Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2020-2036 ter vaststelling naar gemeenteraad

Door Redactie op 05-08-2020

BORCULO – Het Integraal huisvestingsplan (IHP onderwijs) is een strategisch meerjaren huisvestingsplan voor het onderwijs in de gemeente Berkelland en heeft betrekking op de periode 2020-2036. Het plan is samen met de schoolbesturen uit de gemeente Berkelland tot stand gekomen. In dit IHP onderwijs staan de plannen beschreven voor de komende 16 jaar. Die periode is verdeeld over 5 fases. De schoolgebouwen behoeven nieuwbouw of een combinatie van een passende jas en duurzaamheidsmaatregelen. Het IHP onderwijs is ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Aanleiding
De leerlingendaling die in 2010 is ingezet, leidt tot leegstand in de schoolgebouwen en vraagt om herschikking van scholen. Daarnaast zijn de schoolgebouwen gemiddeld 50 jaar oud. De gemeente is verantwoordelijk voor een adequate huisvesting van het onderwijs. De inhoud en identiteit van het onderwijs is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen.

Overeenstemming met schoolbesturen
Het IHP is opgesteld aan de hand van de al beschikbare rapportages (Transitieatlas), leerlingenprognoses, quickscan en visie van de gemeente Berkelland en schoolbesturen. In samenwerking en overeenstemming tussen gemeente en schoolbesturen is dit IHP tot stand gekomen. Voor schoolbestuurders én gemeente is het belangrijk dat er meer zekerheid ontstaat over te verwachten investeringsbeslissingen op korte en middellange termijn.

Uitgangspunten duurzaamheid
Alle nieuwe schoolgebouwen moeten uitgevoerd worden volgens ENG (Energie Neutraal Gebouw). Daarnaast is het streven om de bestaande gebouwenvoorraad voor 2036 aangepast te hebben volgens de principes van Frisse Scholen C dan wel Frisse Scholen B. Per project wordt bepaald hoe duurzaamheid in de brede zin van het woord het beste ingevuld kan worden.

Fasering
De prognoses van de leerlingenaantallen zijn een belangrijke factor bij het opstellen van dit IHP onderwijs. Op basis van de leerlingenaantallen is gekeken rond welke scholen als eerste actie ondernomen moet worden. Op die manier is de fasering bepaald. De leerlingenprognoses zijn voorspellingen, dus het is mogelijk dat scholen eerder leeglopen of dat het leerlingenaantal toeneemt, anders dan verwacht. Het IHP onderwijs is een dynamisch document en wordt gedurende de looptijd geactualiseerd. Hierdoor kan rekening gehouden worden met nieuwe ontwikkelingen.

Financiering
Om het IHP onderwijs uit te voeren binnen de beschikbare middelen is er gekozen om de schoolgebouwen in fases op te nemen. Hierdoor zijn ook de investeringen gefaseerd over meerdere jaren, zodat de kapitaalslasten niet tegelijk komen. De fasering is mede afhankelijk van de staat van het schoolgebouw en de ontwikkelingen. Aan de raad wordt voorgesteld om de vrijvallende kapitaallasten vanuit oude onderwijshuisvestingsinvesteringen in de toekomst te gebruiken voor de dekking van de lasten die uit het IHP voortkomen.
In het IHP is rekening gehouden met een minimaal benodigd bedrag van € 3,5 miljoen voor fase 1 (projecten die starten en mogelijk uitgevoerd worden in fase 1).

Na vaststelling IHP door gemeenteraad start fase 1 (2020-2023)
In fase 1 gaat het om:
• de St. Jorisschool richting IKC-vorming met Avonturijn in Borculo
• verhuizing van OBS Noord naar (gerenoveerd) gebouw de Wereldboom in Borculo
• een passende jas voor St. Jozefschool in Rietmolen.
• Stichting Keender, VCO en Stichting OPONOA willen vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid graag samenwerken en zoeken hierbij naar optimale mogelijkheden voor het onderwijs in Neede. Zo willen OPONOA en Keender de scholen Kardinaal Alferink en OBS de Marke graag op 1 locatie huisvesten. Beide schoolbesturen willen samen met de gemeente de mogelijkheden onderzoeken.
• OBS Kiezel en Kei wordt gecombineerd met OBS Heuvelschool in Borculo.

Jaarlijks vindt een op overeenstemming gericht overleg plaats tussen gemeente en schoolbesturen (OOGO). Daarin wordt geëvalueerd hoe de huidige projecten lopen en welke projecten er het komende jaar starten.

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Doe mee aan de Olympische Spelen in Borculo
BORCULO - Meedoen aan de Olympische Spelen?? Dat kan tijdens deze activiteit van de Zomertoer Berkelland! Meld je vandaag nog aan en doe donderdagmid......
Lees verder »

College biedt Bestuursrapportage 2021 aan gemeenteraad aan
BERKELLAND - De Bestuursrapportage is een tussentijdse verantwoording over het jaar 2021. Over het geheel laat de Bestuursrapportage een voordeel zie......
Lees verder »

College biedt actualisatie ‘Beleef het in Berkelland’ aan gemeenteraad aan
BERKELLAND - Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de actualisatie van het beleidsstuk ‘Beleef het in Berkelland’. In deze a......
Lees verder »

Succes voor Pasruiters Fajah Schruink en Boukje Mengerink
NEEDE - Fajah Schurink van LR en PC de Pasruiters kwam aan de start tijdens het dressuurconcours in Vragender. Zij behaalde daar met haar pony Golden......
Lees verder »

Drukte rond Antonius bij Zomerboekenmarkt
REKKEN - Het was afgelopen woensdagmiddag opnieuw een gezellige drukte in en rond Antonius, waar de derde Zomerboekenmarkt werd gehouden. Op het dorp......
Lees verder »

Kat Flint uit Borculo verdwenen vanaf de Korte Wal in Borculo
BORCULO - Heeft iemand  kat Flint gezien? Hij is verdwenen vanuit de omgeving van centrum Borculo Korte Wal. Het is een kat van ongeveer anderha......
Lees verder »

Gerrie van der Horst zingt en speelt in de Dorpskerk in Ruurlo
RUURLO – Op zaterdagmiddag 31 juli kunnen bezoekers van de Open Kerk in de Dorpskerk van Ruurlo genieten van de veelzijdige muzikale kwaliteiten van ......
Lees verder »

Toch nog een beetje kermis in Voor-Beltrum dit jaar
BELTRUM- De draaiboeken lagen al helemaal klaar, na de versoepelingen van 26 juni dacht de organisatie dit jaar weer een volledige kermis te kunnen h......
Lees verder »

Lieke Waltvoort uit Geesteren succes vol namens De Hamelandse Ruiters
GEESTEREN - Lieke Walvoort uit Geesteren heeft namens  De Hamelandse Ruiters twee keer de M1/M2 met haar paard Heroic Power op het concours in W......
Lees verder »

Gemeente Berkelland gestart met pilot energie
BERKELLAND - De gemeente Berkelland is gestart met een pilot Energie. Dit is een tijdelijke vergelijkingswebsite waar inwoners met een laag inkomen h......
Lees verder »

Maand van de opvoeding komt eraan
BERKELLAND - Oktober is de Maand van de Opvoeding in de Achterhoek! Samen met de gemeente Berkelland organiseert het Preventie Platform Jeugd in deze......
Lees verder »

Nieuwe website Weet van Water: Klimaatatlas Berkelland laat zien waar het natter, heter én droger wordt
BERKELLAND - De website http://www.weetvanwater.nl is vernieuwd. Een website die nu nóg meer dan voorheen aanzet tot klimaatactie, met veel prak......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen gemoffel
NEEDE - Kiek ie ok voetbalwedstrieden op `t EK ?? Dan vin ik `t altied mooi um de aparte dinge te zeen. Zoas `t publiek dat zut dat ze in beeld komp ......
Lees verder »

Fratsen Ter observatie
BERKELLAND - Ja leu ik heb `t ok al e kreggen, `t earste spuitje. Ik bun van 62 dus ik moch mienzelf anmelden. Wonder boaven wonder kon ik al noa dree......
Lees verder »

Fratsen Dummelig
NEEDE - An `t woord dummelig mos ik denken toen Rutte zich noa een wekke al neet mear kon herinneren wat e zeg had. Vrogger heb ik in `t mooie Reurle......
Lees verder »

Fratsen wetten en regels
NEEDE - Wetten en regels wurdt in disse tied sneller an e past as ooit te veuren. Veural degene die `t veur `t zeggen hebt past constant de regels en ......
Lees verder »

NUB TV

film: De Achterhoek en landbouw horen bij elkaar

Uit de krant

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »

Dorps Accommodatie Rietmolen bestaat 10 jaar
 RIETMOLEN – Op 29 mei was het precies 10 jaar geleden dat de Dorps Accommodatie Rietmolen, kort weg DAR, werd geopend. Rob Spikker werd in 2017 voor......
Lees verder »

Willy’s tuin column: De gratis EHBO-doos
BERKELLAND - EHBO met onkruid raar? Nee helemaal niet, je kent het alleen (nog) niet! Onkruid vind ik altijd zo negatief klinken, maar het kan ook hee......
Lees verder »

De woningnood is hoog, er is een groot tekort aan voedselbanken, maar jij kunt helpen.
BERKELLAND - Waar? Gewoon in je eigen tuin. Moeilijk? Nee hoor, kwestie van doen! Hoe? Hier en daar wat rommeltjes laten liggen, een bakje met water n......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: “Vandaag eten we onkruid!”
BERKELLAND - Nee, nu niet gelijk afhaken, je kent het niet, en wat een boer niet kent…..Probeer het maar een keer, net als ik. De eerste keer dat ik e......
Lees verder »