Natuur en landschap, het visitekaartje van Berkelland

BERKELLAND – Het buitengebied van Berkelland van ruim 200 km2 moet een visitekaartje zijn. Niet alleen voor recreanten en toeristen, maar ook voor eventuele nieuwe bedrijven en bewoners. De bewoners willen zich er thuis voelen en trots zijn op hun landschap. Om mee te helpen onze natuur en landschap te behouden en te versterken, heeft de gemeente een nieuw Projectplan Biodiversiteit en Landschap 2019-2023 opgesteld.

In het projectplan staat welke doelen en opgaven de gemeente de komende jaren heeft. In hoofdlijnen gaat het om het versterken van de landschappelijke kwaliteit, de biodiversiteit en het vergroten van de kennis en bewustwording van het landschap en de eigen leefomgeving. Wethouder Marijke van Haaren: ”Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor ons mooie landschap en met elkaar kunnen we ook iets betekenen. We kiezen er daarom voor om binnen het project veel aandacht te hebben voor educatie, informatiebijeenkomsten en verschillende vrijwilligersprojecten.”

Om de kwaliteit van het landschap én de kennis en bewustwording te vergroten, kent het landschapsontwikkelingsplan verschillende deelprojecten. Zoals het project aanleg, herstel en wegwerken achterstallig onderhoud. Binnen dit project worden natuur,- landschap,- en cultuurhistorische waarden versterkt in de verschillende landschapstypen in Berkelland. Ook gaan we inheemse kruiden inzaaien in 10 hectare grasland.
We organiseren thema-avonden voor inwoners over de Steenuil, Patrijs en Geelgors en wilde bijen en insecten die karakteristiek zijn voor de gemeente Berkelland. Er komen 2 nieuwe klompenpaden in Rekken en in de Bruil (Ruurlo) en we organiseren verschillende cursussen en workshops voor inwoners en agrariërs.

Het landschapsontwikkelingsplan 2019-2023 is niet nieuw. De gemeente Berkelland werkt al vele jaren aan het behoud en herstel van de verschillende landschapstypen en zet zich in voor betrokkenheid voor natuur en landschap. De aandacht ligt de komende vier jaar met name op het versterken van de biodiversiteit in Berkelland. Zo wordt er een biodiversiteitsplan opgesteld omdat de flora en fauna de laatste jaren sterk onder druk is komen te staan.

Het projectplan Biodiversiteit en Landschap is tot stand gekomen in samenwerking met VAN Berkel en Slinge, IVN en VNC. De gemeente Berkelland stelt jaarlijks een bedrag van 40.000,- beschikbaar om uitvoering te kunnen geven aan het projectplan Biodiversiteit en Landschap. Daarnaast is er vanuit de provincie Gelderland een jaarlijkse subsidie van 40.000,-.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven