Peter Kerris:”Dorpen en wijken moeten meer toekomstbestendig worden.”


GELDERLAND – Provincie Gelderland werkt hard aan een integrale, wijkgerichte aanpak. Dorpen en wijken moeten meer toekomstbestendig worden. Betaalbare woningen die ingespeeld zijn op moderne ontwikkelingen.

Wat gedeputeerde Peter Kerris betreft, gaan Gelderlanders wonen in huizen en wijken waaraan vanuit verschillende, integrale invalshoeken is gewerkt. Verder kijken dan alleen de stenen. Het klimaat, energie en de mens zelf worden ook heel belangrijk. Door het combineren van een doordachte aanpak wordt het nieuwe wonen energieneutraal, is het ontworpen op het voorkomen van wateroverlast en schade die kan optreden door een warm klimaat.

Woongedeputeerde Peter Kerris: ‘Ik wil nu doorpakken. Bij een toekomstige woning, zoals ik die graag voor me zie, is aan belangrijke aspecten gedacht. Dus dan meer dan alleen aan het plezierig wonen. Woningen moeten, bijvoorbeeld qua klimaat en energie, zijn ingespeeld op de toekomst. Robuust en goed voor ons milieu.’

Provincie Gelderland wil dat bereiken door woningbouw en wijkaanpak zo compleet mogelijk te benaderen. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor bewoners. Ze kunnen in gesprekken met gemeenten, woningcorporaties, energieleveranciers en sociale instanties verbeteringen aandragen. Gelderland wil daarnaast provinciale ambities inzetten voor een verantwoord en modern woongenot. Bijvoorbeeld het programma Steengoed Benutten, dat inspeelt op de aanpak van woonwijken en het voor woningbouw benutten van leegstaande gebouwen. Daarnaast kan de provincie ondersteunen als woonwijken aardgasvrij en klimaatbestendig worden. Ook kunnen bewoners en gemeenten ondersteuning krijgen bij hun initiatieven om de wijk prettig leefbaar te maken.

Om het combineren van verschillende ambities overzichtelijk en werkbaar te houden, gaat provincie Gelderland werken met één aanspreekpunt per project. Zo kunnen betrokkenen makkelijker hun inbreng delen en kan die efficiënter worden verwerkt

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven