Noodkreet Woningbouwaanbod in Berkelland

BERKELLAND – D66 Berkelland heeft de afgelopen jaren telkens vragen gesteld over het Woningbouwaanbod beleid van de gemeente Berkelland. De komst van de N18, de economische groei, de trek van het westen naar het oosten, de andere rol die winkels, bedrijfs- en horecapanden in kernen gaan innemen. D66 heeft zich ook met succes verzet tegen het weg bestemmen van nog aanwezige harde plancapaciteit in de hoofdkernen. Daarnaast heeft D66 vaak gewezen en vragen gesteld over het andere succesvolle beleid in buurgemeenten, zowel in Twente als in de Achterhoek, waar met goed actief beleid nieuwe wijken worden gerealiseerd en de samenleving en voorzieningen in stand worden gehouden.

“In Berkelland zien we stapels beleidsstukken, onderzoeken en kleine stapjes in de goede richting. Een aantal kleine kernen zijn inmiddels bediend, maar een aantal ook nog niet, en hier en daar een project vanuit de vorige raadsperiode zoals in de Oudestraat in Neede. Maar de hoofdkernen zitten verder op slot. Met name jn Neede, de tweede kern van Berkelland is de situatie het ernstigst met een aanbod van 25 woningen!!”Schets fractievoorzitter Han Boer. “In heel Berkelland gaat het om een aanbod van 186 woningen. Ter indicatie: In Berkelland staan totaal circa 13250 koopwoningen, dat betekent een frictie-aanbod van 1,4 procent, waar 3 procent in de markt als noodzakelijk gezien wordt voor het goed functioneren van de woningmarkt. Een jaar geleden zat het aanbod net boven de 200 woningen. Nu een jaar verder met het Berkellandse beleid is de situatie verder verslechterd. Het gaat dus de verkeerde kant op. Jongeren, maar eigenlijk inwoners in alle leeftijdscategorieën trekken inmiddels weg, terwijl de wens om hier te blijven aanwezig is. Zowel voor starters, éénpersoonshuishouden en senioren is er nauwelijks geschikt aanbod en geeft ook (tijdelijke) huur geen verlichting, gezien de beperkte beschikbaarheid. Waar landelijk vaak bouwcapaciteit of stikstof het probleem is, speelt in Berkelland met name het gebrek aan ambitie en daarmee aan medewerking aan plannen”.

De fractie van D66 heft de volgende vragen gesteld aan het college van B & W: “Komt u met concrete plannen om nu echt eens stappen te gaan zetten in het mogelijk maken van nieuwe woningbouw plannen in de grote kernen en de van jaar tot jaar verslechterende situatie om te keren? Zo ja, wanneer en wat houden die plannen dan in? Zo nee, zullen wij zelf met initiatiefplannen komen, zoals het eerder genoemde transformeren van horeca, winkel en bedrijfspanden in de kernen en het initiëren van nieuwe locaties..”

Het college moet binnen 14 dagen de vragen beantwoorden. 

Deel dit artikel:

Meer nieuws

Scroll naar boven