Verantwoordingsrapportage ‘Zorg voor wie dat nodig heeft’ 2019 bevestigt dat doorpakken in sociaal domein noodzakelijk is

BERKELLAND – De verantwoordingsrapportage sociaal domein 2019 is klaar. Met deze rapportage geeft het college van de gemeente Berkelland een overzicht van de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2019 binnen het programma ‘Zorg voor wie dat nodig heeft’. Wethouder Marijke van Haaren: “De cijfers laten zien dat we de komende jaren een flinke uitdaging hebben om passende zorg te blijven bieden binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.”

Enkele cijfers uit de verantwoordingsrapportage 2019
Binnen het programma ‘Zorg voor wie dat nodig heeft’ werkt de gemeente Berkelland dagelijks aan het bieden van passende zorg en ondersteuning volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Om een beeld te geven waar we het dan over hebben, enkele bedragen en cijfers uit 2019:
– 2167 inwoners hebben gebruik gemaakt van een Wmo voorziening
– 1118 inwoners hebben gebruik gemaakt van een Jeugdhulp voorziening
– Voormekaar heeft het druk gehad: er kwamen 7719 telefoontjes binnen over allerlei zorg -en ondersteuningsvragen
Er is ruim 26 miljoen euro uitgegeven aan onder andere hulp en ondersteuning binnen Wmo en Jeugd, uitvoeringskosten, loonkosten, uitvoeringsprogramma Samen Denken Samen Doen. Daarvoor had de gemeente voor 2019 22,6 miljoen euro begroot. Dit zijn onder andere inkomsten vanuit het Rijk en reserves van de gemeente. Daarmee is het tekort op het sociaal domein ruim 3 miljoen euro in 2019.

Marijke van Haaren: “Opnieuw zien we een stijging van de kosten in het sociaal domein en komen er meer inwoners met zorgvragen. Dit komt onder andere door het landelijk ingevoerde abonnementstarief, dat het aantrekkelijker maakt om bij de gemeente aan te kloppen voor ondersteuning. Willen we de zorg op niveau kunnen houden, nu en in de toekomst, dan vraagt dat iets van ons allemaal. Zo kunnen we ook met een andere blik naar hulpvragen kijken. Dit betekent ook dat bepaalde problemen of ongemakken bij het leven horen.”

Andere benadering in de praktijk
Met het uitvoeringsprogramma Samen Denken Samen Doen dat begin 2018 door de gemeenteraad werd vastgesteld, is in Berkelland begonnen met het verder brengen van die andere benadering op zorg en ondersteuning. Zo zijn verschillende projecten gestart gericht op preventie en het werken vanuit de bedoeling, waarmee passende ondersteuning op de juiste plek georganiseerd wordt. Voorbeelden hiervan zijn de komst van Jimmy’s voor jongeren in Berkelland, de praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsen, de sociale kaart Berkellandwijzer.nl, de komst van het Knooppunt Mantelzorg en de inzet van een sportclubcoach waarmee sportverenigingen worden gesteund bij het aanbieden van passend nieuw aanbod voor kwetsbare inwoners.
Marijke van Haaren: “Mooie resultaten zijn behaald en flinke stappen zijn gezet, maar de cijfers van 2019 hebben ons ook doen beseffen dat doorpakken in het sociaal domein noodzakelijk is. Dit doen we in projecten, in acties en door juist nu te investeren in de kwaliteit en in de formatie bij Voormekaar. De medewerkers van Voormekaar spelen namelijk een heel belangrijke rol bij het verder brengen van die andere benadering van hulp- en ondersteuningsvragen. Zij kunnen inwoners laten zien dat er andere of zelfs betere oplossingen zijn voor een hulp- of ondersteuningsvraag. Oplossingen die (misschien) niet altijd voor de hand liggen. Door te investeren in formatie en kwaliteit bij Voormekaar kunnen we meer ruimte en aandacht geven aan de keukentafelgesprekken om samen met de inwoner tot goede oplossingen te komen. Wij geloven dan ook dat de sleutel tot verandering bij inwoners ligt, bij zorgaanbieders en daarmee ook op de langere termijn op onze uitgaven. Zo kunnen we de zorg voor de inwoners die dat nodig hebben, op langere termijn veilig stellen. Zorg voor wie dat nodig heeft blijft dan ook voorop staan in Berkelland.”

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven