College biedt Bestuursrapportage 2020 aan gemeenteraad aan

Door Redactie op 05-08-2020


BERKELLAND – De Bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over het jaar 2020. Over het geheel laat de Bestuursrapportage een nadeel zien van € 281.000. De afwijkingen die zijn benoemd hebben alleen betrekking op 2020. Daarmee wordt het meerjarenbeeld op dit moment niet anders dan in de perspectiefnota 2021 aangegeven. De gevolgen van de Coronacrisis blijven nog ongewis. In deze rapportage is rekening gehouden met lasten als gevolg van de Coronacrisis die overeenkomen met het compensatiepakket dat de gemeente van het rijk en de provincie ontvangt.

Wethouder Gerjan Teselink: “Het beeld over 2020 komt overeen met het beeld dat we bij de perspectiefnota 2021 ook al zagen. Er zijn tegenvallers in het sociaal domein, te verwachten tegenvallers door de Coronacrisis en de algemene uitkering valt mee. De acties die nodig zijn, zijn in de perspectiefnota al benoemd”.

De belangrijkste verschillen zijn:
Algemene Uitkering (€ 1.864.000)
Op basis van de meicirculaire ontvangen we meer algemene uitkering in 2020. In de extra bijdrage zit € 642.000 uit het compensatiepakket corona en € 230.000 voor de erfgoeddeal.

Dividenden (-/- € 200.000)
De BNG keert minder en Vitens helemaal geen dividend uit in 2020.

Rente en Afschrijving (€ 175.000)
Afschrijving over investeringen starten op 1 januari in het jaar na gereedkoming van een investering. Doordat een aantal investeringen op 31 december 2019 nog niet was afgerond schuift de afschrijving een jaar op. Dit leidt in 2020 tot een voordeel. Ook hebben we door het aantrekken van enkele kortlopende leningen extra rente-inkomsten.

Bedrijfsvoeringskosten (€ 380.000)
In de begroting 2020 was eenmalig nog rekening gehouden met een bijdrage voor de omgevingswet. Met dit bedrag is ook al rekening gehouden bij het programma. Bovendien is het bedrag dit jaar niet nodig.

Doorschuif btw (€ 200.000)
Gemeenschappelijke regelingen mogen zelf geen btw compenseren. Zij mogen de btw die zij betalen wel doorschuiven naar de deelnemende gemeenten. Deze mogen de btw wel compenseren. De gemeenschappelijke regelingen hebben de laatste jaren meer btw betaald die wij mogen compenseren. Dit levert een extra inkomst van € 200.000 op.

SDOA (-/- € 374.000)
De SDOA krijgt te maken met de gevolgen van de Coronacrisis. Dit vertaalt zich ook naar onze bijdrage. Op dit moment heeft het vooral een effect op de inkomsten uit de detachering van SW-medewerkers. Deze blijven achter doordat werken niet mogelijk was.

Jeugd (-/- € 1.193.000)
Door de toename van de inzet van zorg in natura, maatregelen van gecertificeerde instellingen, indexatie van subsidies en tarieven nemen de kosten toe.

Wmo (-/-€ 851.000)
Er wordt een groter beroep gedaan op Wmo voorzieningen. Daarnaast is sprake van prijsstijgingen bij aanbieders.

PGB (€ 165.000)
De middelen die voor de post PGB (persoonsgebonden budget) begroot waren, zijn naar beneden bijgesteld. In Berkelland gaan we zorgvuldig om met het inzetten van een PGB, omdat het beheren van een PGB ook wat van de inwoner vraagt. Er is sprake van een gestaag dalende lijn voor wat betreft de lasten. Daarom is er sprake is van vrijval.

Stelpost Corona (-/- € 327.000)
Via de algemene uitkering hebben we een bedrag van € 642.000 ontvangen om de gevolgen van corona op te vangen. Een gedeelte van die gevolgen (€ 315.000) is opgenomen in de bestuursrapportage. Zoals de lagere inkomsten van de SDOA. De bijdrage uit het compensatiepakket corona voor dit gedeelte laten we hiertegen wegvallen. Op dit moment hebben wij nog niet het inzicht welke lasten tegenover het bedrag van € 327.000 staan. Daarom nemen we deze nu op als stelpost. Bij de jaarrekening kunnen we deze dan verrekenen.

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Papiercontainer in Gelselaar
GELSELAAR– Vanaf maandag 25 januari kunnen inwoners van Gelselaar zelf hun oude papier brengen naar een container op de parkeerplaats van voetbalvere......
Lees verder »

Mountainbiken voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar
BERKELLAND - Op woensdagmiddag 27 januari om 14.30 uur organiseert de Sport Federatie Berkelland (SFB) in het kader van de SFB Winterspelen een gratis......
Lees verder »

Provinciale Staten vergaderen volledig digitaal
REGIO - Provinciale Staten vergaderen op 27 januari volledig digitaal. Vanwege de coronamaatregelen komen de Statenleden niet fysiek bij elkaar maar v......
Lees verder »

Inzameling voor Voedselbank in Eibergen
EIBERGEN - Op dinsdag 2 februari staan er in de consistorie van de Oude Mattheüs in Eibergen mensen klaar om producten in ontvangst te nemen voor de ......
Lees verder »

Stichting Zomerfeesten Haarlo viert jubileum met online pubquiz
HAARLO - In maart 1971 is Stichting Zomerfeesten Haarlo opgericht, 2021 is dus voor de stichting een jubileumjaar. "Dit kunnen we niet onopgemerkt voo......
Lees verder »

16.000 Berkellanders ontvangen brief over invullen keuze Donorregister
BERKELLAND - Negen miljoen volwassen hebben al eigen keuze ingevuld op donorregister.nl. Iedereen vanaf 18 jaar in de gemeente Berkelland die nog geen......
Lees verder »

Beltrum krijgt Dorpsverbinder
BELTRUM - De Raad van Overleg Beltrum stelt met veel vertrouwen de dorpsverbinder voor Beltrum, Avest, Lintvelde en Voor Beltrum voor: Chantal Papen. ......
Lees verder »

Loslopende tamme poes in Eibergen
EIBERGEN - Sinds een paar dagen/weken loopt in de omgeving van De Meergaarden in Eibergen deze tamme poes rond. Weet jij van wie deze poes kan zijn, ......
Lees verder »

Borculoër (18) onder invloed en zonder rijbewijs aangehouden
BORCULO - Afgelopen zondagnacht is een 18-jarige Borculoër in het Twentse Sibculo aangehouden voor het rijden onder invloed. Hij was daarbij ook ......
Lees verder »

Drie inbraken in Neede, getuigen gezocht
NEEDE - In het weekend van 15 t/m 17 januari 2021 zijn er 3 inbraken geweest in Neede. De politie Berkelland is op zoek naar getuigen van deze de......
Lees verder »

Mensen maken Berkelland
BERKELLAND - In de gemeente Berkelland zetten jaarlijks al duizenden mensen zich vrijwillig in voor anderen en hun omgeving. Dat lijkt heel veel, maa......
Lees verder »

Winterspelen special Survival Neede
NEEDE - Op maandag 25 januari van 15.00-16.00 uur organiseert de Sportfederatie Berkelland een Winterspelen Special voor jongeren van 12-17 jaar. Dit ......
Lees verder »

Columns Marcel & Monique

Fratsen gelukkig
NEEDE - Gelukkig moar `t nieuwe joar kump deran, 2020 was achterof eigenlijk `n joar vol gemas. Deur `t virus kwam onze dagelijkse gang van zaken behe......
Lees verder »

Column Monique Weiden: Melkproductieregistratie (MPR)
BELTRUM - Onze melkkoeien produceren zeer hoogwaardige melk die aan heel veel voorwaarden moet voldoen, maar die ook onder zeer scherp toezicht van ve......
Lees verder »

Fratsen Trio
NEEDE - Onlangs schreef ik ne keare iets oaver een escortbureau, doar warkt van dee vrouwleu dee ie kunt bellen as ie argens van of mot. In dat artike......
Lees verder »

Fratsen de road
NEEDE - Onze gemeenteroad begunt zich een betje te reuren,ze denkt volgens mien dat ze neet serieus genog wordt e nommen. De wetholder hef `n dealtje ......
Lees verder »

NUB TV

film: Het jaar van Bas te Velthuis


BERKELLAND – In de laatste dagen van het jaar blikken we met een 11-tal Berkellanders terug op 2020. Op de laatste dag van het jaar hebben we niet alleen het interview met burgemeester Joost van Oostrum, maar ook met Bas te Velthuis, de eindredacteur van Nieuws uit Berkelland. Eigenlijk zou deze film geplaatst worden op donderdag 30 december. Echter is Bas gisteren voor de eerste keer vader geworden. Daarom hebben we even gewacht met het plaatsen van dit interview. Tim Loos sprak met Bas voor dat hij vader werd.

Ondernemend Berkelland

Nieuws uit Berkelland helpt: Taza Borculo
 Nieuws uit Berkelland helpt Taza Borculo BORCULO - Het zal voor veel mensen een rustige jaarwisseling worden. In alle opzichten anders dan anders. E......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Proeflokaal01
Nieuws uit Berkelland helpt: Proeflokaal01 Net als met Kerst zullen wij weer heerlijke borrelplankjes voor jullie bereiden voor Oudejaarsdag! Een heer......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Ten Haken Foodservice
Nieuws uit Berkelland helpt: Ten Haken Foodservice NEEDE - Wij verkopen op 31 december aan de Borculoseweg ( bij het ijzeren hek naast de AH) oliebol......
Lees verder »

Online Muziekbingo bij De Klok in Eibergen
EIBERGEN - In deze rare tijden is het voor ondernemers erg belangrijk om creatief te zijn. Ook vele ondernemers uit Eibergen komen met leuke en uniek......
Lees verder »

Nieuws uit Berkelland helpt: Helmink Wonen Eibergen 
Nieuws uit Berkelland helpt: Helmink Wonen Eibergen  Tijdens de lockdown zijn wij telefonisch per mail en app bereikbaar. Artikelen kunnen via de......
Lees verder »