Ervaringsonderzoek Wmo en Jeugd onder inwoners Berkelland


BERKELLAND – Bijna alle cliënten die in 2018 gebruik hebben gemaakt van ondersteuning via Voormekaar, zijn positief over de kwaliteit van ondersteuning. Dat is één van de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek onder inwoners die een maatwerkvoorziening via de Wmo of Jeugdhulp hebben aangevraagd. Er zijn vragen gesteld over het contact met de aanbieder, de kwaliteit van de ondersteuning en wat de ondersteuning opgeleverd heeft. Op www.gemeenteberkelland.nl zijn alle resultaten van beide onderzoeken te vinden.

Resultaten Wmo
Zo geeft een meerderheid van de respondenten aan dat zij weet waar zij terecht kan als zij een hulpvraag heeft (80%). Ook vindt 79% dat zij snel genoeg worden geholpen. Verder is ruim 90% van de cliënten binnen de Wmo positief over de kwaliteit van de ondersteuning. Tenslotte komt uit het onderzoek naar voren dat meer mensen bekend zijn met de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner: van 30% in 2017 naar 38% in 2018. Aan het einde van de vragenlijst konden respondenten opmerkingen plaatsen over de ondersteuning die zij ontvangen. Verreweg het grootste aantal opmerkingen gaan over het snelle en adequate handelen van medewerkers (Voormekaar) om de juiste ondersteuning te regelen. Aandachtspunt is de wisseling van medewerkers en hulpverleners.

Resultaten Jeugd
91 procent van de ondervraagden (jongeren en/of ouders) geeft aan positief te zijn over de kwaliteit van de ondersteuning. Wel wordt aangegeven dat ouders en jongeren niet altijd weten waar zij terecht kunnen voor hulp of ondersteuning. De bekendheid is weliswaar gestegen ten opzichte van 2017, maar blijft voor Berkelland een aandachtspunt.

Tenslotte komt uit het onderzoek naar voren dat meer mensen bekend zijn met de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner: van 11% in 2017 naar 16% in 2018.
Respondenten konden tenslotte aangeven wat zij vinden dat goed gaat en wat zij als minder goed ervaren. Professionaliteit hulpverleners, effect van de hulp/begeleiding en luisterend oor worden als positief gezien. Als verbeterpunten worden samenwerking, communicatie en wachttijden meegegeven.

Zorg voor wie dat nodig heeft
Wethouder Marijke van Haaren: “Er zijn verbeterpunten, maar we mogen we ook tevreden zijn met deze resultaten. Met elkaar staan we voor een flinke uitdaging om zorg te kunnen geven aan wie dat écht nodig heeft. Dit betekent dat we steeds weer kritisch kijken, denk aan vragen als:

  • wat is de zorgvraag of ondersteuningsbehoefte?
  • is het als gemeente/Voormekaar onze rol om daar iets in te betekenen?
  • helpt dit een inwoner ook daadwerkelijk verder? Of zijn er andere en betere alternatieven?
  • Op die manier willen we inwoners die dat het hardst nodig hebben, verder helpen.”

Overgang naar maandelijks onderzoek, direct na het keukentafelgesprek
Dit is de laatste keer dat de gemeente Berkelland een jaarlijks onderzoek uitvoert. Deze maand is de gemeente Berkelland gestart om inwoners direct na het keukentafelgesprek en de inzet van ondersteuning een vragenlijst te sturen. Inwoners die ondersteuning ontvangen, krijgen na 6 maanden een vragenlijst. Op die manier kan de gemeente nog sneller inspelen op behoeftes, verwachtingen en suggesties die inwoners (anoniem) doen. De eerste groep inwoners is inmiddels aangeschreven.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven