Informatieavonden SOVW zeer druk bezocht

Door Redactie op 03-09-2020

HAARLO – Onlangs heeft SOVW twee voorlichtingsavonden georganiseerd voor omwonenden van het windtur- bine project Avinkstuw. De opkomst was overweldigend. Veel informatie is aan bod gekomen over windturbines waarbij het volledige verhaal werd verteld. Eén van de sprekers was dr. Fred Jansen, gepensioneerd geoloog en klimaatonderzoeker. Ronduit schokkend was zijn betoog over de geluids- norm en slagschaduw. De avonden werden geopend door Han Meerbeek, voorzitter SOVW. Kort werd het proces geschetst dat is ingezet door de initiatiefnemers, waarbij de eenzijdige berichtgeving vanuit de initiatiefnemers als een kritisch punt naar voren werd gebracht. Het volledige verhaal moet worden verteld en daarom heeft SOVW twee voorlichtingsavonden georganiseerd voor omwonenden.

Windturbines dragen amper bij in het verlagen van de CO2 uitstoot 

Vervolgens nam dr. Fred Jansen, gepensioneerd geoloog en klimaatonderzoeker, het stokje over. Hij heeft uitvoerig uiteengezet wat niet verteld wordt door de rijksoverheid, energieproducenten en de windturbinesector. De opbrengst van windenergie wordt vaak vergeleken met het huishoudelijke elektriciteitsgebruik en komt zo in de buurt van 30% of meer. Dit lijkt een indrukwekkende presta- tie, die suggereert dat windenergie op even indrukwekkende wijze helpt om fossiele brandstoffen te vervangen. Maar dit laatste is niet juist. De opbrengst blijft ongeveer 0,8%, en de vermeden hoeveel- heid uitgestoten CO2 is dan ook op deze 0,8% gebaseerd.

Geluidsnorm windturbines deugt niet
Schokkend was de informatie over de geluidsnorm. De geluidsregels waren tien jaar geleden een ob- stakel voor de uitbreiding van wind-op-land. Daarom is in 2011 een jaargemiddelde norm (47 decibel Lden) ingesteld die een aanzienlijke verhoging van de geluidsbelasting betekent. Volgens deze norm mogen windmolens nu overal driemaal zoveel ernstige hinder veroorzaken als snelwegen en vlieg- verkeer. In de praktijk leidt de nieuwe norm tot een gemiddelde nachtelijke belasting van 44 decibel veel hoger dan voor een agrarische activiteit is toegestaan. De helft van de tijd zal dus aanzienlijk meer dan 41 decibel, de wettelijke norm, heersen. Nederland hanteert verreweg de ruimste norm in West-Europa, overal elders is de norm minstens tweemaal zo streng.

Geluidsnorm is niet te handhaven
Voor een turbine met een tiphoogte van 250 meter komt de norm van 47 db Lden neer op een af- stand van ca. 550 meter, turbines van deze hoogte zijn nog nergens in Nederland geplaatst. Maar bij deze norm is de ernstige hinder voor de bewoners nog steeds driemaal zo groot als van snelwegen is toegestaan. Een norm die recht doet aan ons stille landelijke gebied vraagt om een afstand van min- stens 1000 meter. Daarnaast is handhaving van de geluidsregels onuitvoerbaar. De geluidsnorm be- treft een gemiddelde over een heel jaar: uitschieters naar boven komen met regelmaat voor. Con- trole is alleen mogelijk op basis van gegevens van de fabrikant en de exploitant van de windturbines en de gemeente is van hun welwillendheid afhankelijk. Dit betekent dat de rechtspositie van de om- wonenden direct in het geding komt. Er bestaat immers geen enkel moment waarop het geluid bij een woning aan een bepaalde waarde moet voldoen. Een geluidsmeting, hoe hoog ook, kan dan ook nooit vertellen of aan de norm wordt voldaan. Bij de handhaving ontbreekt zo iedere relatie met een door bewoners ervaren, of zelfs meetbare geluidsbelasting, wat tot grote rechtsonzekerheid leidt.

Slagschaduw is gekmakend
Volgens de Nederlandse norm mag gemiddeld niet meer dan 17 dagen per jaar langer dan 20 minu- ten slagschaduw optreden. In de praktijk komt dit neer op meer dan 10 uur per jaar. Hoe dit precies moet worden berekend is niet duidelijk voorgeschreven. Dit maakt handhaving praktisch onmogelijk. Temeer omdat het ook hier weer over een totaal over een jaar gaat en de gemeente afhankelijk is van gegevens van de exploitant.

Huizen van omwonenden vrijwel onverkoopbaar
Huizen in de buurt van windturbines worden minder aantrekkelijk, staan langer te koop en brengen minder op. Dit is al het geval als er alleen nog maar plannen zijn, nu dus. Toekomstig omwonenden moeten er serieus rekening mee houden dat hun woning nu al onverkoopbaar is en ook onverkoop- baar blijft als de plannen doorgaan. Ook rechters zijn van mening dat windturbines de waarde van huizen doen dalen. Uitspraken over de OZB-waarde van woningen tot op 2 km afstand leidden tot een waardevermindering van 8-30%, en een enkele van 51%.

Participatie: je betaalt mee aan je eigen overlast
Initiatiefnemers proberen omwonenden vaak te verleiden om te participeren in het project, zo kun- nen zij meedelen in de opbrengsten van de winturbine en zijn zij “mede eigenaar”. De opbrengsten staan in geen enkele verhouding tot de waardevermindering van de woning en de gezondheidsklach- ten. Je betaalt dubbel – eerst via de belasting voor de enorme subsidies op windturbines en vervol- gens voor het bedrag dat je inlegt als “mede eigenaar” van de windturbine – voor je eigen overlast. Overigens heeft de commerciële marktpartij Windunie een aandeel van 10% (minimaal) in het wind- park Avinkstuw. 100% lokaal eigendom, zoals de initiatiefnemers alsmaar noemen, is dus niet reali- seerbaar. De winst die de Windunie maakt op het project Avinkstuw blijft niet in Berkelland.

Gezondheid: een serieus risico
Dirk van Noort, arts en woonachtig in Eibergen, heeft kort de impact van windturbines op de ge- zondheid van omwonenden toegelicht. In Nederland probeert men gezondheidsklachten te negeren en te bagatelliseren onder de noemer dat dit wetenschappelijk onvoldoende is aangetoond. In het buitenland zijn er diverse studies gedaan naar de gezondheidsschade en ook in Nederland zien we nu steeds meer deskundigen/artsen die aan de noodrem trekken en terecht opmerken dat windtur- bines wel degelijk ziekmakend zijn. Geluidsoverlast kan onder meer leiden tot slapeloosheid, con- centratieproblemen, burn-out verschijnselen en hartproblemen.
Daarnaast is gebleken uit seismologisch onderzoek dat de windturbines trillingen in de bodem ver- oorzaken die tot op een afstand van 80 kilometer nog waargenomen kunnen worden.

Vervolgtraject
Vervolgens heeft SOVW het vervolgproces kort toegelicht. SOVW heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen (Anne van Nus van DOKK advocaten). Als de plannen concreet worden gaat de advo- caat de omwonenden ondersteunen bij de Raad van State en een schadeclaim voorbereiden namens de omwonenden als de plannen worden doorgezet. Het gaat om de werkelijke schade, waaronder de enorme waardedaling van de woningen. Ook bedrijven in het overlastgebied (= 10 keer de tiphoogte: tot 2,5 kilometer van de windturbine) komen hiervoor in aanmerking. Vergelijk het met een claim die in Groningen wordt uitgekeerd aan inwoners die veel schade ondervinden door de gas- boringen.

SOVW adviseert de direct omwonenden om niet akkoord te gaan met een grondvergoeding. Deze grondvergoeding is een fooi en is geen compensatie voor de overlast en waardedaling van de wo- ning. Door het accepteren van de grondvergoeding worden omwonenden door de initiatiefnemers “afgekocht” en kunnen ze later geen bezwaar meer maken.

Reacties

Nou Jeroen Wit, kom er maar in! Kijken of je nog steeds zo overtuigd van je eigen gelijk bent. Windturbines zijn en blijven een no-go zeker in een stiltegebied.

Arnold | 03-09-20 | 17:31

Kortom, verkrachting van het landschap en ziekmakend voor mensen in een wijde omtrek. Koste wat kost voorkomen dat deze waanzinnige plannen werkelijkheid worden!

Kor | 04-09-20 | 13:15

Het is te gek voor woorden dat de gemeente al zo ver is met het proces om deze ondingen in onze gemeente neer te laten zetten. Die molens mogen er nooit komen! Hoe haalt het college het ook in hun hoofd om dit plannetje er door heen proberen te drukken. Ik zou hier graag een paar koppen voor zien rollen.

Nick | 05-09-20 | 08:50

Copyright © 2021 NUB
Realisatie: Niels Voortman - Computer-Parts.NL - Eibergen

Van wie is deze hond?
RUURLO - Het baasje van deze hond wordt gezocht. Deze viervoeter liep los aan de Barchemseweg in Ruurlo.  Info via deze link ......
Lees verder »

Vriendenclubavond Borchländer Musikanten “’t Is wear zo wiet!”
BORCULO -  Na lange tijd van coronamaatregelen mag er dan eindelijk weer opgetreden worden.  De vriendenclub van de Borchländer Musikanten ......
Lees verder »

Schuurman BZC wint in Rotterdam
BORCULO - Waterpolo eredivisionist Schuurman BZC speelde zaterdagavond een  uitwedstrijd in Rotterdam tegen SVH 1. Met 3 punten uit 5 wedstrijden......
Lees verder »

GSV’63 35+ team in het nieuw
GEESTEREN - Het 35+ team van GSV'63 is volledig in het nieuw gestoken. De Ververij Ambachtsschilders en TS Steel Projects: Tekenbureau met passie voo......
Lees verder »

Najaarsvergadering Historische Vereniging Borculo
BORCULO - De Historische Vereniging Borculo houdt donderdag 28 oktober haar ledenvergadering in zaal Peters, Steenstraat 7 te Borculo.  Aanvang ......
Lees verder »

De bok gaat los bij de Slingeland Kapel Beltrum
BELTRUM - De Slingeland Kapel uit Beltrum is druk bezig met de voorbereidingen voor een tweetal optredens op het "Fest der Blasmusik" in Steenwijk. D......
Lees verder »

Dames 1 Kerkemeijer Gemini niet in actie in verband met corona besmetting bij tegenstander
BORCULO - De volleybalsters van Kerkemeijer Gemini zouden vanmiddag om 16.30 in het eigen Timpke in actie komen tegen WIK Steenderen. Dit duel gaat e......
Lees verder »

Beter omgaan met stress, hoe doe je dat?
BERKELLAND - Vaak is een beetje gezonde spanning best nuttig. Het zorgt ervoor dat je beter oplet en sneller kunt reageren. Vaak gaat de ademhaling e......
Lees verder »

Opnieuw extra workshop Glasfusie in Ruurlo
RUURLO – Zaterdag 30 oktober van 13.00 -16.00 uur verzorgt Irma Derksen KunstKring Ruurlo vanwege de grote vraag een extra workshop Glasfusie in het ......
Lees verder »

Annick Boer speelt Dat is goed gelukt in Theater Berkelland
EIBERGEN - Actrice Annick Boer gaat het theater in met een cabaretvoorstelling. Het is haar eerste eigen voorstelling. ‘Dat is goed gelukt’ is te zien......
Lees verder »

Smash Neede ontvangt 2500 euro uit MenzisFonds
NEEDE - Lokale maatschappelijke initiatieven kunnen een beroep doen op het MenzisFonds. Per regio heeft Menzis 25.000 euro ter beschikking om donatie......
Lees verder »

Militaire oefening voor helikopterpiloten
BERKELLAND - Het ministerie van Defensie houdt van 18 tot en met 22 oktober 2021 een oefening voor helikopterpiloten. De oefening speelt zich af in d......
Lees verder »

Fratsen door Marcel Stroet

Fratsen oogsttied
NEEDE - September is natuurlijk de oogstmoand bie oetstek.De boeren meit nog `n leste snit van `t land. Dit joar was natuurlijk biezonder vruchtboar ......
Lees verder »

Fratsen Park De Stroet
NEEDE - Onlangs tuffen ik met onze bezorgbusse hendig deur de Beltrumse stroaten. Neet vulle volk in de beene en ik mos denken an de familie Dute en ......
Lees verder »

Fratsen gemoffel
NEEDE - Kiek ie ok voetbalwedstrieden op `t EK ?? Dan vin ik `t altied mooi um de aparte dinge te zeen. Zoas `t publiek dat zut dat ze in beeld komp ......
Lees verder »

Fratsen Ter observatie
BERKELLAND - Ja leu ik heb `t ok al e kreggen, `t earste spuitje. Ik bun van 62 dus ik moch mienzelf anmelden. Wonder boaven wonder kon ik al noa dree......
Lees verder »

NUB TV

film: Kijkje op de kermis in Borculo

Uit de krant

Recept: Salade kalfstong met tartaar van ossenhaas
Ossenhaas tartaar: Benodigdheden: Gesnipperde ui (geblanceerd) Gehakte kappertjes Augurk Fijn gesneden bieslook Sweet chilli Zout en peper  &nbs......
Lees verder »

Willy’s tuincolumn: Koester het dialect a’j plat könt praoten, mo’j ut neet laoten
Hoe heet dit? En dat? Soms weet ik niet eens de Nederlandse naam, maar ken ik alleen het dialect. Maar geregeld vraag ik mij ook af of er naam is in ......
Lees verder »

Dorps Accommodatie Rietmolen bestaat 10 jaar
 RIETMOLEN – Op 29 mei was het precies 10 jaar geleden dat de Dorps Accommodatie Rietmolen, kort weg DAR, werd geopend. Rob Spikker werd in 2017 voor......
Lees verder »

Willy’s tuin column: De gratis EHBO-doos
BERKELLAND - EHBO met onkruid raar? Nee helemaal niet, je kent het alleen (nog) niet! Onkruid vind ik altijd zo negatief klinken, maar het kan ook hee......
Lees verder »

De woningnood is hoog, er is een groot tekort aan voedselbanken, maar jij kunt helpen.
BERKELLAND - Waar? Gewoon in je eigen tuin. Moeilijk? Nee hoor, kwestie van doen! Hoe? Hier en daar wat rommeltjes laten liggen, een bakje met water n......
Lees verder »