Werkzaamheden Rondweg vandaag afgerond

NEEDE – De veel besproken wegwerkzaamheden aan de Rondweg en Haaksbergeseweg zijn vandaag afgerond. Na iets meer dan een jaar kan verkeer weer gebruik maken van de N315 om Neede heen. Daarmee komt er een einde aan de overlast in de kom van Neede naar aanleiding van de werkzaamheden. Naast verschillende werkzaamheden aan de weg is er op verzoek van bewoners een geluidsscherm geplaatst bij de oostelijke komingang. Provincie Gelderland heeft bovendien geluidsmaatregelen getroffen aan verschillende woningen. Bij de Largas-rotonde (Langzaam rijden gaat sneller) wordt één woning verplaatst. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart.

Reconstructie Haaksbergseweg
Provincie Gelderland is nog niet klaar met alle werkzaamheden. De Haaksbergseweg (N315) wordt gereconstrueerd tussen de komingang van Neede en de N18. Dit is de laatste fase van de werkzaamheden aan de N315. Voor deze reconstructie is een provinciaal inpassingsplan nodig waarop Provinciale Staten een besluit neemt op 14 november 2018. Zodra het inpassingsplan onherroepelijk is vastgesteld en alle benodigde gronden zijn verworven start de provincie met de uitvoering. Naar verwachting is dit in het voorjaar van 2020. Vooruitlopend hierop verlegt de Gasunie in maart 2019 een gasleiding voor de aanleg van een nieuwe rotonde. Eind 2019 start de provincie met het kappen van de bomenlanen langs de Haaksbergseweg.  Na afronding van de wegwerkzaamheden plant de provincie nieuwe bomenlanen.

Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken altijd hinder voor de weggebruiker. Deze hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te verminderen door hun weg goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen.

Het wordt veiliger in het verkeer als alle deelnemers met hun volle aandacht bij de weg en andere weggebruikers zijn. Samen veilig van A naar Beter.

 

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven