Kap honderden eiken N319 noodzakelijk?

RUURLO – GroenLinks en PvdA willen van GS weten of de kap van honderden eiken langs de N319 echt noodzakelijk is om de provinciale weg verkeersveilig te maken en of er geen meer landschappelijk en ecologisch meer verantwoorde oplossing is. Daarbij willen ze ook weten of er hierover voldoende met burgers en belanghebbenden gesproken is.

GroenLinks en PvdA willen ook weten hoe bij reconstructie de huidige ecologische waarde van de beplanting langs de N319 behouden en versterkt kan worden, of eventuele bomenkap in het gebied zelf gecompenseerd wordt en of er een herplantplicht en beplantingsplan zal komen.

In de gemeente Berkelland zijn er grote zorgen vanwege de geplande kap van honderden eiken langs de N319 tussen Ruurlo en Groenlo. In het verleden hebben GroenLinks en de PvdA de toezegging gekregen van GS dat burgers en belanghebbende betrokken worden bij de herinrichting van wegen. Zij willen weten of dit hier ook gebeurd is. En dit zo nodig nogmaals te doen.

Bomen hebben langs wegen en in het landschap een belangrijke meerwaarde als het gaat om ruimtelijke kwaliteit. Ook hebben zij een belangrijke waarde als het gaat om natuur, milieu en klimaat. PvdA en GroenLinks willen er alles aan doen om onze Gelderse groene streken te behouden en vragen of er andere oplossingen zijn om de N319 verkeersveilig te maken.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven