College biedt Bestuursrapportage 2020 aan gemeenteraad aan

Door Redactie op 05-08-2020


BERKELLAND – De Bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over het jaar 2020. Over het geheel laat de Bestuursrapportage een nadeel zien van € 281.000. De afwijkingen die zijn benoemd hebben alleen betrekking op 2020. Daarmee wordt het meerjarenbeeld op dit moment niet anders dan in de perspectiefnota 2021 aangegeven. De gevolgen van de Coronacrisis blijven nog ongewis. In deze rapportage is rekening gehouden met lasten als gevolg van de Coronacrisis die overeenkomen met het compensatiepakket dat de gemeente van het rijk en de provincie ontvangt.

Wethouder Gerjan Teselink: “Het beeld over 2020 komt overeen met het beeld dat we bij de perspectiefnota 2021 ook al zagen. Er zijn tegenvallers in het sociaal domein, te verwachten tegenvallers door de Coronacrisis en de algemene uitkering valt mee. De acties die nodig zijn, zijn in de perspectiefnota al benoemd”.

De belangrijkste verschillen zijn:
Algemene Uitkering (€ 1.864.000)
Op basis van de meicirculaire ontvangen we meer algemene uitkering in 2020. In de extra bijdrage zit € 642.000 uit het compensatiepakket corona en € 230.000 voor de erfgoeddeal.

Dividenden (-/- € 200.000)
De BNG keert minder en Vitens helemaal geen dividend uit in 2020.

Rente en Afschrijving (€ 175.000)
Afschrijving over investeringen starten op 1 januari in het jaar na gereedkoming van een investering. Doordat een aantal investeringen op 31 december 2019 nog niet was afgerond schuift de afschrijving een jaar op. Dit leidt in 2020 tot een voordeel. Ook hebben we door het aantrekken van enkele kortlopende leningen extra rente-inkomsten.

Bedrijfsvoeringskosten (€ 380.000)
In de begroting 2020 was eenmalig nog rekening gehouden met een bijdrage voor de omgevingswet. Met dit bedrag is ook al rekening gehouden bij het programma. Bovendien is het bedrag dit jaar niet nodig.

Doorschuif btw (€ 200.000)
Gemeenschappelijke regelingen mogen zelf geen btw compenseren. Zij mogen de btw die zij betalen wel doorschuiven naar de deelnemende gemeenten. Deze mogen de btw wel compenseren. De gemeenschappelijke regelingen hebben de laatste jaren meer btw betaald die wij mogen compenseren. Dit levert een extra inkomst van € 200.000 op.

SDOA (-/- € 374.000)
De SDOA krijgt te maken met de gevolgen van de Coronacrisis. Dit vertaalt zich ook naar onze bijdrage. Op dit moment heeft het vooral een effect op de inkomsten uit de detachering van SW-medewerkers. Deze blijven achter doordat werken niet mogelijk was.

Jeugd (-/- € 1.193.000)
Door de toename van de inzet van zorg in natura, maatregelen van gecertificeerde instellingen, indexatie van subsidies en tarieven nemen de kosten toe.

Wmo (-/-€ 851.000)
Er wordt een groter beroep gedaan op Wmo voorzieningen. Daarnaast is sprake van prijsstijgingen bij aanbieders.

PGB (€ 165.000)
De middelen die voor de post PGB (persoonsgebonden budget) begroot waren, zijn naar beneden bijgesteld. In Berkelland gaan we zorgvuldig om met het inzetten van een PGB, omdat het beheren van een PGB ook wat van de inwoner vraagt. Er is sprake van een gestaag dalende lijn voor wat betreft de lasten. Daarom is er sprake is van vrijval.

Stelpost Corona (-/- € 327.000)
Via de algemene uitkering hebben we een bedrag van € 642.000 ontvangen om de gevolgen van corona op te vangen. Een gedeelte van die gevolgen (€ 315.000) is opgenomen in de bestuursrapportage. Zoals de lagere inkomsten van de SDOA. De bijdrage uit het compensatiepakket corona voor dit gedeelte laten we hiertegen wegvallen. Op dit moment hebben wij nog niet het inzicht welke lasten tegenover het bedrag van € 327.000 staan. Daarom nemen we deze nu op als stelpost. Bij de jaarrekening kunnen we deze dan verrekenen.

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Open kampioenschap 30 seconds bij De Klok in Eibergen
EIBERGEN - Wie helpt jou aan die felbegeerde titel 30 Seconds Kampioen van Eibergen. Bij Grand café De Klok organiseren ze samen met Jeroen Citroen E......
Lees verder »

Opnieuw twee militaire oefeningen in Berkelland
BERKELLAND - Het ministerie van Defensie houdt van 25 tot en met 27 oktober 2021 een oefening. De oefening speelt zich onder andere af in Berkelland.......
Lees verder »

CINEbieb Neede vertoont ‘Sorry We Missed You’
NEEDE – Op donderdagavond 4 november laten de vrijwilligers van CINEbieb in de Bibliotheek Neede de dramafilm ‘Sorry We Missed You’ zien. De avond be......
Lees verder »

Maak een robot met Micro:bit tijdens BIEBlab
BERKELLAND – Op 3 november (Ruurlo) en 10 november (Eibergen) staat BIEBlab in het teken van het maken van een robot. In beide vestigingen begint de ......
Lees verder »

Bieb biedt hulp bij het digitaler worden
BERKELLAND – De wereld wordt steeds digitaler. Meer en meer wordt aan de burger gevraagd om zaken digitaal te regelen. Het aanvragen van toeslagen, h......
Lees verder »

Terrastour GroenLinks: Ga in gesprek met Leo en Andra
BERKELLAND - "De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan en zoals bekend doen wij ook weer mee in Berkelland". Zegt Andra Weg. "Het verkiezingsprogram......
Lees verder »

Onderhoudswerkzaamheden brug aan de Hagmansweg
GELSELAAR/GEESTEREN- Van 25 oktober tot en met 26 november zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de brug in de Hagmansweg in Geesteren. Daarom wordt de ......
Lees verder »

Valpreventie cursus Beweeg Zeker weer van start!
BERKELLAND- In november start de Sport Federatie Berkelland (SFB) weer met de valpreventiecursus Beweeg Zeker! Deze cursus is voor alle inwoners van B......
Lees verder »

Dag van de Mantelzorg: u kunt zich nog aanmelden
BERKELLAND - Zorgt u langere tijd voor iemand in uw naaste omgeving? Voor iemand die ziek is of een beperking heeft? Dan verdient u het om eens in he......
Lees verder »

Asfaltwerkzaamheden op Pagertweg Neede
NEEDE - Op het gedeelte tussen de Pasmanweg en de Diepenheimseweg op de N824 wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Hiervoor wordt de weg van 29 ok......
Lees verder »

Piet de Wit Schaatsproject 2021, wie gaat er mee schaatsen?
EIBERGEN - Op maandag 8 november gaat het 4 weken durende Piet de Wit Schaatsproject 2021 van start voor de kinderen uit Eibergen, Rekken en Beltrum.......
Lees verder »

Verkoopmorgen handwerkclub in Neede
NEEDE - De handwerkclub van de kerk kan eindelijk weer haar verkoopmorgen houden en wel op 26 oktober in Gebouw Diekgraven. De koffie of thee staat o......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen oogsttied
NEEDE - September is natuurlijk de oogstmoand bie oetstek.De boeren meit nog `n leste snit van `t land. Dit joar was natuurlijk biezonder vruchtboar ......
Lees verder »

Fratsen Park De Stroet
NEEDE - Onlangs tuffen ik met onze bezorgbusse hendig deur de Beltrumse stroaten. Neet vulle volk in de beene en ik mos denken an de familie Dute en ......
Lees verder »

Fratsen gemoffel
NEEDE - Kiek ie ok voetbalwedstrieden op `t EK ?? Dan vin ik `t altied mooi um de aparte dinge te zeen. Zoas `t publiek dat zut dat ze in beeld komp ......
Lees verder »

Fratsen Ter observatie
BERKELLAND - Ja leu ik heb `t ok al e kreggen, `t earste spuitje. Ik bun van 62 dus ik moch mienzelf anmelden. Wonder boaven wonder kon ik al noa dree......
Lees verder »

NUB TV

film: Kijkje op de kermis in Borculo

Uit de krant

Recept: Salade kalfstong met tartaar van ossenhaas
Ossenhaas tartaar: Benodigdheden: Gesnipperde ui (geblanceerd) Gehakte kappertjes Augurk Fijn gesneden bieslook Sweet chilli Zout en peper  &nbs......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »

Dorps Accommodatie Rietmolen bestaat 10 jaar
 RIETMOLEN – Op 29 mei was het precies 10 jaar geleden dat de Dorps Accommodatie Rietmolen, kort weg DAR, werd geopend. Rob Spikker werd in 2017 voor......
Lees verder »

Willy’s tuin column: De gratis EHBO-doos
BERKELLAND - EHBO met onkruid raar? Nee helemaal niet, je kent het alleen (nog) niet! Onkruid vind ik altijd zo negatief klinken, maar het kan ook hee......
Lees verder »

De woningnood is hoog, er is een groot tekort aan voedselbanken, maar jij kunt helpen.
BERKELLAND - Waar? Gewoon in je eigen tuin. Moeilijk? Nee hoor, kwestie van doen! Hoe? Hier en daar wat rommeltjes laten liggen, een bakje met water n......
Lees verder »