Interne verbouwing Oale Schole in Noordijk afgerond

NOORDIJK – Het is zover. Na ruim twee jaar hard werken is de klus geklaard. De Oale Schole in Noordijk, eigendom van de Stichting De Oale Schole en thuisbasis van de historische vereniging Oud Noordijk heeft een interne verbouwing achter de rug. Sinds deze week is de nieuwe keuken gereed voor gebruik en datzelfde geldt voor de nieuwe archief- en opslagruimte die op de grote leegstaande zolder van het imposante gebouw is gerealiseerd.

Daarmee zijn twee al geruime tijd levende wensen van bestuur en leden in vervulling gegaan. De voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden is hoofdzakelijk door eigen (vak-)mensen gebeurd. Met name de onderhoudsgroep, die iedere dinsdagmorgen bij het gebouw aanwezig is en in de regel onderhoud- en herstelwerkzaamheden uitvoert aan en in het gebouwen maar ook veel tijd besteedt aan het weer gebruiksklaar maken van antiek- en ouderwets gereedschap en oude landbouwmachines. Toen echter eind 2018 de keuken en opslagplannen klaar waren voor uitvoering bood de onderhoudsgroep aan om het merendeel van de werkzaamheden uit te voeren. En dit aanbod kon het bestuur van De Oale Schole en van Oud Noordijk niet negeren.

Voorzitter Johanna Reurink legt uit: “De oude keuken was gedateerd, niet meer toereikend en niet meer functioneel. We kregen in de afgelopen jaren steeds meer publiek over de vloer en ook kwamen steeds meer groepen uit de regio op bezoek. En om die toeloop op de juiste wijze van dienst te kunnen zijn is een goede keukenvoorziening een eerste vereiste”, aldus de voorzitter. Dat het toch enkele jaren heeft geduurd voordat met de uitvoering kon worden begonnen had te maken met het beschikbaar zijn van financiën. Bovendien had het bestuur van de stichting nog meer noten op haar zang en na raadpleging van de leden werd besloten nog meer wensen in het verbouwingsproject te stoppen. Om die reden werd vernieuwing van de sanitaire voorzieningen in het gebouw als prioriteit ingebracht. In principe werd toen ook gekozen voor een gefaseerde uitvoering van de drie projecten. In 2018 de uitvoering van de opslag- en archiefruimte, in 2019 de keuken vernieuwen en in 2020 de sanitaire voorzieningen verbeteren. Dit alles onder de voorwaarde van het tijdig beschikbaar zijn van de benodigde euro’s. Bouwkundige Arjan Schutten had intussen gezorgd voor de juiste bouwtekeningen waardoor het vergunningentraject richting gemeente opgestart kon worden.

Hulp van buiten
Bij het invullen van de financiële paragraaf kwam met name hulp van buiten. Inspanningen van het bestuur en een luisterend oor bij een tweetal stichtingen leverde resultaat op. Driekwart van het begrote bedrag kwam beschikbaar. Ook enkele leden hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Het zijn de Hagedoornstichting en de stichting Fonds 1819 die de helpende hand uitstaken. Het nog ontbrekende bedrag werd uit eigen middelen bijgepast. Pogingen van het bestuur om bij de gemeentelijke en provinciale overheid een voet tussen de financiële deur krijgen leidde niet tot het gewenste resultaat. De gemeente Berkelland heeft voor dit soort zaken geen mogelijkheden en dat geldt ook voor de provincie. Zeker een tegenvaller voor Oud Noordijk maar daarom niet getreurd. “De vreugde om de medewerking van beide stichtingen overheerst”, zegt Johanna Reurink er aan toevoegend dat de gemeente met het verlenen van de nodige vergunningen wel thuis gaf en snel te werk ging.

Officiële ingebruikname
Niet met stoom en kokend water maar in rustig tempo ging de onderhoudsgroep onder leiding van Appie Bats aan het werk. In principe iedere dinsdagmorgen. Eerst sloopwerkzaamheden, daarna de opslag- en adviesruimte op de zolder bouwen en in 2019 de bouw van de nieuwe keuken uitvoeren. Intussen waren ook de contacten met het bedrijfsleven positief afgerond zodat de levering en aanleg van producten en diensten waaronder ook professionele keukeninstallaties geregeld werden. Alle werkzaamheden zijn thans nagenoeg afgerond. Nog een verfje hier en daar en het karwei is geklaard.

Op donderdagavond 26 maart worden tijdens de jaarvergadering van Oud Noordijk de archief-en opslagruimte alsook de fraaie nieuwe keuken officieel in gebruik genomen. Vertegenwoordigers van beide genoemde geldschieters zullen dan onder het toeziend oog van bestuur en leden van de Stichting De Oale Schole en de vereniging Oud Noordijk een gedenkbord onthullen. Een belangrijk project wordt daarmee feestelijk afgerond. Noordijk is blij. De uitvoering van het onderdeel sanitaire voorzieningen staat gepland voor 2021. “Onze mensen verdienen rust en een jaartje alleen maar werken aan het herstel en onderhoud van allerlei oude spullen hebben ze wel verdiend”, vindt Johanna Reurink.

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven