Opnieuw geld voor burgerinitiatieven

BORCULO – De subsidieregeling voor burgerinitiatieven is een succes. Talloze burgers zijn in de afgelopen jaren actief geweest om hun leefomgeving en de binding in de buurt te verbeteren. Hiervoor was een subsidieregeling beschikbaar. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de regeling, die eind dit jaar ophoudt, in 2018 voort te zetten en hiervoor € 25.000 uit te trekken.

 Op initiatief van de gemeenteraad is in 2012 de subsidieregeling voor burgerinitiatieven nieuw leven ingeblazen. Inwoners van Berkelland kunnen sindsdien een financiële bijdrage krijgen voor projecten die de leefbaarheid in hun eigen buurt vergroten. Het gaat hierbij vooral om activiteiten die bewoners organiseren waarbij onder andere de onderlinge binding verbetert en waarvoor aantoonbaar draagvlak bestaat. De gemeente kan een gedeelte bijdragen ter ondersteuning, dus betaalt niet alle kosten van een initiatief. Per initiatief is een bedrag van maximaal € 5.000 beschikbaar dat kan worden aangevraagd bij de gemeente.

Wethouder Patricia Hoytink-Roubos: “Initiatieven van inwoners waar nodig vooruit helpen is precies wat we willen met het programma Veranderende Samenleving Vernieuwd Bestuur, één van de belangrijkste punten van dit college. Dat doen we op allerlei verschillende manieren en dit is er één van”.

 Tot nu toe zijn 24 burgerinitiatieven in de gemeente financieel ondersteund. Hieruit blijkt wel dat de regeling in een behoefte voorziet. Het gebiedsteam van de gemeente en de contactpersonen in de kernen ondersteunen de inwoners bij hun projectideeën. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het initiatievenkompas, waarin is aangegeven welke inspanning de initiatiefnemer moet leveren en waaraan ze moeten denken en bijdragen.

De gemeenteraad van Berkelland spreekt zich over dit voorstel uit in de vergadering van oktober.

Gehonoreerde initiatieven:

 • een jeu de boule-/ ijsbaan
 • een ontmoetingsplaats voor jong en oud in een verzorgingshuis
 • een jeugdhonk in oude voetbalkantine in combinatie met een Dorpsböke
 • een buitenkast voor de AED
 • opzetten van het vrijwilligersmeldpunt
 • verharden evenemententerrein het Koepelterrein
 • materialen en aanloopkosten jeugdtuin en dierenpark
 • in plaats van een tijdelijk krabbelbaantje/ijsbaantje aanschaf o.a. 2 goaltjes
 • oproepbus aanloop- en stichtingskosten
 • Gemeenschapsraad Neede voor Ordelmanskoele
 • herinrichting van het dorpsbos
 • uitvoering Passieverhaal
 • kunstwerk in fietstunnel
 • cofinanciering kunstgrasveld
 • dahliatuin
 • jeu de boulesbaan
 • opknappen schuur voor Stichting Gered Gereedschap
 • kweekkas bij moestuin
 • fietscrossbaantje
 • artbattle Weemhof
 • bijdrage voor website meldpunt
 • beweegtoestellen voor ouderen bij een wijkgebouw
 • ondersteuning statushouders (WIN)
 • bijdrage aan onderhoud van de volière bij de Hofmaat

 

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven