GroenLinks Berkelland introduceert ‘Groene Lintje’

BERKELLAND – Niet voor niets staat GroenLinks bekend als partij die streeft naar verandering. Verandering op sociaal gebied: solidair en méér verbinding. Maar zeker waar het natuur, milieu en klimaat betreft. Steeds meer mensen en organisaties zetten zich daar ook voor in, ook in Berkelland. Steeds meer mensen en organisaties zien ook, dat er wat moet veranderen en snel graag: de CO2 uitstoot is afgelopen jaar weer toegenomen, de agrarische sector en ons (lucht)verkeer stoten veel te veel stikstof uit, met de opwek van duurzame energie bungelen we nog steeds onderaan in Europa.

In Berkelland heeft GroenLinks de afgelopen jaren ook zelf de kar proberen te trekken, vaak met succes: we zijn initiatiefnemer voor een eigen gemeentelijk energie- en klimaatbeleid; we nemen het initiatief om over te schakelen op ecologisch bermbeheer; elk jaar plant GroenLinks, samen met inwoners, een boom in 1 van de kernen; we steunen het burgerinitiatief ter voorkoming van het kappen van 343 bomen tussen Ruurlo en Groenlo; we verwerpen de bouw van megastallen, pleiten voor minder dieren en natuurinclusieve landbouw; we ondersteunen de actie ‘Mestvergister Nee’ op de Laarberg en hebben aan de wieg gestaan van de oprichting van de burgercoöperatie BerkellandEnergie.

Reden voor pessimisme dus? Néé, zo zijn we niet bij GroenLinks. Veel mensen spannen zich juist in om het tij te keren. Steeds meer daalt het inzicht in, dat we moeten veranderen: méér biodiversiteit, minder vleesproductie, méér echt duurzame opwek van energie. Inwoners en organisaties in Berkelland zetten zich hier steeds meer voor in. En dat willen we ook op waarde schatten.

Hoe: Rond 10 oktober 2019 (Dag van de Duurzaamheid) wil GroenLinks Berkelland haar eerste Groene Lintje uitreiken. 

  • We zijn nu op zoek naar mensen of organisaties uit Berkelland die het afgelopen jaar iets bijzonders hebben gedaan. GroenLinks is blij met duurzame initiatieven en wil de initiatiefnemers graag bedanken en in het zonnetje zetten.
  • Ken je iemand of een organisatie, die actief is op het gebied van duurzaamheid? Iemand die een blijk van waardering kan gebruiken? Iemand die anderen enthousiast heeft gemaakt? Iemand die tegen de stroom in roeit?
  • Ken je iemand? Nomineer diegene dan! Schrijf een korte motivatie waarom je die persoon of organisatie wilt nomineren en stuur die vóór 15 september op naar Jan Lenselink: [email protected] lijst met mogelijkheden is eindeloos. We hebben wel een paar criteria. Het lintje wordt aangeboden aan een organisatie of persoon die:   
    1. Woont of actief is in Berkelland,
    2. Bijdraagt aan een beter milieu, een groenere wereld of een duurzamer toekomst en,
    3. Anderen enthousiast maakt of inspireert om mee te doen

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven