een aanjaagsubsidie van 12.500 euro. Tevens wordt een bijdrage van 2.181 euro verleend uit het Mr. E.G. Plantenlegaat. De aanjaagsubsidie is bedoeld om de survivalsport verder te ontplooien en de mogelijkheid te bieden om op en rond de terreinen van Sportclub Neede de survivalsport te beoefenen. Wethouder Han Boer: “Op ons jaarlijks kampioenenbal komen we kampioenen van authentieke Achterhoekse sporten als klootschieten en  touwtrekken al volop tegen. Survival is een snel groeiende sport. Ik hoop dan ook dat we volgend jaar al survivalkampioenen kunnen begroeten op ons kampioenenbal.”

De gemeente Berkelland waardeert het initiatief van Sportclub Neede en de groep survivalrunners D’RAN! om ook in Neede de survivalsport verder te ontplooien. We geven daarmee de Vereniging Survivalrunners D’RAN! de mogelijkheid om op en rond de terreinen van Sportclub Neede de survivalsport te beoefenen. De survivalsport zit immers in het DNA van de Achterhoek. De bakermat van de survivalsport ligt in de Achterhoek, in Beltrum. Achterhoekse sporten is ook één van de nieuwe pijlers binnen het programma ‘Achterhoek in Beweging’.

Bovendien wordt een bijdrage van 2.181 euro beschikbaar gesteld uit het Mr. E.G. Plantenlegaat. Eens in de vijf jaar is het mogelijk om een rentebijdrage uit dit legaat te besteden aan doelen ter bevordering van het Achterhoeks-eigene in de brede zin van het woord. In 2017 is die mogelijkheid weer aanwezig en is er een beroep op gedaan door de Survivalrunners D’RAN! Neede. De familie van Mr. Planten stemt in met deze besteding en waardeert het initiatief.

Met de aanjaagsubsidie kan het project gestart worden en kunnen de survivalrunners, voor de dekking van overige kosten, andere bronnen aanboren.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven