Locatie gevonden voor tiny houses in Berkelland

Door Redactie op 26-05-2020

BERKELLAND – De gemeente Berkelland gaat samen met de initiatiefgroep Tiny Housing Berkelland een locatie, bij de volkstuinen aan de Zwilbroekseweg in Eibergen, onderzoeken als locatie voor tiny houses. Deze locatie zou geschikt kunnen zijn vanwege de ligging en de groene omgeving, nabij de al aanwezige volkstuinen. Wethouder Maikel van der Neut: ‘Binnen de gemeente Berkelland is een enthousiaste initiatiefgroep voor tiny houses ontstaan. Samen met hen hebben we onderzocht of er in deze gemeente behoefte is aan tiny houses, welke spelregels daarvoor zouden moeten gelden en welke locatie geschikt zou kunnen zijn. Samen hebben we alle stappen uitgedacht en zijn we tot de locatie aan de Zwilbroekseweg gekomen.’

Locatie
De beoogde locatie, die we verder gaan onderzoeken, is onderdeel van een volkstuinencomplex aan de Zwilbroekseweg in Eibergen. De locatie is een van de locaties die de initiatiefgroep Tiny Housing Berkelland heeft voorgesteld. Het is een strook van ongeveer 35 bij 120 meter, inclusief een houtwal. Dit perceel is eigendom van de gemeente. In overleg met de Volkstuinvereniging Eibergen blijkt het mogelijk om de aanwezige tuinen op dit perceel te verplaatsen naar een nog braakliggend gedeelte van het volkstuincomplex.

Innovatief
Een tiny houseproject is experimenteel en innovatief. De planvorming en de toetsing aan beleid en wet- en regelgeving wijkt af van gangbare bouwprojecten. Het is daarnaast een tijdelijk project. Vooralsnog is het de bedoeling dat er voor maximaal tien jaar tiny houses komen. Gezocht werd naar ruime percelen. Dit om enerzijds een rommelig campingbeeld te voorkomen en anderzijds voldoende ruimte voor privacy en natuur te bieden.

Wat is een tiny house?
De tiny housebeweging staat voor een flexibele, bewuste manier van wonen en leven die gaat over verbinding met elkaar en de zorg voor ons ecosysteem. De drijfveer is minimalistisch en milieubewust wonen in een groene omgeving met mogelijkheid om zelfvoorzienend te leven. Vaak zal sprake zijn van zelfbouw, maar ook een tiny house van een leverancier behoort tot de mogelijkheden. Er zijn ook andere vormen van `klein wonen’. Denk aan Flexwonen (snelle, betaalbare oplossingen voor een tijdelijke huisvestingsbehoefte), microwonen (klein wonen uit
noodzaak) en collectieve woonvormen (community staat voorop). Daar is het tiny house project niet op gericht, al zijn er natuurlijk wet overeenkomsten.

Genteresseerden
Het is de bedoeling om een informatiebijeenkomst te houden voor geïnteresseerden. Wethouder Maikel van der Neut: Vanwege de coronamaatregelen zal dit niet via de gangbare weg mogelijk zijn. We zoeken een alternatieve oplossing om met  geïnteresseerden in contact te komen. Daarna zal de planvorming starten. De initiatiefgroep heeft hierin een leidende rol. Daarnaast zal de haalbaarheid van het project uiteindelijk afhangen van onder andere de werkelijke interesse, de kosten voor aanleg van de infrastructuur en de ruimtelijke procedures.’

Reacties

Zijn jullie nu helemaal gek geworden. Tiny Houses op een volkstuinen complex. Ik fietste er deze week langs en vroeg me al af wanneer er mensen hun grijpgrage begerige blik op dit prachtig stukje grond zouden laten vallen. En dan moeten de tuinders er maar voor plaats maken. Een uniek stukje cultuur en natuur in Eibergen. En dan nog in een houtwal waar een gigantische hoeveelheid dieren in leven. Bouw ze maar in het centrum van ons dorp daar is plaats genoeg.

M. Stam | 26-05-20 | 23:08

Graag niet de natuur verwoesten met plaatsen van mobiele woningen. Zet ze daar waar geen natuur is en maak daarom heen een stukje natuur. Ik respecteer de tiny house movement maar we moeten de natuur niet kapot maken. Kijk of je op een lege industrieterrein kunt staan en daar iets groens van maken.

Diana | 27-05-20 | 13:48

Ik ga mee in de reacties hierboven. Laat de volkstuinen zoals deze zijn. Iedereen zou hier wel willen wonen, echter mocht dit nooit van de gemeente. Zels de 8 kavels aan de Zwilbroekseweg (ertegenover) zijn teruggebracht naar 2 kavels, want er zou toch geen vraag zijn gezien de krimp in de regio.

Het meest bijzondere aan het geheel is dat op de site https://www.nieuwbouw-berkelland.nl/project/7391/tiny-houses/ nog steeds wordt gesproken over de door Gemeente Berkelland uit de verkoop gehaalde kavels aan de Vogelenzang straat. Hier was ooit de bedoeling om woningen neer te zetten. De politiek heeft echter besloten geen nieuwe nieuwbouwprojecten meer toe te staan en af te schalen met bestaande projecten.

Het lijkt mij niet meer dan logisch eerst de bestaande plekken voor (tijdelijke) woninggbouw te bekijken en vervolgens pas te kijken naar alternatieve locaties.

Overigens is de vraag hoe tijdelijk dit werkelijk is. Tijdelijke bebouwing is fase 1 van planontwikkeling. Fase 2 gaat permanente bebouwing opleveren waarmee er straks een mooie plek in Eibergen verloren gaat.

Ik ben benieuwd welk gemeenteraadslid voor deze locatie lobbied en er straks zelf gaat wonen.

Overigens ben ik eveneens benieuwd hoe de toekomstige buren aan de Zwilbroekseweg en ’t Brendeke hier tegenaan kijken. Ik verwacht nog wel het een en andere aan actievoering hiertegen.

jeroenq | 28-05-20 | 13:40

Wij, een paar moestuinders aan de Zwilbroekseweg in Eibergen, schrokken vorige week van een artikel in Berkelnieuws en Gelderlander van 26 mei 2020, over de plannen van de gemeente Berkelland en de initiatiefgroep Tiny Housing Berkelland om op die locatie ‘Tiny Huisjes’ te bouwen.

Als je de artikelen leest, lijkt alles al afgesproken te zijn met betrokken partijen en is iedereen blij.
Alleen ‘wij’ weten van niets. En nu wij het wel weten, hebben wij grote bezwaren tegen deze
plannen. En niet alleen omdat wij op die mooie locatie een moestuin hebben, die we waarschijnlijk verliezen.

Want, beste Gemeente Berkelland en Tiny Housing-mensen…
…durf toch zuinig te zijn op de laatste bijzondere en oude plekken rondom Eibergen!
Zeker nu aan de westkant de N18 de natuurlijke omgeving al flink heeft aangetast, zou voorzichtigheid aan de oostkant niet misstaan. Lever de natuur daar niet uit aan projectontwikkelaars en andere mensen met hippe ideeën voor een project van in eerste instantie 10 jaar.
Want wat is eigenlijk het bestemmingsplan voor dit gebied? Wat is de toekomstvisie voor dit buitengebied? Is er een al een ecologisch onderzoek verricht in dit gebied en wat zijn daarvan de resultaten? En naar wie zijn mening is er eigenlijk gevraagd?

Het is verbazingwekkend dat het, uit idealisme geboren idee van klein wonen, ‘ontspullen’ en leven in en van de natuur etc, plaats moet vinden en verstoring oplevert op deze bijzonder plek. Waarom geen Tiny Housing gewoon in een woonwijk? Of op het weiland waar de moestuinders nu gewoon maar opnieuw moeten beginnen? Of ga natuur maken op een omliggend industrieterrein. Waarom willen deze idealistische mensen alleen op zo’n mooie locatie wonen? Is idealisme geen gedeeld belang en toch een eigenbelang?

Het bouwen van huizen, hoe klein dan ook, zal voor verstoring zorgen van de huidige biotoop (oude houtwallen met diverse diersoorten en belangrijk ‘groen lint’ naar het buitengebied). Er moeten immers, naast kleine woningen, allerlei voorzieningen worden aangelegd. En bewoning van het gebied zal ongetwijfeld meer verstoring opleveren, dan de aanwezigheid van de huidige moestuinders. Die zijn er immers niet dag & nacht…

En natuurlijk: wie wil nu niet wonen of een moestuin hebben op zo’n mooie plek, omgeven door natuur en heel weinig verkeer? Ook wij willen onze moestuin daar niet kwijt omdat het zo’n fijne plek is. Maar ook omdat wij en zeer zeker andere moestuinders, er al zo lang een tuin hebben en eindeloos kweekgras hebben getrokken, boompjes hebben geplant, zaaibedden hebben aangelegd, kasjes hebben getimmerd, aarbeien hebben gekoesterd en gegeten en op hun krukje hebben genoten van gedane arbeid en de rust om zich heen?
Maar wij zijn slechts huurders en de huur kan opgezegd worden. Want de grond wordt liever verkocht aan een projectontwikkelaar en Tiny-housing-enthousiastelingen (die daar schijnbaar wel geld voor hebben?)?. Het zou niet de eerste grond zijn die eigendom wordt van een ‘happy few’.

Begrijp ons goed: wij zijn zeker geen tegenstanders van Tiny Housing en wonen zelf in relatief kleine huizen met kleine tuinen. En we zijn voorstanders van ontspullen en onthaasten, biologisch tuinieren etc. Maar we willen nog meer opkomen voor de laatste restjes natuur die geen stem heeft en zich niet kan verdedigen.

Anne Rose, Johan, Pjotr, Milco, Laurien, Henk

BESCHRIJVING VAN HET GEBIED
Eibergen is een ‘overreden stuwwal’ (Pleistoceen) en was tot 10.000 jaar geleden (Saalien) een zanderige toendra. Vele dekzandruggen zijn toen gevormd, samen met oeverwallen met zand dat vanuit de rivierbeddingen is gewaaid. Die natuurlijke hoogten werden gebruikt voor bewoning en landbouw. De Berkelloop had immers nog geen dijken. Die hoogten worden hier in het oosten ‘Es’ genoemd. Met hoge akkers waarop een combinatie van stro en stront werd gegooid (potstalcultuur) en ingeploegd. Dat ploegen gebeurde van buiten naar binnen, waardoor de Es telkens een stukje hoger werd.

De huidige houtwallen zijn kraamkamers, slaapplaatsen en plekken om te schuilen voor diverse dieren en vormen een belangrijk groen lint naar de omliggende omgeving. Je ziet en hoort er vanalles: wielewaal, hazen, herten, konijnen, gele en witte kwikstaarten, buizerd, torenvalken, sperwers, rans- en kerkuilen, zwarte en kleine bonte spechten, winterkoninkjes, vele vlindersoorten.

Anne Rose, Johan, Pjotr, Milco, Henk en Laurien

Laurien Stam | 03-06-20 | 12:38

Laurien,

Mag ik je 1 advies geven. Informeer eens bij de Provincie of Raad van State of alle procedures omtrent deze stappen wel gevolgd worden. Het zal namelijk niet de eerste keer zijn dat een gemeente zijn eigen regels opstelt (ondanks dat deze percelen van de gemeente zijn met een beschreven bestemming). Wat anders mogelijk kan helpen is te bepalen hoe de huidige biodiversiteit eruit ziet en of er wellicht een beschermde diersoort tussen zit. Er zullen vast marters in de omgeving actief zijn en deze zijn beschermd…

Anders kan dit ook nog worden ingebracht tijdens de raadsvergadering komende dinsdag. Er zitten ook vertegenwoordigers uit Eibergen waarvan er enkelen zullen zijn die net als de mensen die hier reageren tegen de locatie zullen zijn.

Jeroen | 04-06-20 | 10:49

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

College biedt Bestuursrapportage 2021 aan gemeenteraad aan
BERKELLAND - De Bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over het jaar 2021. Over het geheel laat de Bestuursrapportage een voordeel zie......
Lees verder »

College biedt actualisatie ‘Beleef het in Berkelland’ aan gemeenteraad aan
BERKELLAND - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de actualisatie van het beleidsstuk ‘Beleef het in Berkelland’. In deze a......
Lees verder »

Succes voor Pasruiters Fajah Schruink en Boukje Mengerink
NEEDE - Fajah Schurink van LR en PC de Pasruiters kwam aan de start tijdens het dressuurconcours in Vragender. Zij behaalde daar met haar pony Golden......
Lees verder »

Drukte rond Antonius bij Zomerboekenmarkt
REKKEN - Het was afgelopen woensdagmiddag opnieuw een gezellige drukte in en rond Antonius, waar de derde Zomerboekenmarkt werd gehouden. Op het dorp......
Lees verder »

Kat Flint uit Borculo verdwenen vanaf de Korte Wal in Borculo
BORCULO - Heeft iemand  kat Flint gezien? Hij is verdwenen vanuit de omgeving van centrum Borculo Korte Wal. Het is een kat van ongeveer anderha......
Lees verder »

Gerrie van der Horst zingt en speelt in de Dorpskerk in Ruurlo
RUURLO – Op zaterdagmiddag 31 juli kunnen bezoekers van de Open Kerk in de Dorpskerk van Ruurlo genieten van de veelzijdige muzikale kwaliteiten van ......
Lees verder »

Toch nog een beetje kermis in Voor-Beltrum dit jaar
BELTRUM- De draaiboeken lagen al helemaal klaar, na de versoepelingen van 26 juni dacht de organisatie dit jaar weer een volledige kermis te kunnen h......
Lees verder »

Lieke Waltvoort uit Geesteren succes vol namens De Hamelandse Ruiters
GEESTEREN - Lieke Walvoort uit Geesteren heeft namens  De Hamelandse Ruiters twee keer de M1/M2 met haar paard Heroic Power op het concours in W......
Lees verder »

Gemeente Berkelland gestart met pilot energie
BERKELLAND - De gemeente Berkelland is gestart met een pilot Energie. Dit is een tijdelijke vergelijkingswebsite waar inwoners met een laag inkomen h......
Lees verder »

Maand van de opvoeding komt eraan
BERKELLAND - Oktober is de Maand van de Opvoeding in de Achterhoek! Samen met de gemeente Berkelland organiseert het Preventie Platform Jeugd in deze......
Lees verder »

Nieuwe website Weet van Water: Klimaatatlas Berkelland laat zien waar het natter, heter én droger wordt
BERKELLAND - De website http://www.weetvanwater.nl is vernieuwd. Een website die nu nóg meer dan voorheen aanzet tot klimaatactie, met veel prak......
Lees verder »

10 tips om inbraak in je woning te voorkomen tijdens je vakantie
BERKELLAND - De vakantie is voor veel Berkellanders begonnen of gaat binnenkort beginnen.  Wanneer jij lekker op vakantie bent, zijn inbrekers h......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen gemoffel
NEEDE - Kiek ie ok voetbalwedstrieden op `t EK ?? Dan vin ik `t altied mooi um de aparte dinge te zeen. Zoas `t publiek dat zut dat ze in beeld komp ......
Lees verder »

Fratsen Ter observatie
BERKELLAND - Ja leu ik heb `t ok al e kreggen, `t earste spuitje. Ik bun van 62 dus ik moch mienzelf anmelden. Wonder boaven wonder kon ik al noa dree......
Lees verder »

Fratsen Dummelig
NEEDE - An `t woord dummelig mos ik denken toen Rutte zich noa een wekke al neet mear kon herinneren wat e zeg had. Vrogger heb ik in `t mooie Reurle......
Lees verder »

Fratsen wetten en regels
NEEDE - Wetten en regels wurdt in disse tied sneller an e past as ooit te veuren. Veural degene die `t veur `t zeggen hebt past constant de regels en ......
Lees verder »

NUB TV

film: De Achterhoek en landbouw horen bij elkaar

Uit de krant

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »

Dorps Accommodatie Rietmolen bestaat 10 jaar
 RIETMOLEN – Op 29 mei was het precies 10 jaar geleden dat de Dorps Accommodatie Rietmolen, kort weg DAR, werd geopend. Rob Spikker werd in 2017 voor......
Lees verder »

Willy’s tuin column: De gratis EHBO-doos
BERKELLAND - EHBO met onkruid raar? Nee helemaal niet, je kent het alleen (nog) niet! Onkruid vind ik altijd zo negatief klinken, maar het kan ook hee......
Lees verder »

De woningnood is hoog, er is een groot tekort aan voedselbanken, maar jij kunt helpen.
BERKELLAND - Waar? Gewoon in je eigen tuin. Moeilijk? Nee hoor, kwestie van doen! Hoe? Hier en daar wat rommeltjes laten liggen, een bakje met water n......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: “Vandaag eten we onkruid!”
BERKELLAND - Nee, nu niet gelijk afhaken, je kent het niet, en wat een boer niet kent…..Probeer het maar een keer, net als ik. De eerste keer dat ik e......
Lees verder »