Staring College Borculo wil alles onder één dak

BORCULO – Momenteel heeft het Staring College twee locaties in gebruik in Borculo. Een aan de Herenlaan en een aan de Beukenlaan. Het is de bedoeling het onderwijs van beide locaties in de toekomst onder één dak te brengen.

Daarvoor worden twee mogelijke locaties nader onderzocht:
nieuwbouw op de huidige locatie aan de Beukenlaan
nieuwbouw op een deel van de locatie sportpark De Wildbaan

Op 10 en 17 oktober 2019 organiseren de gemeente en het Staring College twee bijeenkomsten om met betrokkenen en geïnteresseerden over de plannen van de school te praten. We horen graag van welke aspecten van belang zijn bij het ontwikkelen van de plannen. En ook wat belangrijke punten zijn om rekening mee te houden tijdens het bepalen van de locatiekeuze. De opbrengst van de avond wordt meegewogen in de uiteindelijke besluitvorming.

Twee bijeenkomsten op 10 en 17 oktober om 19.30 uur
De bijeenkomst voor de locatie Wildbaan vindt plaats op 10 oktober. De bijeenkomst voor de locatie Beukenlaan vindt plaats op 17 oktober. Beide bijeenkomsten zijn openbaar toegankelijk en starten om 19.30 uur. Ze vinden plaats op het Staring College aan de Beukenlaan 1 in Borculo. Op deze bijeenkomsten zijn vertegenwoordigers van de gemeente en van de school aanwezig.

Vervolg
Na de avond gaat het locatieonderzoek verder. Daarbij hoort ook het nader uitwerken van beide locaties op onderdelen, zoals:

bestemmingsplanwijziging, milieuaspecten, geluidshinder, bodemonderzoek, verkeerssituatie / ontsluiting, herinrichting vrijkomende locatie e.d.;
mogelijkheden voor samenwerking tussen onderwijs, binnen- en buitensport en eventuele andere maatschappelijke organisaties.
De verwachting is dat uiterlijk in het voorjaar 2020 een besluit genomen wordt over de definitieve locatiekeuze en de benodigde financiële middelen.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven