Vijf nieuwe projecten voor woonbehoefte

BELTRUM – Circa honderd bewoners van Beltrum waren aanwezig bij de presentatie van vijf concrete projecten ten behoeve van de woonbehoefte voor jong en oud in het dorp, nu en in de toekomst. Deze vijf projecten zijn bedacht door de bewoners zelf.  Een groep jongeren denkt na over het project “Tijdelijke woningbouw voor jongeren”. Met de uitkomst van zo’n project kan de vraag naar woningen worden opgevangen in de huidige periode, totdat er meer aanbod komt. Uit onderzoek blijkt dat er de komende tien tot vijftien jaar in Beltrum en het buitengebied circa 225 woningen vrij zullen komen. Tijdelijke woningbouw kan op dit moment in een grote behoefte voorzien.

Een andere project dat bewoners van Beltrum hebben bedacht, gaat over ‘Goed wonen voor ouderen’. Hierin wordt vooral nagedacht over de bestaande woningvoorraad. Maar er zijn ook projecten over “Wonen en zorg”, “Doorstroming op de woningmarkt” en “Financiering van dubbele bewoning in het buitengebied”.  Wethouder Wonen van Berkelland,  Patricia Hoytink-Roubos, is zeer te spreken over de kwaliteit van de projecten én de rol van de Beltrumse bewoners bij het maken ervan. “De vijf projecten zijn tijdens een drukbezochte bewonersavond op 5 juli in Beltrum met elkaar en met mij gedeeld. In de afgelopen zeven maanden is door veel bewoners hard gewerkt aan de Pilot Beltrum. Deze vijf projecten zijn hiervan het resultaat en daar ben ik heel blij mee. Daarnaast vind ik het van grote meerwaarde om op deze vernieuwende manier, rechtstreeks en samen met inwoners, met grote kwaliteit invulling te kunnen geven aan het woonbeleid.”

In november 2016 startte de Pilot Beltrum met een gezamenlijke startbijeenkomst. Doel van deze pilot was om in het dorp een grote groep mensen te betrekken bij de huidige en toekomstige woonbehoefte. Dat is gelukt. Tijdens de pilot is veel werk verzet door inwoners, met ondersteuning van een adviesbureau, Prowonen, Regio Achterhoek en de gemeente. Zo is er onder alle Beltrumse inwoners van 18 jaar en ouder een enquête over de woonwensen gehouden. Ook zijn er veel gesprekken geweest met inwoners die een woonwens hebben. Waarin kunnen ze (beter) worden geholpen? Onderzoek naar de ontwikkelingen op de woningmarkt van Beltrum heeft eveneens plaatsgevonden.

Tijdens de bewonersavond hebben de bedenkers presentaties gegeven aan de aanwezigen en hen opgeroepen om mee te denken over de verdere uitvoering. De inwoners van Beltrum gaan er in de komende maanden actief mee aan de slag. Ook zijn de andere kleine kernen uitgenodigd om net als Beltrum samen aan het werk te gaan om de woonbehoefte te onderzoeken en projecten voor te stellen.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven