Verantwoordingsrapportage ‘Zorg voor wie dat nodig heeft’ 2019 bevestigt dat doorpakken in sociaal domein noodzakelijk is

Door Redactie op 29-04-2020

BERKELLAND – De verantwoordingsrapportage sociaal domein 2019 is klaar. Met deze rapportage geeft het college van de gemeente Berkelland een overzicht van de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2019 binnen het programma ‘Zorg voor wie dat nodig heeft’. Wethouder Marijke van Haaren: “De cijfers laten zien dat we de komende jaren een flinke uitdaging hebben om passende zorg te blijven bieden binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen.”

Enkele cijfers uit de verantwoordingsrapportage 2019
Binnen het programma ‘Zorg voor wie dat nodig heeft’ werkt de gemeente Berkelland dagelijks aan het bieden van passende zorg en ondersteuning volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Om een beeld te geven waar we het dan over hebben, enkele bedragen en cijfers uit 2019:
– 2167 inwoners hebben gebruik gemaakt van een Wmo voorziening
– 1118 inwoners hebben gebruik gemaakt van een Jeugdhulp voorziening
– Voormekaar heeft het druk gehad: er kwamen 7719 telefoontjes binnen over allerlei zorg -en ondersteuningsvragen
Er is ruim 26 miljoen euro uitgegeven aan onder andere hulp en ondersteuning binnen Wmo en Jeugd, uitvoeringskosten, loonkosten, uitvoeringsprogramma Samen Denken Samen Doen. Daarvoor had de gemeente voor 2019 22,6 miljoen euro begroot. Dit zijn onder andere inkomsten vanuit het Rijk en reserves van de gemeente. Daarmee is het tekort op het sociaal domein ruim 3 miljoen euro in 2019.

Marijke van Haaren: “Opnieuw zien we een stijging van de kosten in het sociaal domein en komen er meer inwoners met zorgvragen. Dit komt onder andere door het landelijk ingevoerde abonnementstarief, dat het aantrekkelijker maakt om bij de gemeente aan te kloppen voor ondersteuning. Willen we de zorg op niveau kunnen houden, nu en in de toekomst, dan vraagt dat iets van ons allemaal. Zo kunnen we ook met een andere blik naar hulpvragen kijken. Dit betekent ook dat bepaalde problemen of ongemakken bij het leven horen.”

Andere benadering in de praktijk
Met het uitvoeringsprogramma Samen Denken Samen Doen dat begin 2018 door de gemeenteraad werd vastgesteld, is in Berkelland begonnen met het verder brengen van die andere benadering op zorg en ondersteuning. Zo zijn verschillende projecten gestart gericht op preventie en het werken vanuit de bedoeling, waarmee passende ondersteuning op de juiste plek georganiseerd wordt. Voorbeelden hiervan zijn de komst van Jimmy’s voor jongeren in Berkelland, de praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsen, de sociale kaart Berkellandwijzer.nl, de komst van het Knooppunt Mantelzorg en de inzet van een sportclubcoach waarmee sportverenigingen worden gesteund bij het aanbieden van passend nieuw aanbod voor kwetsbare inwoners.
Marijke van Haaren: “Mooie resultaten zijn behaald en flinke stappen zijn gezet, maar de cijfers van 2019 hebben ons ook doen beseffen dat doorpakken in het sociaal domein noodzakelijk is. Dit doen we in projecten, in acties en door juist nu te investeren in de kwaliteit en in de formatie bij Voormekaar. De medewerkers van Voormekaar spelen namelijk een heel belangrijke rol bij het verder brengen van die andere benadering van hulp- en ondersteuningsvragen. Zij kunnen inwoners laten zien dat er andere of zelfs betere oplossingen zijn voor een hulp- of ondersteuningsvraag. Oplossingen die (misschien) niet altijd voor de hand liggen. Door te investeren in formatie en kwaliteit bij Voormekaar kunnen we meer ruimte en aandacht geven aan de keukentafelgesprekken om samen met de inwoner tot goede oplossingen te komen. Wij geloven dan ook dat de sleutel tot verandering bij inwoners ligt, bij zorgaanbieders en daarmee ook op de langere termijn op onze uitgaven. Zo kunnen we de zorg voor de inwoners die dat nodig hebben, op langere termijn veilig stellen. Zorg voor wie dat nodig heeft blijft dan ook voorop staan in Berkelland.”

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

College biedt Bestuursrapportage 2021 aan gemeenteraad aan
BERKELLAND - De Bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over het jaar 2021. Over het geheel laat de Bestuursrapportage een voordeel zie......
Lees verder »

College biedt actualisatie ‘Beleef het in Berkelland’ aan gemeenteraad aan
BERKELLAND - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de actualisatie van het beleidsstuk ‘Beleef het in Berkelland’. In deze a......
Lees verder »

Succes voor Pasruiters Fajah Schruink en Boukje Mengerink
NEEDE - Fajah Schurink van LR en PC de Pasruiters kwam aan de start tijdens het dressuurconcours in Vragender. Zij behaalde daar met haar pony Golden......
Lees verder »

Drukte rond Antonius bij Zomerboekenmarkt
REKKEN - Het was afgelopen woensdagmiddag opnieuw een gezellige drukte in en rond Antonius, waar de derde Zomerboekenmarkt werd gehouden. Op het dorp......
Lees verder »

Kat Flint uit Borculo verdwenen vanaf de Korte Wal in Borculo
BORCULO - Heeft iemand  kat Flint gezien? Hij is verdwenen vanuit de omgeving van centrum Borculo Korte Wal. Het is een kat van ongeveer anderha......
Lees verder »

Gerrie van der Horst zingt en speelt in de Dorpskerk in Ruurlo
RUURLO – Op zaterdagmiddag 31 juli kunnen bezoekers van de Open Kerk in de Dorpskerk van Ruurlo genieten van de veelzijdige muzikale kwaliteiten van ......
Lees verder »

Toch nog een beetje kermis in Voor-Beltrum dit jaar
BELTRUM- De draaiboeken lagen al helemaal klaar, na de versoepelingen van 26 juni dacht de organisatie dit jaar weer een volledige kermis te kunnen h......
Lees verder »

Lieke Waltvoort uit Geesteren succes vol namens De Hamelandse Ruiters
GEESTEREN - Lieke Walvoort uit Geesteren heeft namens  De Hamelandse Ruiters twee keer de M1/M2 met haar paard Heroic Power op het concours in W......
Lees verder »

Gemeente Berkelland gestart met pilot energie
BERKELLAND - De gemeente Berkelland is gestart met een pilot Energie. Dit is een tijdelijke vergelijkingswebsite waar inwoners met een laag inkomen h......
Lees verder »

Maand van de opvoeding komt eraan
BERKELLAND - Oktober is de Maand van de Opvoeding in de Achterhoek! Samen met de gemeente Berkelland organiseert het Preventie Platform Jeugd in deze......
Lees verder »

Nieuwe website Weet van Water: Klimaatatlas Berkelland laat zien waar het natter, heter én droger wordt
BERKELLAND - De website http://www.weetvanwater.nl is vernieuwd. Een website die nu nóg meer dan voorheen aanzet tot klimaatactie, met veel prak......
Lees verder »

10 tips om inbraak in je woning te voorkomen tijdens je vakantie
BERKELLAND - De vakantie is voor veel Berkellanders begonnen of gaat binnenkort beginnen.  Wanneer jij lekker op vakantie bent, zijn inbrekers h......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen gemoffel
NEEDE - Kiek ie ok voetbalwedstrieden op `t EK ?? Dan vin ik `t altied mooi um de aparte dinge te zeen. Zoas `t publiek dat zut dat ze in beeld komp ......
Lees verder »

Fratsen Ter observatie
BERKELLAND - Ja leu ik heb `t ok al e kreggen, `t earste spuitje. Ik bun van 62 dus ik moch mienzelf anmelden. Wonder boaven wonder kon ik al noa dree......
Lees verder »

Fratsen Dummelig
NEEDE - An `t woord dummelig mos ik denken toen Rutte zich noa een wekke al neet mear kon herinneren wat e zeg had. Vrogger heb ik in `t mooie Reurle......
Lees verder »

Fratsen wetten en regels
NEEDE - Wetten en regels wurdt in disse tied sneller an e past as ooit te veuren. Veural degene die `t veur `t zeggen hebt past constant de regels en ......
Lees verder »

NUB TV

film: De Achterhoek en landbouw horen bij elkaar

Uit de krant

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »

Dorps Accommodatie Rietmolen bestaat 10 jaar
 RIETMOLEN – Op 29 mei was het precies 10 jaar geleden dat de Dorps Accommodatie Rietmolen, kort weg DAR, werd geopend. Rob Spikker werd in 2017 voor......
Lees verder »

Willy’s tuin column: De gratis EHBO-doos
BERKELLAND - EHBO met onkruid raar? Nee helemaal niet, je kent het alleen (nog) niet! Onkruid vind ik altijd zo negatief klinken, maar het kan ook hee......
Lees verder »

De woningnood is hoog, er is een groot tekort aan voedselbanken, maar jij kunt helpen.
BERKELLAND - Waar? Gewoon in je eigen tuin. Moeilijk? Nee hoor, kwestie van doen! Hoe? Hier en daar wat rommeltjes laten liggen, een bakje met water n......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: “Vandaag eten we onkruid!”
BERKELLAND - Nee, nu niet gelijk afhaken, je kent het niet, en wat een boer niet kent…..Probeer het maar een keer, net als ik. De eerste keer dat ik e......
Lees verder »