Provincie Gelderland kapt 12 bomen aan de N315 Doetinchem-Ruurlo

RUURLO – Provincie Gelderland kapt 12 bomen aan de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo. Zij vraagt hiervoor de benodigde vergunningen en meldingen aan. Concreet gaat het dan om
een omgevingsvergunning bij de gemeente Bronckhorst voor de kap van 2 bomen en een melding in het kader van de Wet natuurbescherming voor 7 bomen. Voor 3 bomen is geen melding of vergunning nodig. De bomen staan aan de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo en deze belemmeren het zicht vanuit de zijwegen op de N315. Het kappen van deze bomen maakt een veiliger aansluiting van zijwegen op de N315 mogelijk. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid op deze weg. Provincie Gelderland plant ter compensatie 18 nieuwe bomen. Op dit moment koopt de provincie langs de N315 hiervoor gronden aan.

Participatie
Over deze kap is de afgelopen tijd intensief contact geweest met bomenbelangengroepen, afdeling Bronckhorst van Veilig Verkeer Nederland en de politie. Het dagelijks bestuur van de provincie heeft al eerder ingestemd met het aanpakken van de verkeersveiligheidsknelpunten aan deze weg en heeft Provinciale Staten hierover geïnformeerd.

Groot onderhoud N315 Doetinchem -Ruurlo
De kap van bomen maakt onderdeel uit van het groot onderhoud aan de N315 Doetinchem-Ruurlo. Fase 1 start dit najaar. Deze fase omvat het noodzakelijk asfaltonderhoud inclusief het verbeteren van de verkeersveiligheid van zijwegen en het vervangen van de brug over de Veengoot bij Veldhoek.

Onvermijdelijk
Gedeputeerde Staten (GS) werken aan nieuw beleid voor bomen en bos. Uitgangspunten zijn de ambities uit de omgevingsvisie en het behoud van gezonde bomen. In afwachting van dit nieuwe beleid voeren GS alleen natuurherstelprojecten en verkeersveiligheidsmaatregelen voor fietsers, voetgangers en kruispunten uit. Alle lopende provinciale projecten zijn opnieuw beoordeeld waarbij zorgvuldig is afgewogen of het kappen van bomen nodig is. Volgens GS is dat soms onvermijdelijk. De plannen voor deze fase van de N315 Doetinchem-Ruurlo zijn in 2018 vastgesteld.

Meer informatie vindt u op
http://www.gelderland.nl/N315-Doetinchem-Ruurlo.www.gelderland.nl/N315-Doetinchem-Ruurlo

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven