Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk: 1 sociaal domein

BERKELLAND – De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk willen binnen het Sociaal Domein graag maatwerk bieden aan hun inwoners. Daarom werkt men de komende tijd aan één toegankelijke verordening. Dit biedt ruimte biedt om in te kunnen spelen op wat een inwoner écht verder helpt. In gezamenlijkheid wordt het proces opgepakt, de concrete invulling wordt per gemeente vertaald naar de eigen, lokale situatie. De verordening Sociaal Domein vervangt straks alle huidige lokale regels op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatiewet en de Wet schuldhulpverlening.

Gemeenten hebben binnen het sociaal domein te maken met verschillende wetten en verordeningen. In deze verordeningen zijn de gemeentelijke regels en termijnen vastgelegd in juridische taal. De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk vinden het belangrijk dat in de nieuwe verordening de inwoner met een hulp- of ondersteuningsvraag meer centraal komt te staan. Dat moet leidend zijn, niet de regelgeving. Door toe te werken naar 1 verordening voor het sociaal domein met thema’s, kan met name bij de complexere vraagstukken breder gekeken worden: waarmee is de inwoner echt geholpen?

Samenwerking op proces, lokale verschillen

De gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk werken samen met de SDOA toe naar één verordening Sociaal Domein. Door op deze manier het project in te steken, kunnen de gemeenten profiteren van elkaars expertise en ervaringen. De invulling van de verordening vertaalt men naar de lokale situatie. Per gemeente zijn er namelijk verschillen in werkwijze en uitvoering.

Besluiten gemeenteraden in 2020

Dit najaar starten de 3 gemeenten met de concrete uitwerking van de verordening voor het Sociaal Domein. De Welzijns- en/of Wmo-raad, de Cliëntenraad Participatie en ook de commissie Bezwaarschriften nemen we mee in dit proces. Voor het project trekken we bijna 1 jaar uit. Dat jaar hebben we nodig om een zorgvuldig proces te doorlopen. Zo vormt de verordening straks een stevige basis voor de toekomst. Men verwacht dat de gemeenteraden halverwege 2020 een besluit kunnen nemen.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven