Kunstplein toch verzet naar 2021

BERKELLAND – Het Kunstplein van Kunstkring B-Art gaat dit jaar toch niet door. De  organisatoren hadden gehoopt dat hun laatste evenement van dit jaar, dat  pas na 1 september moest plaatsvinden, gewoon door zou kunnen gaan. Maar  nu, na ruim drie maanden van hoop en twijfel, is het effect van de  maatregelen die genomen werden om het Coronavirus onder controle te
krijgen nog steeds van dien aard dat ze alsnog hebben moeten besluiten  om nu ook het Kunstplein een jaar te verzetten.

Ieder denkt het zijne, maar niemand weet het fijne
Hoewel niemand zeker weet of de genomen maatregelen ook echt het  gewenste effect hebben (ook wetenschappers bestoken elkaar met hun uiteenlopende meningen), volhardt onze overheid met grote stelligheid in  een aantal voorschriften en richtlijnen waaraan de Nederlandse bevolking  zich moet houden. Zo stellig, dat ze de indruk wekken wel te weten wat  niemand weet en mensen en organisaties die de hun op vermoedens  gebaseerde aanwijzingen niet volgen zelfs beboeten.

Ondoenlijk
Kunstkring B-Art heeft in ieder geval de vereiste kennis niet in huis.  Hoewel de maatregelen vooralsnog gelden tot 1 september, verwacht de  kunstkring niet dat ze na die datum op hoofdlijnen anders zullen zijn.  Het risico beboet te worden willen de organisatoren van het Kunstplein niet lopen. Gezondheidsrisico’s evenmin. De enige optie die dan over  blijft is zich te conformeren aan de richtlijnen. Maar die optie stuit  op andere dilemma’s. Zo is het voor Kunstkring B-Art ondoenlijk om op  het terrein rondom De Lebbenbrugge, waar het Kunstplein gehouden zou  worden, de anderhalve meter afstand tussen bezoekers te waarborgen en  een verantwoorde doorstroom van de bezoekers te reguleren. Zeker op de  plaatsen waar kunstenaars hun werkwijze zouden demonstreren en tijdens  de spitsuren waar zo leert de ervaring- grote aantallen mensen  gelijktijdig het evenement komen bezoeken. Bovendien hebben enkele kunstenaars aangegeven dat ze, om  gezondheidsrisico’s te mijden, nog twijfelen of ze deze keer wel mee  zullen doen. Een laatste dilemma is dat, als de maatregelen toch zouden worden  opgeheven, de tijd tussen 1 en 12 september gewoon te kort is om nog  zaken zoals goede publiciteit te realiseren.

Hoe verder?
Inmiddels hebben de organisatoren alle deelnemende kunstenaars over hun besluit geïnformeerd. De meeste deelnemers hebben aangegeven dat hun inschrijving onverkort  van kracht blijft en dat ze de nieuwe data (11 en 12 september 2021)  voor het Kunstplein al in hun agenda hebben vastgelegd. Enkelen hebben aangegeven dat ze dat nu nog geen toezeggingen kunnen doen, omdat ze eerst meer zicht willen hebben op een wat ruimere jaarplanning. Dat betekent dat er mogelijk enkele plaatsen vrijkomen voor kunstenaars  die in 2020 niet meer mee konden doen. Daarom heeft Kunstkring B-Art de inschrijving/aanmelding weer opengezet  via de bestaande link: 
Evenals dit jaar geldt: Wie het eerst komt ……

Alternatief
Omdat de Kunstkring het toch wel erg jammer vinden dat ze opnieuw een  gelegenheid die ze aan kunstenaars boden om met hun kunst naar buiten te  treden voorbij moeten laten gaan wordt intussen gezocht naar andere  mogelijkheden om nog in 2020 een gelegenheid te creëren waarbij de  coronamaatregelen geen belemmering hoeven te zijn. Zodra ze iets hebben gevonden zullen ze het u laten weten. Daarnaast vragen ze om goede ideeën. [email protected].

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven