Begroting Berkelland via speciale app


BERKELLAND – Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad de begroting 2020 aan. De begroting laat een tekort zien van 920.000 euro. Het college doet daarbij een dekkingsvoorstel aan de raad om de begroting 2020 met een eerste begrotingswijziging sluitend te maken.

Het college stelt verder voor:
• Het bedrag van 3 miljoen euro dat gereserveerd is voor de teruggaaf van de OZB (onroerende zaakbelastingen) vooralsnog niet langer te gebruiken om de OZB terug te geven, maar het bedrag te gebruiken om te investeren in maatregelen en of mogelijkheden.
• De OZB niet te verhogen, alleen met de inflatiecorrectie van 1,4%.
• De reinigingsrechten te laten stijgen met de inflatiecorrectie van 1,4%.
• Het rioolrecht te laten stijgen met 3,4%.
• Een bedrag van 1.000.000 euro uit de egalisatiereserve afval terug te geven aan de inwoners via een korting op de afvalstoffenheffing 2020. Dat is eenmalig + 50 euro per huishouden.

Dekkingsvoorstel voor het tekort
De begroting 2020 sluit met een negatief resultaat van 920.000 euro. Dit is positiever dan verwacht bij de Perspectiefnota 2020. Dit komt vooral doordat de loonkosten lager uitvallen. De afgesloten CAO heeft minder grote gevolgen dan verwacht. In de bijlage de maatregelen waarmee het tekort gedekt kan worden.

Geen teruggaaf OZB
De teruggaaf van de OZB past niet bij het tegelijkertijd ombuigen. Hoewel de teruggaaf van de OZB geen negatief effect heeft op de begroting, geeft het een verkeerd signaal. Het gereserveerde bedrag kan in plaats van terug te geven geïnvesteerd worden op zo’n manier dat een structureel rendement wordt verkregen.

Korting afvalstoffenheffing 2020
De egalisatiereserve afval is nu 2,7 miljoen euro. Dat is meer dan noodzakelijk is om de stijgingen van het tarief op te vangen. De VANG-doelstellingen zijn nog niet gehaald, daarom wordt nu voorgesteld de reserve met 1.000.000 euro te verlagen en dit via een korting op de afvalstoffenheffing 2020 terug te geven aan de inwoners. Over twee jaar kan bekeken worden of de reserve afval nog verder omlaag kan.

Meerjarenbegroting ‘Berkelland in balans’
De gemeente staat voor de uitdaging om tot een financieel sluitend meerjarenperspectief te komen bij de Perspectiefnota 2021. Oplopend tot aan 2023 is er een structureel bedrag nodig van 3,5 miljoen euro om de begroting elk jaar sluitend te krijgen.  Het college heeft een procesplan aan de raad voorgelegd om in samenspraak met de samenleving/(ervarings)deskundigen te komen tot een onderbouwd en gedragen voorstel voor ombuigingen in de Perspectiefnota 2021. Dit procesvoorstel ligt voor in de raadsvergadering van 15 oktober 2019.

Begroting in speciale webapp
De begroting is voor iedereen makkelijk in te zien via een speciale webapp. U kunt de app vinden via https://berkelland.begrotingsapp.nl of door te klikken op de button ‘Begrotingen’ op onze website www.gemeenteberkelland.nl.

Hoe werkt de webapp?
Op een eenvoudige en papierloze manier kunnen de korte begrotingsteksten per (ontwikkel)programma worden geraadpleegd. U ziet daarbij foto’s en u kunt doorklikken naar achterliggende beleidsstukken. Via de button Activiteiten kunt u de begroting filteren op Programma, Portefeuillehouder (wethouder of burgemeester) en Locatie (op welk gebied heeft het betrekking, bijvoorbeeld heel Berkelland of Neede, Eibergen, Haarlo enz.).

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven