Inwonerpanel spreekt zich uit over identiteit en profiel van Berkelland

BERKELLAND – Het inwonerpanel ‘Berkelland Spreekt’ heeft zich gebogen over de identiteit en het profiel van Berkelland. De resultaten van dit onderzoek zijn nu uitgewerkt. Het onderzoek is in het kader van het project ‘promotie, marketing en branding van Berkelland’ gehouden. Het onderzoek wordt ook gebruikt om een data-analyse te maken met een inventarisatie van kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes voor de drie doelgroepen: bewoners, bedrijven, bezoekers. Op basis hiervan worden interviews en groepsgesprekken gehouden. Ook worden inwoners en ondernemers opgeroepen hun bijdrage te leveren aan ‘het Berkellandse verhaal’. Uiteindelijk moet dit een strategisch actieplan opleveren voor de profilering van Berkelland.

De bevolking van Berkelland wordt volgens de panelleden van ‘Berkelland Spreekt’ getypeerd als duidelijk Achterhoeks en bescheiden, betrokken en eerlijk. De vijf meest genoemde waarden van Berkelland zijn: veiligheid, gezondheid, behulpzaamheid, respect en vrijheid. Vooral behulpzaamheid en vriendschap blijkt men al veelvuldig in zijn of haar omgeving te zien. ‘Open staan voor dingen’ en ‘ambitie’ worden genoemd als waarden waarin Berkelland nog moet groeien.

Aandacht
‘Vergrijzing/ontgroening’, ‘jongerenhuisvesting/ mismatch woningmarkt’ en de ‘ouderenzorg’ worden gezien als de onderwerpen die het meest problematisch zijn en het meeste aandacht vragen in de gemeente.

Binding
De panelleden voelen zich sterk of redelijk sterk verbonden met de Achterhoek (78%). Daarnaast is de verbondenheid met de eigen kern groot: Eibergen (94%), Neede (85%), Ruurlo (93%), Borculo (84%) en de kleine kernen/ buitengebied (88%). Zeer trots/redelijk trots is men op de Achterhoek (79%) en op Berkelland (48%).

Kenmerkend
Kasteel Ruurlo blijkt voor een groot deel van de panelleden één van de meest opvallende gebouwen in de gemeente. Daarnaast worden de Mallumse watermolen en De Stenen Tafel watermolen in Borculo veelvuldig genoemd.
Ruim 80% van de respondenten is van mening dat paasvuren één van de meest kenmerkende en/of belangrijkste tradities binnen Berkelland zijn.

De Berkelschipper (zompenkearl) is volgens 44% één van de meest opvallende symbolen binnen Berkelland, de duidelijke top drie wordt verder gevormd door vleermuizen en het logo van de gemeente.
Vier personen wordt veel genoemd als ‘held’ van Berkelland, namelijk; predikant/dichter Willem Sluyter, dichter Gerrit Achterberg, Schrijver Menno ter Braak en schaatsster Annie Borckink.

Positie
Een overgroot deel (78%) van de panelleden beveelt Berkelland ‘zeer waarschijnlijk of redelijk waarschijnlijk’ aan als woonplaats. Circa 7% zou dit redelijk/zeer onwaarschijnlijk doen. De meerderheid (52%) beveelt Berkelland zeer waarschijnlijk of redelijk waarschijnlijk aan als plaats voor een bedrijf.

Om bewoners te trekken zou de gemeente zich vooral moeten positioneren als veilige gemeente en daarnaast als een gemeente met veel verenigingsactiviteiten. Om ondernemers te trekken zijn vooral ‘goede arbeidsmoraal’ en ‘ruimte’ sterke punten. Voor toeristen kan Berkelland zich volgens 47% het beste richten op de positie van dé fietsbestemming van Nederland. Daarnaast is 32% van mening dat Berkelland de ‘groenste gemeente van de Achterhoek’ als positionering zou moeten kiezen.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven