College: “Woningbouw op drie locaties in Rietmolen”

RIETMOLEN – Samen met de projectgroep (T)huis in Rietmolen is de woonbehoefte in Rietmolen in beeld gebracht. Op basis hiervan zijn locaties in beeld gebracht in Rietmolen, waar woningbouw mogelijk is. Ook is een kader gemaakt, waaraan nieuwe ontwikkelingen moeten worden getoetst. Vanaf november 2018 is er een interactief proces met de inwoners van Rietmolen doorlopen om te komen tot een visie op het wonen in Rietmolen. Dit onder de naam (T)huis in Rietmolen. Daarbij is een woonbehoefteonderzoek gedaan. Uit de resultaten van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat er op korte termijn (binnen 2 jaar) behoefte is aan 23 starterswoningen, 7 woningen in het duurdere segment en 4 levensloopbestendige woningen/appartementen. Dit soort woningen zijn op dit moment niet op de woningmarkt beschikbaar in Rietmolen.

Locaties
Om (een deel van) de woningbehoefte/gewenste woningbouw te realiseren zijn er, in overleg met de projectgroep, een aantal locaties in beeld. Deze zijn beschreven in de notitie ‘Strategische verkenning woningbouw locaties in Rietmolen’. In deze notitie zijn vier locaties bekeken: De Mölle, Maalderij Kuiper, Ravenhorst en Het Olland. Bij de Mölle is nog plek voor vier kavels, bij de Ravenhorst is ruimte voor een blok starterswoningen en bij Maalderij Kuiper kunnen mogelijk appartementen/patiowoningen gerealiseerd worden. Het Olland wordt in eerste instantie nog niet benut, maar er wordt wel onderzocht wat hier de mogelijkheden kunnen zijn op termijn.

Vervolg
De nu genomen principebesluiten leiden ertoe dat kan worden gestart met de concrete uitwerking van de plannen en het opstarten van de noodzakelijke verdere onderzoeken en planologische procedures.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven